Zrównoważone rozwiązania

Stosowany w LPR system oparty na poolingu przede wszystkim palet drewnianych przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Przy wsparciu ze strony francuskiej Agencji Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME), LPR przeprowadził obliczenia śladu węglowego w celu określenia emisji gazów cieplarnianych generowanych w trakcie działalności firmy (produkcja palet, transport, magazynowanie, recycling, itp.).

Najważniejsze wnioski:

  • W wyniku poolingu palet generowane jest około 50% mniej gazów cieplarnianych niż w przypadku jakiegokolwiek innego systemu zarządzania paletami – szczególnie wymiany palet – dzięki bardziej racjonalnemu systemowi transportu.
  • Palety plastikowe emitują dużo więcej gazów cieplarnianych niż palety drewniane. Przyczyny są dwojakie: plastik produkuje się z ropy naftowej (która jest kopaliną) i w związku z tym nie może być ponownie wykorzystywany, po drugie, w samym procesie produkcji palet zużywa się więcej energii.
  • Drewno jest jedynym materiałem, który posiada zerowy ślad węglowy. Drzewo w trakcie wzrostu absorbuje cały gaz cieplarniany, jaki drewno, z którego wykonane są palety, emituje w całym swoim cyklu życia, o ile drewno wykorzystywane do produkcji palet pochodzi z lasów, w których prowadzi się zrównoważoną gospodarkę.

LPR jest pierwszą firmą z sektora poolingu palet, która otrzymała certyfikat PEFC (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej), co gwarantuje, że palety wykonane są z drewna pochodzącego z lasów zagospodarowanych w zrównoważony sposób. Używając palet posiadających ten certyfikat, klienci LPR mogą czerpać korzyści wynikające z transferu punktacji PEFC i optymalizować swój własny ślad węglowy.

Pobierz White Book here.