Inovace v oblasti paletového poolingu a řízení dodavatelského řetězce

Nákladová efektivnost, účinnost a udržitelnost jsou základními faktory paletového poolingu.Inovace je klíčem k dalšímu zlepšování těchto tří pilířů. Společnost LPR, jako poskytovatel paletového poolingu v sektoru FMCG a v maloobchodě, investuje a vynakládá velké úsilí v oblasti inovací. Ne bezdůvodně: chceme si zachovat své postavení partnera se znalostmi v oblasti oběhového paletového poolingu.

Inovace v oblasti paletového poolingu a řízení dodavatelského řetězce
Inovace a efektivita v logistice a dodavatelském řetězci

Inovace a efektivita v logistice a dodavatelském řetězci

Červené dřevěné palety společnosti LPR byly zásadní změnou v sektoru FMCG a v maloobchodě. Dřevěné opakovaně použitelné palety jsou status quo pro mnohé společnosti. Avšak naše snaha neustále kupředu a zvyšovat efektivitu nás vede k tomu, abychom neustále inovovali. Inovace není pouze direktivně rozhodnutí, lze realizovat na mnoha úrovních. Například optimalizace a automatizace procesů, zlepšení výrobků a digitalizace. Každý jeden zaměstnanec společnosti může vyjádřit svůj názor a být součástí inovativních nápadů.

Udržitelnost poháněná inovacemi, výzkumem a vývojem

Udržitelnost poháněná inovacemi, výzkumem a vývojem

Inovace posouvají efektivitu až na její hranice a současně podporují udržitelnost. Paletový pooling je v zásadě oběhový systém, přesto stále cítíme povinnost ještě více snižovat dopad na životní prostředí. Toto je několik příkladů našeho nejnovějšího vývoje a probíhajících projektů:

  • Neustále testujeme a získáváme údaje, abychom optimalizovali proces opravy.
  • Zavedli jsme službu, v rámci níž řídíme okruhy se zákazníky – používáme stejného dopravce pro příchozí i odchozí zásilky z továren.