<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Circulaire economie, Duurzaamheid • min leestijd 3

LPR steunt Franse herbebossing met bijna 100.000 bomen

Sylvie Briat gepubliceerd op 19 december 2018

LPR -La Palette Rouge (een divisie van de Euro Pool Group) bundelt haar krachten met de stichting Plantons pour l’avenir ten bate van de Franse houtindustrie, en als onderdeel van haar streven om de bio-gebaseerde economie te steunen. Sinds 2016 heeft LPR met haar steun bijgedragen aan het planten van bijna 100.000 bomen in Frankrijk. Dit partnership is een integraal onderdeel van LPR’s beleid voor duurzame ontwikkeling – een initiatief dat al meer dan 10 jaar wordt voortgezet.

Plantons pour l’avenir

De Europese palletpooling-specialist LPR werkt actief mee aan dit ideële project voor de heraanplant van bomen in Frankrijk, dat voldoet aan alle normen voor duurzaam beheer van gecertificeerde bossen. Met deze aanplant worden soorten geïntroduceerd die in staat zijn om de klimaatverandering te weerstaan en te voldoen aan toekomstige economische behoeften. Planten, kappen en verwerken zijn essentiële activiteiten voor het voortbestaan van de Franse bossen. Met het besluit in 2016 om samen te werken met Plantons pour l'avenir voldeed LPR aan twee doelstellingen: bijdragen aan het behoud van het ecosysteem van de Franse bossen, en bijdragen aan het opnemen van een deel van de broeikasgasuitstoot die LPR genereert met haar bedrijfsactiviteiten.

Een houtvoorziening met PEFC-keurmerk

LPR’s betrokkenheid bij de bosbouw begon al in 2010, met de PEFC-certificering van het hout dat gebruikt wordt in onze leveringsketen. Het PEFC-keurmerk (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) vereist duurzaam bosbeheer dat voldoet aan economische, ecologische en maatschappelijke behoeften, zowel in het heden als in de toekomst.
Gaël Gonzalez, Europe SHEQ Manager van LPR legt uit:

'Wij waren de eersten in onze sector die het PEFC-keurmerk verwierven voor ons houtbeleid, van het bos tot levering van de pallets, inclusief de diverse stadia van fabricage en reparatie. Aangezien wij blijven groeien, kopen we elk jaar een paar miljoen nieuwe pallets. We willen onze impact op de bossen graag beperken en de bossen in stand houden, dus gebruiken we uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen afkomstig van verantwoorde bronnen. Wij zijn er ook van overtuigd dat de kwaliteit van onze pallets, die afhankelijk is van de oorsprong van de grondstoffen, daar alleen maar beter van kan worden.’

Tegenwoordig is 100% van het hout dat LPR's in haar activiteiten gebruikt afkomstig van PEFC-gecertificeerde percelen of uit geverifieerde bronnen.

Daarnaast deelt LPR tot haar genoegen een eco-verantwoordelijk beleid met veel van haar klanten. De expert in palletverhuur en -beheer neemt een aantal maatregelen om haar energievoetafdruk te reduceren. Het combineren van transporten, het verminderen van lege retourzendingen en het overwegen van multimodale transportopties staan allemaal centraal in de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van LPR en haar klanten.

Over LPR-La Palette Rouge

LPR-La Palette Rouge, een divisie van Euro Pool System, is een palletpooling-bedrijf voor leveranciers en retailers in de FMCG-sector.  LPR is actief in heel Europa en biedt klanten en hun retailpartners een complete palletservice. www.lpr.eu

Over Plantons pour l’avenir

Plantons pour l’avenir is een particuliere, niet-politieke en onafhankelijke stichting, geregeerd door Artikel 140 en 141 van de Franse Wet Nr 2008-776 van 4 augustus 2008 en het Franse uitvoeringsbesluit Nr. 2009-158 van 11 februari 2009. De stichting is opgericht in september 2014 met het doel om, als onderdeel van de algemene opdracht om een bijdrage te leveren aan de milieubescherming, de herbebossing van Frankrijk in gang te zetten met gebruik van duurzame beheermethodes. http://plantonspourlavenir.org/

PERSCONTACT: Neem voor meer informatie contact op met Sandrine Arnaud - Agence Heide Lavarde sarnaud@agencelavarde.com. Tel: +33 (0)6.34.04.52.58

Picture of Sylvie Briat

Sylvie Briat

SHEQ Coordinator

Mijn artikelen