<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Pallet Pooling, Supply Chain, Efficiëntie • min leestijd 8

Zal uw toeleveringsketen de volgende crisis overleven?

Estelle de Wolff gepubliceerd op 27 januari 2022

Niemand had de COVID-19-pandemie kunnen voorspellen, evenmin als de economische turbulentie die eruit voortvloeide. Er zijn de beperkingsmaatregelen, sluiting van de grenzen, telewerken en hele sectoren die stilliggen, maar ook het logistiek beheer van bedrijven staat onder druk.

Zal uw toeleveringsketen overleven of gedijen in de volgende wereldwijde crisis? Ontdek hoe u uw toeleveringsketen weerbaarder kunt maken.

Zorg dat u voorbereid bent op de volgende wereldwijde crisis

Wereldwijde crisis en optimalisering van de toeleveringsketen: COVID-19 en wat u eruit kunt leren

Bedrijven over de hele wereld ontdekken nu pas de werkelijke impact van de COVID-19-crisis op hun bedrijf. Elk land werd geconfronteerd met andere gevolgen al naargelang hun eigen lockdowns en financiële situaties.

Het spreekt vanzelf dat de pandemie een impact op de lange termijn zal hebben op elke organisatie – en de toeleveringsketen vormt daarop geen uitzondering. De grote vraag uit China heeft geleid tot verstoringen van het aanbod, die hun tol hebben geëist in de logistieke sector. Ondanks de weerbaarheid van de FMCG-sector zijn de gevolgen wereldwijd nog steeds aanzienlijk.

Tijd dus om na te gaan hoe de beperkingen op het wereldwijde vrije verkeer uw bedrijf hebben getroffen en hoe u zich daartegen kunt wapenen.

Een van de kwesties die dringend moeten worden aangepakt, is de behoefte aan betrouwbare toeleverings-, productie- en distributiealternatieven, iets wat alle sectoren aangaat. Deze maatregelen moeten worden genomen voor een nieuwe wereldwijde crisis de kop op steekt. Slimme bedrijven voeren anticiperende acties en strategieën nu al uit.

Voorspellingsmodellen: Wanneer slaat de volgende wereldwijde crisis toe?

De COVID-19-uitbraak is de laatste in een reeks van crises. Sommige treffen de gezondheid, maar andere de politiek, zoals Brexit; het milieu, zoals de opwarming van de aarde, en natuurlijk de financiële wereld. Wereldwijde economische crises zijn onvermijdelijk cyclisch en komen minstens een keer per decennium voor. De laatste dateert van 2008 en was de financiële "subprime"-crisis.

Om alert te blijven en de toeleveringsketen te optimaliseren, moeten bedrijven waakzaam zijn voor de signalen. Wat wijst er typisch op een dreigende wereldwijde crisis?

  • In het bijzonder lage rentevoeten
  • Te veel liquiditeit op de markten
  • Een stijging van de grondstofprijs
  • Een versnelling van de schuldratio  (staten, bedrijven en huishoudens)
  • Grote politieke spanningen en commerciële rivaliteit

Wat kan er gebeuren met uw toeleveringsketen bij een wereldwijde crisis?

De hele wereldwijde crisis heeft het evenwicht op de markt verstoord. Zowel stroomafwaarts, door de dalende vraag, als stroomopwaarts, door de druk op aanbod en levering. Door angst of gebrek aan middelen hebben huishoudens en bedrijven hun consumptieniveau verlaagd. Overtollige voorraden hebben bedrijven gedwongen hun prijzen te verlagen om vraag aan te trekken, wat dan weer heeft geleid tot lagere winsten. Omdat er minder liquide middelen zijn, moeten banken de rente verhogen. De toegang tot leningen en indirect tot consumptie is moeilijker geworden voor huishoudens en bedrijven. Wat dan weer leidt tot problemen met cash flow en investeringen. Minder marketing, minder reclame, minder innovatie... en dus (weer) minder vraag.

De economische crisis is een vicieuze cirkel die, zonder een back-upplan, een domino-effect teweegbrengt. Iedereen die in de toeleveringsketen werk, of het nu gaat om productie, voorraadbeheer, financiën of levering, wordt getroffen.

Het kernwoord van de huidige pandemie is "weerbaarheid". Maar wat betekent dat?

Weerbaarheid is het vermogen van een structuur om risico's te voorspellen en te beperken, door doeltreffend te plannen voor noodsituaties. Weerbaarheid is een must en essentieel voor de goede werking van organisaties. Hoe zorgt u voor een weerbare toeleveringsketen?

De volgende wereldwijde crisis weerstaan: Hoe bouwt u de toeleveringsketen van de toekomst?

Reactiviteit en nabijheid: de juiste leveranciers kiezen

Om uw logistiek beheer weerbaarder te maken, moet u ervoor zorgen dat u kunt rekenen op het reactievermogen van uw leveranciers. De beste manier om de continuïteit van uw logistieke operaties te garanderen bij een marktverstoring, is door uw partners onder de loep te nemen. Beoordeel de sterke en zwakke punten van uw leveranciers en breng de risico's op onderbreking van de levering in kaart voor het effectief zo ver is.

