Иновации в споделянето на палети и управлението на веригата за доставки

Ефективността на разходите, ефикасността и устойчивостта са горещи теми в обединяването на палети. Иновациите са от ключово значение за непрекъснатото подобряване на тези три стълба. Като доставчик на услуги за обединяване на палети в секторите на бързооборотни стоки и дребно, LPR инвестира и влага много усилия в иновациите. Не без причина: искаме да запазим позицията си като знаещия партньор в кръговото обединяване на палети.

Иновации в споделянето на палети и управлението на веригата за доставки
Иновации и ефективност в логистиката и веригата на доставки

Иновации и ефективност в логистиката и веригата на доставки

Червените дървени палети на LPR промениха правилата в секторите за бързооборотни стоки и търговията на дребно. Дървените палети за многократна употреба са статуквото на много компании оттогава. Нашето силно желание да се развиваме и да повишаваме ефективността обаче ни насърчи да продължим да иновираме. Иновациите не са само вземане на решения отгоре надолу; те могат да се осъществят на много нива. Например оптимизация и автоматизация на процесите, подобряване на продукта и дигитализация. Също така, всеки един служител във фирмата се насърчава да изрази мнението си, ако има иновативни идеи.

Устойчивост, водена от иновации, изследвания и развитие

Устойчивост, водена от иновации, изследвания и развитие

Иновациите тласкат ефективността до нейните граници и едновременно с това устойчивостта на горивата. Обединението на палети по същество е кръгова система, но въпреки това ние все още се чувстваме задължени да намалим още повече влиянието си върху околната среда. Това са няколко от най-новите ни разработки и проекти в ход:

  • Ние непрекъснато тестваме и извличаме данни, за да оптимизираме процеса на ремонт.
  • Въведохме услуга, при която управляваме цикъла с клиентите - като използваме един и същ оператор за входящи и изходящи пратки от фабрики.