Общи условия за ползване

Идентичност
Този уебсайт е изключителна собственост на акционерното дружество LPR-La Palette Rouge, с капиталови средства от 26 500 000 евро, регистрирано в Търговския и фирмен регистър на Тулуза под номер B 385 018 254 и чието седалище се намира на адрес 8 rue de Vidailhan - BP 30083- 31132 Balma Cedex, Франция. 

Редакторска отговорност за уебсайта:
Ксавие Губе

Отговорен за изданието:
Кларис Шамайо

Потребителят на уебсайта www.lpr.eu потвърждава, че притежава необходимото ноу-хау и оборудване за достъп и използване на сайта. Той също така потвърждава, че е прочел настоящото известие и се задължава да го спазва.

Условия за ползване на уебсайта www.lpr.eu - Отказ от отговорност

Потребителят потвърждава, че използва уебсайта www.lpr.eu на своя изключителна отговорност. Той е длъжен да гарантира, че хардуера и софтуера, използвани за достъп до сайта, не съдържат вируси и са в перфектно работно състояние.

Информацията, предоставена на сайта, е дадена само за информация. LPR-La Palette Rouge. полага всички усилия да предостави на потребителите оперативно и надеждно съдържание и/или инструменти, но не гарантира по никакъв начин точността, качеството, наличността, валутата или изчерпателността на предоставената информация.

LPR - La Palette Rouge S.A.S. си запазва правото да променя по свое усмотрение и без предупреждение Общите условия за ползване на своя уеб сайт, както и продуктите, услугите и цялата информация, посочена на сайта.

В никакъв случай LPR не носи отговорност за загуби, щети или вреди, свързани с използването или невъзможността за използване на този сайт, включително, но не само преки или косвени щети, независимо дали последващи или случайни, загуба на печалба или прекъсване на работна дейност.

Уебсайтът е достъпен за потребителите в няколко страни и може да споменава услуги и продукти на LPR, които не са достъпни в някои страни. Този уебсайт може да съдържа връзки или препратки към други уебсайтове, поддържани от трети страни, над които LPR няма контрол. Такива връзки се предоставят само за информация и като удобство за потребителите. LPR - La Palette Rouge S.A.S. отказва цялата отговорност както за съдържанието на такива уебсайтове, така и за всякакви трудности при достъпа до тях.

На потребителите се напомня, че съобщенията, изпратени посредством Интернет, не са защитени и че всеки потребител е отговорен за предприемането на всички подходящи мерки за защита на собствените си данни и/или софтуер от вируси, които могат да бъдат разпространени през Интернет.

Интелектуална собственост
Общата структура, както и софтуерът, текстовете, изображенията, звуците, ноу-хауът и всички други елементи, изграждащи сайта, са изключителна собственост на LPR - La Palette Rouge S.A.S. и са защитени с авторско право. Всяко възпроизвеждане на този сайт, цялостно или частично, под каквато и да е форма и на какъвто и да е носител, включително, но не само, компютърни файлове, копиране или запис без предварително разрешение от LPR - La Palette Rouge SAS, е забранено и представлява нарушение на авторските права, което е наказуемо съгласно членове L.335-2 и следвайки разпоредбите на Френския кодекс за интелектуална собственост.

Търговските марки на LPR-La Palette Rouge S.A.S и нейните партньори, както и фирмените лога, показани на сайта, са регистрирани търговски марки. Следователно цялото или частично възпроизвеждане на тези търговски наименования или лога, направени от елементи, намерени на този сайт, без предварително разрешение от LPR-La Palette Rouge SAS и трети лица, притежаващи тези търговски марки, е забранено съгласно разпоредбите на член L .713-2 от Френския кодекс за Интелектуална собственост.

Потребителите и посетителите на този уебсайт не трябва да прилагат хипервръзка, водеща към него, без предварително и изрично разрешение от LPR-La Palette Rouge S.A.S.

Правно съответствие
В съответствие с разпоредбите на Френския закон от 6 януари 1978 г. относно обработката на данни, файлове с данни и свободата на личността, автоматизираната обработка на лични данни, събрани от уебсайта www.lpr.eu, е декларирана пред френския орган за защита на данните (Комисията Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL). Всички лични данни, въведени на този сайт, дават право на потребителя на право на достъп и промяна при условията, определени с френския закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно обработката на данни, файловете с данни и личните свободи.

Бисквитки
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че предоставяме на потребителите най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите без да променяте настройките си, ще приемем, че сте съгласни да получите всички бисквитки от уебсайта на LPR. Ако решите, можете да промените настройките на бисквитките си по всяко време.