<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Pallet Pooling, Supply Chain • min leestijd 9

Onderbrekingen in de toeleveringsketen en hoe ze te vermijden

Estelle De Wolff gepubliceerd op 21 september 2022

Toeleveringsketens zijn essentieel voor het overleven van bedrijven. Zij kunnen aan de vraag van klanten voldoen door ononderbroken toegang tot de producten die zij nodig hebben te garanderen.

De risico's in verband met de toeleveringsketen zijn echter talrijk en kunnen leiden tot verstoringen van de productie of levering en de goederenstroom onderbreken.

Om het risico op onderbrekingen in de toeleveringsketen te vermijden, moeten bedrijven maatregelen nemen om beter bestand te zijn tegen mogelijke onderbrekingen.

Snel Navigeren:

I. Wat is een verstoring van de toeleveringsketen?

II. Waarom zijn toeleveringsketens zo kwetsbaar voor verstoringen?

III. Risico's die de toeleveringsketen kunnen onderbreken 

IIII. De gevolgen van een verstoring van de toeleveringsketen

V. Vermijden van risico's op onderbreking van de toeleveringsketen


I. Wat is een verstoring van de toeleveringsketen?

Toeleveringsketens zijn complex en voor een efficiënte werking ervan is de samenwerking tussen de spelers in de keten onontbeerlijk.

Wanneer deze systemen falen, hetzij door een menselijke fout, hetzij door een fout van de machines, kunnen verstoringen optreden, die soms de toeleveringsketen volledig tot stilstand brengen.

Aangezien toeleveringsketens steeds meer met elkaar verweven zijn, kan de onderbreking van slechts één onderdeel ernstige gevolgen hebben voor de hele keten.

Als het magazijn van een bedrijf bijvoorbeeld wordt beschadigd door een overstroming of brand, wordt de toeleveringsketen onmiddellijk verstoord. Het bedrijf lijdt dan onmiddellijk onder een voorraadverlies, wat kan resulteren in omzetverlies en lagere inkomsten. Bovendien kunnen ook andere bedrijven in deze toeleveringsketen worden getroffen omdat zij voor hun eigen productieproces afhankelijk zijn van de producten van het eerste bedrijf.

Wanneer een schakel wordt verbroken, lijdt de hele toeleveringsketen daaronder.

II. Waarom zijn toeleveringsketens zo kwetsbaar voor verstoringen?

De toeleveringsketen is een complex systeem, wat haar kwetsbaar maakt. Vele factoren kunnen hiertoe bijdragen. Bijvoorbeeld:

 • Een toeleveringsketen bestaat uit meerdere bedrijven en organisaties die met elkaar verbonden zijn. Deze organisaties zijn van elkaar afhankelijk omdat zij producten, diensten en informatie uitwisselen. Als de toeleveringsketen op één punt wordt verstoord, lijdt de hele keten daaronder.

 • De toeleveringsketen is afhankelijk van energie-, vervoers- en communicatie-infrastructuur (bijvoorbeeld het internet). Deze kwetsbaarheden kunnen cascade-effecten hebben op de hele toeleveringsketen.

 • Toeleveringsketens worden meer en meer geautomatiseerd. Hoewel automatisering een essentieel onderdeel van de moderne toeleveringsketen is geworden, is het ook een potentieel zwak punt. Wanneer een computersysteem dat een geautomatiseerd systeem bestuurt, uitvalt, kan de oplossing complex zijn en vaak veel tijd vergen om het systeem weer op gang te krijgen.

chuttersnap-9cCeS9Sg6nU-unsplash

III. Risico's die de toeleveringsketen kunnen onderbreken

De complexiteit van de bevoorradingsketen maakt deze bijzonder kwetsbaar voor risico's. In het bijzonder:

 • Natuurrampen: overstromingen, branden, aardbevingen of zelfs tsunami's kunnen de toeleveringsketen voor maanden of zelfs jaren onderbreken! Deze volledig onvoorspelbare gebeurtenissen zijn vaak catastrofaal voor de toeleveringsketens, omdat het onmogelijk kan zijn erop te anticiperen. Door de steeds snellere opwarming van de aarde zullen bedrijven over de hele wereld de komende jaren steeds vaker met dit risico worden geconfronteerd.

