<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vstříc oběhovému hospodářství – společně

Srdcem našich činností ve společnosti LPR je oběhovost. Poskytnutím našich opakovaně použitelných červených palet vám nejen pomáháme snížit vaši uhlíkovou stopu, ale přispíváme také k přechodu na oběhové hospodářství.        

Číst přehled o udržitelnosti

Přispějte k oběhovosti s našimi udržitelnými červenými paletami

Naším posláním je vytvářet hodnotu zvyšováním efektivity v dodavatelském řetězci společně s našimi dodavateli, zákazníky a partnery. Společnou prací chceme dosáhnout našeho cíle snížit naši uhlíkovou stopu v roce 2025 ve srovnání s rokem 2018 o 20 % u každého pohybu palety.

Přepravní model

Přepravní model

Vypočítáváme a plánujeme pohyb všech našich palet, což nám dává větší kontrolu nad přepravními toky. Tento systém nám umožňuje dodávat optimalizované přepravní plány s minimálním pohybem, čímž se snižuje celkový počet přepravních kilometrů.        

PFEC

PEFC certifikace

Společnost LPR je držitelem PEFC certifikace spotřebitelského řetězce od roku 2010. Zajišťujeme, aby veškeré dřevo použité k výrobě a opravě našich palet pocházelo z lesů, které jsou řízeny environmentálně a sociálně odpovědným způsobem.

PEFC logo licence No: PEFC/10-31-1869 

ECOVADIS PLATINUM LOGO 2022(1)-1

ECOVADIS

Společnost LPR byla uznána pro své ekologické a společensky odpovědné kroky v rámci každodenního výkonu svého podnikání. Díky hodnocení „Platina“ se společnost LPR řadí mezi 1 % společností z hlediska CSR.

Snížení uhlíkové stopy

Snížení uhlíkové stopy

Naší ambicí je do roku 2025 snížit naši uhlíkovou stopu o 20 % na pohyb. Naším cílem je dosáhnout toho řízením naplnění nákladních vozů, spoluprací s místními dodavateli, použitím stejného dopravce pro příchozí a odchozí zásilky z továren a uplatňováním alternativní dopravy, jako je železnice, a prostřednictvím dalších iniciativ.

Opětovné použití

Opětovné použití

Naše palety jsou používány opakovaně a ročně absolvují několik oběhů. Vrácené palety jsou před novým oběhem zkontrolovány, tříděny a opraveny. Naše palety mají životnost nejméně pět let a sledujeme je až do konce jejich životnosti. Palety, které již nelze opravit, jsou recyklovány pro jiné účely.

Simulace snížení vlivu na životní prostředí

Tento nástroj odhaduje snížení vašeho dopadu na životní prostředí při přechodu z jednosměrného balení na opakovaně použitelné palety.

Simulovat environmentální dopady

Přispění ke skleníkovému efektu

Uhlíková stopa služby LPR

0 tun ekvivalentu CO2

Úspora emisí skleníkových plynů (ve srovnání s výměnným systémem palet)

0 tun ekvivalentu CO2

*Simulation based on a representative mix of pallet models

Jste připraveni přehodnotit svůj dodavatelský řetězec a pracovat směrem k oběhovému hospodářství?

Rádi vám pomůžeme a poskytneme to správné řešení pro vaše podnikání.

Kontaktujte nás
contact person
contact person