<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innovaatio LPR:ssä:

Kuormalavojen hallintaan paljon palveluja.
Hyviä ja yksinkertaisia ratkaisuja on hyvin vähän!
LPR:llä on tällainen ratkaisu ja se on asettanut tavoitteekseen parantaa sitä jatkuvasti.
Tuotteiden ja palvelujen innovaatioilla on tärkeä rooli.

Automated Line Depot TSP
LPR pallets

Innovaatio ja tehokkuus logistiikassa ja toimitusketjussa

LPR:n punaiset puulavat ovat olennaisesti muuttaneet kulutustavara- ja vähittäiskauppasektorin tapaa toimia.
Uudelleenkäytettävät kuormalavat ovat muodostuneet tavaksi toimia monille yrityksille.
Halumme halumme kehittyä lisää ja tulla entistä tehokkaammiksi kannustaa meitä innovoimaan edelleen.
Innovaatio ei ole vain ylhäältä alaspäin suuntautuvaa päätöksentekoa; se voi tapahtua monilla tasoilla.
Esimerkiksi prosessien optimoinnin ja -automatisoinnin, tuotekehityksen ja digitalisoinnin aloilla.
Lisäksi jokaista yrityksen työntekijää kannustetaan esittämään omia innovatiivisia ideoitaan.

Mecalux Warehouse

Kestävä kehitys innovaatioiden, tutkimuksen ja kehityksen avulla

LPR käyttää innovaatiota kehittäessään LPR:n takana olevaa kiertotalouden mallia eteenpäin ja entistä kestävämmäksi.

Painopiste on tehokkuudessa ja asiakkaiden hyödyssä.

Tässä on joitain ajankohtaisia esimerkkejä:

  • Keräämme ja testaamme jatkuvasti tietoja kuormalavojen korjausprosessimme optimoimiseksi.
  • Äskettäin kehitetyn seuranta- ja jäljitysportaalin avulla asiakkaat voivat tunnistaa optimointipotentiaalin ja toteuttaa sen LPR:n avulla.