 • Terrorisme en gewapende conflicten: Wanneer een conflict uitbreekt, komt de hele toeleveringsketen in gevaar: tekorten, langere levertijden, stijgende prijzen... Terwijl sommige bedrijven hun bevoorradingsketen intact kunnen houden, zullen andere op zoek moeten gaan naar nieuwe leveranciers of zelfs hun activiteiten moeten verplaatsen. In het geval van het conflict tussen Oekraïne en Rusland hebben veel bedrijven bevoorradingsproblemen ondervonden. De gevolgen zijn onder meer prijsstijgingen of de volledige stopzetting van bepaalde activiteiten. Velen zagen zich daardoor gedwongen hun activiteiten van Oost- naar West-Europa te verplaatsen.

 • Politieke instabiliteit: Dit kan te wijten zijn aan een aantal factoren zoals: corruptie, sociale onrust (stakingen, enz.), revoluties, politieke staatsgrepen of zelfs overheidsbeleid dat de economie beïnvloedt (zoals handelsbeperkingen of embargo's). In het geval van de Egyptische revolutie van 2011 had naar schatting 80% van alle goederen te lijden onder de politieke instabiliteit. Dit leidde tot aanzienlijke vertragingen en tekorten in de toeleveringsketens in de hele regio.

 • Financiële crises en de ineenstorting van de beurzen kunnen gevolgen hebben voor zowel het vermogen van leveranciers om in hun bedrijfsactiviteiten te investeren, als voor de consument die zijn koopkracht ziet afnemen. Dit kan leiden tot wanbetalingen of tijdelijke sluitingen van bedrijven die de daling van de consumptie niet kunnen opvangen. De financiële crisis van 2008 heeft een aanzienlijke impact gehad op de wereldhandel. Volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is de internationale handel tussen 2008 en 2009 met 11% gedaald als gevolg van de afnemende vraag naar exportproducten uit de ontwikkelde landen en het toegenomen protectionisme onder de aangesloten landen.

 • Sociale geschillen tussen werknemers en werkgevers over lonen en uitkeringen of arbeidsomstandigheden. Stakingen of vertragingen in het productietempo hebben een directe impact op de toeleveringsketen en kunnen deze zelfs onderbreken.

 • Gebrek aan hulpbronnen (met inbegrip van grondstoffen). Dit kan des te ernstiger zijn wanneer deze grondstoffen ook door andere industrieën worden gebruikt voor hun productieprocessen. Dit is wat er gebeurde tijdens de recente Covid-19 pandemie, met het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. Een aantal sectoren, waaronder de automobielsector en de sector videospelletjes, heeft te kampen gehad met een aanzienlijk tekort aan grondstoffen, waardoor de productie zeer sterk is vertraagd en het moeilijk is geworden om aan de vraag te voldoen.

 • Pandemieën kunnen, zoals gezegd, aanzienlijke gevolgen hebben voor de toeleveringsketen: productiestilstand, tekorten, vermindering van het aantal beschikbare arbeidskrachten, daling van de consumptie, enz.

De oorzaken van onderbrekingen in de supply chain zijn talrijk en moeilijk te vermijden. Lees verder om te ontdekken wat de impact van dergelijke onderbrekingen op uw supply chain kan zijn.

IIII. De gevolgen van een verstoring van de toeleveringsketen

De risico's van een verstoring van de toeleveringsketen zijn zeer uiteenlopend en de repercussies kunnen soms dramatisch zijn.

1. De financiële kosten van een onderbreking in de bevoorradingsketen zijn aanzienlijk

De monetaire kosten van een verstoring van de toeleveringsketen omvatten in feite meerdere factoren en zijn soms moeilijk te kwantificeren. Er zijn bijvoorbeeld:

 • Verloren omzet: Dit zijn de verkopen die tijdens de verstoring verloren zijn gegaan omdat uw producten niet beschikbaar waren. Deze waarde kan worden gekwantificeerd op basis van een gemiddelde verkoopprijs en het aantal dagen dat uw bedrijf nodig had om te herstellen van de verstoring van de toeleveringsketen.

 • De kosten voor het herstellen van beschadigde uitrusting. Dit omvat de kosten voor de vervanging van onderdelen of uitrusting die worden gebruikt om uw producten of diensten te vervaardigen.

 • De kosten om nieuwe klanten te vinden. Als uw bedrijf te lijden heeft gehad onder een langdurige verstoring van de toeleveringsketen, kunnen sommige klanten hun vertrouwen verliezen in uw vermogen om aan hun behoeften te voldoen. Vaak zullen zij in dat geval naar de concurrentie gaan. Op uw beurt moet u dan extra kosten en moeite maken om hen terug te winnen, of nieuwe klanten vinden om hen te vervangen en uw reeds bestaande activiteitsniveau te handhaven.

