Efektywność, Studium przypadku, FMCG (Sektor dóbr szybko zbywalnych), Automatyzacja • Min. czas czytania 3

Firmy Saint Louis Sucre i LPR nawiązały współpracę po to by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na automatyzację

Clarisse Chamayou Data publikacji 2 grudnia 2019

Po podjęciu decyzji o zainstalowaniu indywidualnie dostosowanego systemu w jednym ze swoich centrów serwisowych, firma Saint Louis Sucre zwróciła się do swojego wieloletniego partnera, LPR-La Palette Rouge (oddziału Euro Pool Group), specjalisty w zakresie poolu paletowego. Firma LPR po raz kolejny miała okazję pokazać swoją skuteczność w realizacji potrzeb przedstawicieli sektora masowej sprzedaży detalicznej żywności, którzy od wielu lat w coraz większym stopniu automatyzują swoje procesy.

W zakładzie pakowania produktów Saint Louis Sucre w Roye, który znajduje się około czterdzieści kilometrów od Amiens, jakość jest niezbędna. W celu utrzymania konkurencyjności, zakład od wielu lat automatyzuje procesy produkcyjne, w tym odbiór cukru, pakowanie, a zwłaszcza wysyłanie oraz magazynowanie gotowych produktów. LPR dostarcza średnio w sumie 14 500 palet miesięcznie, które są wykorzystywane na różnych etapach produkcji. Optymalizacja oraz niezawodność tego procesu jest niezbędna, a o jego skuteczności decyduje doskonała jakość palet.

“Elementem decydującym o wyjątkowym charakterze logistyki w Roye Conditionnement jest sprzęt o wysokim stopniu automatyzacji. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania tego zautomatyzowanego zakładu, firma Saint Louis Sucre zdecydowała się zainstalować specjalne urządzenia do pomiaru jakości palet, przed ich wykorzystaniem w procesie. Palety muszą spełniać niezwykle precyzyjnie określone kryteria w zakresie wymiarów oraz charakteryzować się odpowiednią trwałością, żeby zapobiegać problemom operacyjnym wymagającym bardzo czasochłonnej ręcznej obsługi”, wyjaśnia Sandra Demay, Supply Chain Projects Manager. W celu ochrony urządzeń oraz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy – oraz biorąc pod uwagę to, że pracownicy czasami muszą manipulować paletami znajdującymi się na wysokości– firma wzmocniła kontrolę w momencie wprowadzania palet do urządzenia.

Nieustające udoskonalanie umożliwiające spełnianie wymogów operacyjnych

Dlatego też, firma Saint Louis Sucre poprosiła LPR o pomoc w sprostaniu tym wymagającym standardom. Po to by zmniejszyć wskaźnik odrzuceń oraz zapobiec krążeniu palet pomiędzy zakładami, firma LPR zdecydowała się na wdrożenie indywidualnie dostosowanego rozwiązania dla swojego klienta. Według Nicolasa Pramila, LPR Sales Manager: „firma Saint Louis Sucre musi zmierzyć się z dwoma wyzwaniami: precyzyjną kalibracją palet niezbędną dla właściwego funkcjonowania układnicy oraz wymogami dotyczącymi hydrometrii palet, gdyż jakiekolwiek ich zawilgocenie może doprowadzić do zestalenia cukru w proszku. Zdecydowaliśmy się więc na zaprojektowanie w naszym centrum usługowym Marolles, w pobliżu Paryża, specjalnej linii dla Saint Louis. Obejmuje ona sortownik, który wyklucza palety niespełniające uzgodnionych kryteriów oraz suszarkę, która zapewnia odpowiednie parametry hydrometryczne przed dostarczeniem palet do zakładu Roye.”

Sukces oparty na partnerstwie

Instalacja tej indywidualnie dostosowanej linii jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy dwoma firmami oraz ich przedstawicielami. Zarówno w Saint Louis Sucre oraz w centrum usługowym Marolles firmy LPR, pracownicy są nieustająco szkoleni z zakresu LEAN/5S. Firma Saint Louis również wykazała pełne zaangażowanie. Sandra Demay oraz zespół odpowiedzialny za codzienne operacje logistyczne w zakładzie Roye – przełożeni oraz 6 operatorów wózków widłowych – odwiedzili centrum usługowe LPR, po to by poznać procesy operacyjne oraz uzyskać możliwie dużo informacji. „Mamy podobne podejście do logistyki oraz nieustającego udoskonalania procesów. Naszym celem była więc otwarta wymiana informacji z zakresu know-how oraz montaż indywidualnie opracowanej linii”, wyjaśnia Nicolas Parmil.

Ten dwuletni projekt doprowadził do uzyskania szybkich i pozytywnych rezultatów. Opierał się również na podejściu 5S, które jest realizowane w Saint Louis. Wskaźnik odrzuconych palet istotnie zmniejszył się o prawie 10% (jego średnia wartość wynosiła w 2015 roku – 15%, a w 2018 roku – 6%, zysk 9 punktów). Sandra Demay twierdzi, że “gotowość LPR' do współpracy oraz inwestycji pomogła w znacznym i szybkim ograniczeniu wskaźników odrzucanych palet,” Jako Project Manager, uważa że “firma LPR podjęła wyzwanie dostosowania swoich działań do rzeczywistości naszego zakładu, a ten projekt jest wspaniałym przykładem partnerstwa pomiędzy dwoma firmami.”

Firma LPR pokazała, że jest w stanie dostosować się do potrzeb klientów związanych z coraz większą automatyzacją. Kluczową wartością LPR jest to, że firma ta postrzega ludzi jako najważniejszy aspekt swoich projektów. „Bez względu na stopień automatyzacji, jeśli mężczyźni i kobiety nie usiądą przy jednym stole w celu podjęcia współpracy i znalezienia rozwiązań, nie osiągniemy założonych celów.” mówi Hervé Fourcade, Sales Director LPR. “To właśnie ta postawa zadecydowała o sukcesie w przypadku współpracy z Saint Louis Sucre”, jest to podejście, które w ogromnym stopniu opiera się na zaufaniu zbudowanym w trakcie piętnastoletniej współpracy.

O LPR-La Palette Rouge

LPR-La Palette Rouge, oddział Euro Pool Group, jest firmą specjalizującą się w poolu paletowym i oferującą swoje usługi wyłącznie w sektorze produktów szybkozbywalnych od 25 lat. Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy, ukierunkowaniu na klienta oraz rozbudowanej sieci obejmującej 125 centrów usługowych LPR zapewnia kompleksowe usługi z zakresu poolu paletowego swoim klientom i ich partnerom detalicznym. Korzystając z naszego systemu palet nadających się do ponownego użycia, nasi klienci są w stanie ograniczyć wpływ swojej działalności na środowisko i w rezultacie doprowadzić do przestawienia się na obiegowe gospodarowanie materiałami w całym łańcuchu dostaw. www.lpr.eu

O Euro Pool Group

Euro Pool Group jest największym dostawcą usług logistycznych obejmujących opakowania wielokrotnego użytku. Euro Pool Group składa się z dwóch oddziałów: Euro Pool System (EPS) i La Palette Rouge (LPR). www.europoolgroup.com

Case Study Mockup LPR Saint Louis Sucre small

Pobierz studium przypadku na temat Saint Louis Sucre

Pobierz
Picture of Clarisse Chamayou

Clarisse Chamayou

Marketing and Communication Manager Europe

Moje artykuły