Een duurzame oplossing

Het systeem van LPR, namelijk het poolen van hoofdzakelijk houten pallets, zorgt ervoor dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.

LPR heeft onderzoek laten doen naar de grootte van de ecologische voetafdruk, en is daarbij geholpen door het Franse ADEME (agentschap voor milieu- en energiemanagement). Er werd bekeken hoeveel broeikasgassen er vrijkwamen bij de activiteiten van het bedrijf in heel Europa (productie, depotmanagement, afval, transport, etc.).

De belangrijkste conclusies:

Een palletpoolingsysteem zorgt voor ongeveer 50% minder uitstoot van broeikasgassen dan andere palletbeheerssystemen, met name palletomruilsystemen, dankzij een rationeler transportsysteem.

Plastic pallets zorgen voor veel meer uitstoot van broeikasgassen dan houten pallets. Daar zijn twee redenen voor: plastic wordt vervaardigd uit olie (een fossiele brandstof, en daarom niet-recycleerbaar), daarnaast vergt het productieproces van de plastic pallet veel meer energie.

Hout is het enige materiaal met een ecologische voetadruk van nul. Een groeiende boom absorbeert alle broeikasgassen die het hout in een pallet gedurende zijn hele levenscyclus uitstoot, mits het hout dat gebruikt is voor de productie van de pallets afkomstig is uit een milieuvriendelijk beheerd bos.

LPR was het eerste bedrijf in de pallet pooling sector die het PEFC certificaat in ontvangst heeft mogen nemen (Programme for the Endorsement of Forest Certification, programma voor verantwoord bosbeheer), wat garandeert dat de pallets vervaardigd zijn uit hout afkomstig uit milieuvriendelijk beheerde bossen. Door deze gecertificeerde pallets kunnen de klanten van LPR nu profiteren van PEFC-bankoverschrijvingen en hun eigen ecologische voetafdruk optimaliseren.

Downloaden the CSR