Zrównoważony rozwój, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Handel detaliczny, FMCG (Sektor dóbr szybko zbywalnych) • Min. czas czytania 2

LPR i Euro Pool System intensyfikują swoje działania środowiskowe

Gaël Gonzalez Data publikacji 25 kwietnia 2018

Dwa oddziały Euro Pool Group - LPR-La Palette Rouge i Euro Pool System ponownie potwierdziły swoje zaangażowanie w realizację zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) podczas konferencji Retail Summit Congress, która odbyła się 13 i 14 marca, a także zadeklarowały zaangażowanie w stworzenie nowej nagrody za działania środowiskowe.Europejski specjalista z zakresu poolu paletowego LPR-La Palette Rouge i Euro Pool System, wiodący dostawcy usług logistycznych obejmujących opakowania wielokrotnego użytku w Europie, wzmacniają swoją politykę CSR. Obie firmy intensyfikują inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, co potwierdziły po raz kolejny podczas konferencji Retail Summit Congress w Warszawie, na której spotkali się najważniejsi gracze polskiego rynku. Konferencja trwała dwa dni i dotyczyła zarówno przemysłu detalicznego jak i branży towarów konsumpcyjnych.

Dwa oddziały Euro Pool Group ogłosiły ustanowienie nowej nagrody za 2019 rok, we współpracy z PwC, światowym liderem w dziedzinie doradztwa, audytów i księgowości oraz BBM, organizatorem konferencji Retail Summit. To nowe wyróżnienie nosi nazwę The Sustainability Award 2019 i jest uzupełnieniem obecnie istniejących pięciu nagród przyznawanym najlepszym sieciom detalicznym w Polsce w odpowiednich kategoriach.

Nagroda The Sustainability Award będzie przyznawana Sieci Detalicznej, która wdrożyła najbardziej trwałe i korzystne pod względem środowiskowym rozwiązania w Polsce w 2018 roku.

Zrównoważone działania środowiskowe i gospodarka obiegu zamkniętego to, według Tiago Costa, Country Managera LPR Poland, nie tylko modne tematy, ale rzeczywistość gospodarcza. 

"Gospodarka obiegu zamkniętego oraz zaangażowanie w tworzenie zrównoważonych rozwiązań to prawdziwa strategia zapewniająca skuteczną współprace pomiędzy sieciami handlowymi, producentami produktów szybkozbywalnych (FMCG), operatorami logistyki oraz całym łańcuchem dostaw. Niezwykle ważne jest, żeby ograniczyć marnowanie zasobów środowiskowych, nadmierne zużycie surowców, emisję gazów cieplarnianych oraz inne kwestie związane z transportem (zanieczyszczenie, ruch drogowy, hałas, itd.). Dlatego jest dla nas prawdziwym zaszczytem to, że jesteśmy partnerem projektu związanego z nagrodą Sustainability Award, gdyż po raz pierwszy w Polsce, zostanie przyznana nagroda dla sieci detalicznej za wkład w tworzenie lepszego świata. Zdecydowanie, ta inicjatywa przyczyni się do budowania świadomości znaczenia rozwoju bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw w Polsce.”

Firma Euro Pool Group, mając świadomość znaczenia tych kwestii, stworzyła usługi oparte na zoptymalizowanych multimodalnych systemach transportu, partnerstwie z regionalnymi dostawcami, skróconych pętlach transportu, redukcji pustych mil oraz rozwoju punktów serwisowych w pobliżu ośrodków dystrybucji itd. …

"Stworzyliśmy produkt i system, które sprostają przyszłym wyzwaniom. Działalność biznesowa obu oddziałów, LPR i EPS, opiera się na gospodarce obiegu zamkniętego. Zrównoważony rozwój jest naszym kluczowym celem. Dlatego, wierzymy, że coraz więcej partnerów podąży za naszą koncepcją poolu, ograniczając emisję CO2, zapobiegając marnowaniu jedzenia oraz tworząc lepszy świat dla przyszłych pokoleń. Mamy konkretne cele i jesteśmy gotowi na przyszłe wyzwania" zapewnia Gerjo Scheringa, Prezes Zarządu Euro Pool Group.

Do zobaczenia w 2019 roku, w którym poznamy pierwszego laureata nagrody Sustainability Award podczas kolejnej konferencji Retail Summit Warsaw!

O LPR-La Palette Rouge

LPR-La Palette Rouge, oddział Euro Pool System Group, jest firmą specjalizującą się w poolu paletowym i oferującą swoje usługi producentom i dystrybutorom z sektora produktów szybkozbywalnych. Firma LPR realizuje swoją działalność na terenie całej Europy, zapewniając kompleksowe usługi związane z obrotem palet swoim klientom i ich partnerom detalicznym. LPR zarządza ponad 76 milionami palet rocznie na terenie całej Europy. www.lpr.eu

O Euro Pool Group

Euro Pool Group jest europejskim liderem z zakresu usług logistycznych obejmujących opakowania wielokrotnego użytku w sektorze świeżych produktów żywnościowych. Euro Pool Group składa się z dwóch oddziałów: Euro Pool System (EPS) i La Palette Rouge. www.europoolgroup.com

Picture of Gaël Gonzalez

Gaël Gonzalez

SHEQ Manager Europe

Moje artykuły