<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Да работиш в LPR

LPR е европейска компания с множество дъщерни дружества в цяла Европа. LPR притежава бързина и съобразителността на малка компания и ресурсите на голяма група (Euro Pool Group).

 

Вижте работните места

Мислете глобално, действайте локално

Тъй като LPR се намира в множество европейски страни, ние работим с различни местни култури. Благодарение на силната ни фирмена култура, ние сме в състояние да координираме лесно между различните страни. Ние предлагаме на нашите служители международна работна среда и възможности за развитие в рамките на компанията.

Мислете глобално, действайте локално
Мислете глобално, действайте локално

Заедно сме поели към устойчиво бъдеще

Smart
SMART

Да направим сложното да изглежда просто

Експертност
Експертност

Качество във всеки детайл на доставката

Ангажираност
Ангажираност

Съвместни усилия за успешна реализация

Маневреност
Маневреност

Бързи и адаптивни действия

Изобретателност
Изобретателност

Винаги по-добрия начини

LPR Academy

LPR Академия

Предлагаме широк набор от курсове за обучение, чрез които служителите могат да бъдат в течение на промените и да развиват своите личностни, езикови и лидерски умения. LPR Академията е разработена по такъв начин, че всеки служител има достъп до модулите за обучение, включително и електронно, по всяко време, където и да се намира. Нашата политика за обучение се базира на проучване на индивидуалните и общите потребности. Стараем се да бъдем далновидни и да вземаме под внимание уменията, които ще бъдат необходими в бъдеще. Това постоянно внимание в комбинация с периодичните оценки на изпълнението са полезни средства за развитието на нашите служители, съобразено изцяло с индивидуалните амбиции. Основни елементи на нашата политиката в сферата на човешките ресурси са кариерното управление и определянето на индивидуалния потенциал.

Стимулираме себе си и едн друг работим заедно, за да обслужваме по-добре нашите клиенти и да развиваме LPR

Вярваме, че инвестирайки в хора, инвестираме в бъдещето на нашата компания. Поради тази причина ние активно подкрепяме развитието и личностното развитие на всеки, който работи в LPR.

LPR Career page