In Japan heeft de aardbeving van 2011 het logistiek beheer van verschillende bedrijven door elkaar geschud. De onderliggende oorzaak? Deze organisaties hadden weinig inzicht in hoe hun leveranciers eigenlijk werkten. Zo werden ze onbewust blootgesteld aan de gevolgen van de natuurramp.

Wat is de oplossing? Kies voor lokale leveranciers. De COVID-19-pandemie illustreerde heel duidelijk de gevolgen van gesloten grenzen en onze afhankelijkheid van internationaal transport. De wereldwijde pandemie leert ons hoe gevaarlijk het is onafhankelijke leveranciers te gebruiken die te ver van elkaar verwijderd zijn.

Door in te zetten op pooling kunnen bedrijven het risico op verstoringen spreiden. Zelfs als een leverancier u in de steek laat, heeft u altijd een plan B. Maar als u zeker wilt spelen, is het verstandig om partners te kiezen die diverse geografische regio's bestrijken.

Beoordeling en planning: aanpassen aan marktveranderingen

Als uw toeleveringsketen afhankelijk is van één enkel bedrijf voor logistiek beheer, loopt u nog veel grotere risico's bij een crisis. Denk ook eens aan dual sourcing met uw logistieke partners, wat het risico voor uw toeleveringsketen beperkt. De COVID-19-pandemie heeft zonder meer duidelijk gemaakt dat bepaalde sectoren te sterk afhankelijk zijn van Chinese leveranciers.

Dit is het geval voor de auto-industrie en nieuwe technologieën (PSA en Apple springen hierbij onmiddellijk in het oog), maar ook voor massadistributie. Hoe lang heeft het geduurd voor het Verenigd Koninkrijk weer controle kreeg over de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder maskers? Zowel de gezondheids- als de economische crisis heeft veel bedrijven ertoe gebracht hun voorraden beter te verdelen om het risico op tekorten zoveel mogelijk te beperken.

Bij crisisbeheer zijn plannen om de bedrijfscontinuïteit te garanderen een must geworden. Zo kunnen de kwetsbaarheden van de toeleveringsketen worden opgespoord en noodplannen worden voorzien om betrouwbaar transport, leveringen en communicatie te verzekeren. Voor een efficiënt logistiek beheer moeten zowel de klanten als leveranciers bij de ontwikkeling van deze plannen worden betrokken.

Meer flexibiliteit voor een meer wendbare bevoorradingsketen

Om snel te kunnen reageren in crisissituaties, is het belangrijk dat u uw distributie- en opslagnetwerk enkel toevertrouwt aan partners die flexibiliteit kunnen bieden. Dankzij deze flexibiliteit, bovenop aangepaste technologieën en permanente beschikbaarheid, kunt u aan de marktverwachtingen voldoen, ondanks externe gebeurtenissen. En kunt u het productie- en leveringsniveau afstemmen op uw behoeften.

De menselijke factor, een essentiële spil in het beheer van uw toeleveringsketen

Uw werknemers en de partners die bij uw toeleveringsketen betrokken zijn, spelen een cruciale rol. Om uw bedrijf aan te passen aan de vereisten van de "nieuwe wereld" kunt u de werktijden aanpassen, telewerken bevorderen en individuele initiatieven nemen om uw toeleveringsketen weerbaarder te maken. Het succes van uw logistiek beheer bij een crisis gaat samen met de productiviteit van het personeel. Het crisisbeheer van Procter & Gamble op de orkaan Katrina in 2005 is een goed voorbeeld hiervan. Het FMCG-bedrijf zorgde voor tijdelijke huisvesting, noodfondsen en voedsel voor zijn werknemers.

Zo maakt palletpooling uw toeleveringsketen weerbaar tegen de volgende wereldwijde crisis?

Dringt uw huidige logistieke partner erop aan om de kosten van de toeleveringsketen te verhogen om weerbaar te zijn tijdens de volgende wereldwijde crisis? Nee, maar wel op een efficiëntere samenwerking met de logistieke partners. Met een palletpoolingdienst, of palletverhuur, beschikt u over flexibele logistieke ondersteuning.

LPR is een bedrijf voor logistiek beheer dat zowel digitalisering als nabijheid biedt om optimaal op de vraag te kunnen reageren, ongeacht waar u zich bevindt. Dankzij ons netwerk van servicecentra kunnen wij onze palletpool in heel Europa efficiënt beheren. LPR biedt zowel een lokale als een internationale oplossing voor palletverhuur en -beheer, om uw reactie op aankomende crises in goede banen te leiden. LPR beheert elk aspect, inclusief levering, afhaling, opslag en reparatie van pallets. Houd uw voorsprong op de concurrentie dankzij de beste pallets op de markt.

 
Maak uw bedrijf weerbaarder en kies voor palletpooling met LPR. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij flexibiliteit en wendbaarheid kunnen bieden aan uw supply chain.
WP Reliable partner mock up BNL
Hoe kunt u er zeker van zijn dat uw palletleverancier u nooit in de steek zal laten?

Gebruik onze gedetailleerde gids om de juiste palletleverancier te kiezen die u nooit in de steek zal laten

Download nu
Picture of Estelle de Wolff

Estelle de Wolff

Mijn artikelen