 • Boetes en laattijdige vergoedingen die het gevolg zijn van een breuk in de toeleveringsketen. Deze worden vaak geregeld door contractuele verplichtingen tussen leveranciers en klanten. Als een leverancier bijvoorbeeld door overmacht (zoals een ongeval of brand) een bestelling niet op tijd kan leveren, kan hij op grond van het contract met zijn afnemers verplicht zijn boetes of vertragingsrente te betalen voor de inbreuk.

2. Verstoring van de toeleveringsketen leidt tot lagere productiviteit

Verstoringen in de toeleveringsketen kunnen ook leiden tot een daling van de productie, en de tijd die nodig is om die weer op gang te brengen, kan een aanzienlijke impact hebben op de productiviteit van een bedrijf.

Hoe langer het namelijk duurt om de productie te herstellen, hoe langer het duurt om het tekort weg te werken en aan de vraag te voldoen. Het gevolg is dat klanten eerder geneigd zijn het product bij een concurrent te halen, waardoor de verkoop daalt.

Daarom is het belangrijk dat het management zich niet alleen concentreert op het zo snel mogelijk herstellen van de toeleveringsketen, maar er ook voor zorgt dat de werknemers klaar zijn om terug te keren naar het activiteitenniveau van vóór de verstoring.

3. De reputatie van de onderneming kan worden aangetast

Risico's op verstoringen in de toeleveringsketen kunnen ook een directe impact hebben op de reputatie van uw bedrijf.

 • Via verlies van inkomsten en klantenloyaliteit. Klanten zullen naar elders vertrekken als ze niet kunnen krijgen wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben, of als de dienstverlening onder de maat is omdat uw bedrijf verstoord is door een externe gebeurtenis.
 • Via beschadigde reputatie en merkwaarde. Wanneer er geen garantie is dat klanten producten en diensten op tijd zullen ontvangen, kunnen zij besluiten geen zaken met u te doen en in plaats daarvan voor uw concurrent te kiezen.

V. Vermijden van risico's op onderbreking van de toeleveringsketen

Hier zijn enkele manieren om verstoring van de toeleveringsketen te voorkomen:

 • Stel een risicoprofiel op. Om te begrijpen hoe groot de kans is dat u wordt getroffen door onderbrekingen in uw toeleveringsketen, moet u weten van welke middelen uw bedrijf afhankelijk is en hoeveel volume nodig is om normaal te kunnen functioneren. U moet ook nagaan of er andere leveranciers of andere opties zijn voor elk essentieel onderdeel van uw bedrijf.

 • Ontwikkel noodplannen en maak gebruik van risicobeheer. Bij het opstellen van noodplannen is het belangrijk te bedenken wat de gevolgen kunnen zijn en hoe u eventuele problemen zult oplossen.

Het is verstandig om meerdere alternatieven op te nemen. Als er één uitvalt, kan een andere optie worden gebruikt zonder downtimekosten of latere beheerskosten (zoals productiviteitsverlies door hersteltijd, enz.).


Conclusie

Verstoring van de toeleveringsketen is een zeer reëel risico dat wijdverbreide gevolgen kan hebben. De potentiële gevolgen zijn talrijk:

 • verlies van geloofwaardigheid in de ogen van leveranciers

 • verlies van vertrouwen in de ogen van klanten

 • aanzienlijk economisch verlies voor de onderneming

 • verlies van productiviteit

Het is voor elke onderneming van essentieel belang gebruik te maken van risicobeheertechnieken om onderbrekingen in hun toeleveringsketen te beperken. Door een risicoprofiel op te stellen en een adequaat noodplan op te stellen, kunnen bedrijven maatregelen nemen om het risico op onderbrekingen te verkleinen en de impact ervan op hun toeleveringsketen in de toekomst te beperken.

Als u uw logistieke kwesties met onze experts wilt bespreken, kunt u hier contact met hen opnemen. U kunt ook onze andere blogartikelen bekijken om meer te weten te komen over de supply chain en palletpooling.

WP Automation mock up BNL
whitepaper

Klaar om uw geautomatiseerd systeem te upgraden?

Download nu
Picture of Estelle De Wolff

Estelle De Wolff

Mijn artikelen