<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Adatvédelmi nyilatkozat

  

6.Védelem

Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak a véletlen vagy jogellenes feldolgozással szembeni védelme érdekében, többek között az alábbiak biztosításával:

  • személyes adatai védve vannak a jogosulatlan hozzáféréssel szemben;
  • biztosított a személyes adatai bizalmas kezelése;
  • a személyes adatai integritása és elérhetősége megőrzésre kerül;
  • az érintett személyzet képzésben részesül az információbiztonsági követelmények terén;
  • a tényleges vagy feltételezett adatsértésekről az alkalmazandó törvényekkel összhangban számolunk be.

Amikor érzékeny személyes adatokat email útján szolgáltatunk, arra törekszünk (és beszállítóinkat is erre kérjük), hogy betartsuk a legkorszerűbb biztonsági előírásokat.

7. Személyes adatainak helye

Személyes adatai az Európai Gazdasági Térségben maradnak, amíg gondjainkra vannak bízva.

8. Személyes adatok megőrzése

Az Ön személyes adatait a felvételi eljárás befejezése után négy hétig tároljuk, kivéve, ha hosszabb időre járult hozzá. Ezen időszak után töröljük személyes adatait (kivéve, ha egy kötelező szabályozási követelmény hosszabb megőrzést ír elő). Ez azt jelenti, hogy az összes személyes adata a kiválasztási eljárás befejezését követő időn belül törlésre kerül. Abban az esetben, ha úgy döntünk, hogy munkavállalóként alkalmazzuk Önt, előfordulhat, hogy személyes adatait a személyügyi iratában tároljuk (ebben az esetben az EPG alkalmazottainak adatvédelmi nyilatkozatára hivatkozunk). Felhívjuk figyelmét, hogy kommunikációs célokra a személyes adatokat email rendszereken/szerveren keresztül lehet feldolgozni, és (ezért) hosszabb ideig meg lehet őrizni őket.

9. Az adatvédelmi törvény szerinti jogai

Az Európai Gazdasági Térségben alkalmazandó úgynevezett általános adatvédelmi rendelet alapján bizonyos jogokkal rendelkezik, amelyek gyakorlását az alább felsorolt elérhetőségeken keresztül kérheti.

Hozzáférési jog
Jogosult a birtokunkban álló személyes adatai másolatára, és bizonyos részleteket kaphat arról, hogy hogyan használjuk adatait. Ezt az információt elvben elektronikus úton nyújtják Önnek.

Helyesbítési jog
Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok pontosak és teljesek legyenek. Ha azonban nem így gondolja, kérheti, hogy frissítsük vagy módosítsuk adatait.

Törléshez való jog
Bizonyos körülmények között Önnek jogában áll kérni, hogy töröljük személyes adatait, például ha az általunk összegyűjtött személyes adatokra már nincs szükség az eredeti célhoz, vagy ha visszavonja a hozzájárulását abban az esetben, ha ilyen hozzájárulást adott. Az ilyen döntést azonban (egyéb) érintett érdekek irányítják. Például jogi és rendeleti kötelezettségeink lehetnek, amelyek megakadályozzák, hogy eleget tegyünk kérésének.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben Ön jogosult felkérni, hogy hagyjuk abba személyes adatainak kezelését, például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy pontatlanok lehetnek az Önnel kapcsolatban tartott személyes adatok, vagy ha úgy gondolja, hogy már nem kell felhasználnunk személyes adatait.

Adatok hordozhatóságához való jog
Bizonyos körülmények között Ön jogosult felkérni, hogy az Ön által megadott személyes adatokat adjuk át az Ön által kiválasztott harmadik félnek.

Kifogás emeléséhez való jog
Önnek joga van kifogást emelni jogosult érdekeinken alapuló feldolgozási tevékenységek ellen. Hacsak nincs kényszerítő jogos alapja a feldolgozásnak, a kifogás emelését követően nem dolgozzuk fel a személyes adatait ezen az alapon.

Az automatizált döntéshozatalhoz és/vagy profilozáshoz kapcsolódó jogok
Önnek joga van arra, hogy ne legyen olyan automatikus döntéshozatal - beleértve a profilozást - alanya, amely joghatást fejt ki Önre, vagy hasonló jelentős hatással jár. Általában nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt vagy profilozást, de ha úgy érzi, hogy valamilyen módon automatizált döntés született Önről, és nem ért egyet a kimenetellel, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken, és kérje, hogy vizsgáljuk felül a döntést.

A hozzájárulás visszavonásának joga
Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben az Ön hozzájárulását kérjük. Ha erre kerül sor, akkor joga van visszavonni személyes adatainak további felhasználására vonatkozó hozzájárulását.

Panaszhoz való jog az adatvédelmi hatóságnál
Önnek joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál.

10. Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése van ezzel a politikával vagy azzal, hogy miként dolgozzuk fel a személyes adatokat, kérjük, forduljon a helyi HR osztályhoz. Felveheti a kapcsolatot a központi irodánk adatvédelmi tisztviselőjével a Laan van Vredenoord 8, 2289 DJ Rijswijk, Hollandia címen, vagy írhat a privacy.officer@europoolsystem.com email címre.