Transport, Innowacja, Zrównoważony rozwój, Gospodarka o obiegu zamkniętym • Min. czas czytania 2

W ten sposób Euro Pool Group krok po kroku wzmacnia gospodarkę okrężną

Gaël Gonzalez Data publikacji 4 lutego 2019

Dwadzieścia procent mniej emisji CO2 na każdy obieg w 2025 roku. Taki właśnie cel stawia sobie Euro Pool Group, największy dostawca usług logistycznych w Europie. Wpisuje się to w tradycję tej organizacji poolowej, która dzięki swoim skrzynkom wielokrotnego użytku już od 25 lat przyczynia się do wzmacniania gospodarki okrężnej.Gospodarka okrężna stanowi rozwiązanie dla globalnych wyzwań, takich jak niedobory surowców i zmiany klimatyczne. Bezpośrednio wpisują się w to produkty i usługi Euro Pool Group, w skład której wchodzą firmy Euro Pool System i LPR. Mianowicie skrzynki i palety wielokrotnego użytku zapewniają niższą emisję CO2 w łańcuchu produktów świeżych. Można korzystać z nich przez wiele lat, a także w 100% nadają się do ponownego przetworzenia.
Mimo wszystko Euro Pool Group wciąż rozwija się na tym polu. Ambitny cel zmniejszenia o dwadzieścia procent emisji CO2 w 2025 roku względem 2017 roku jest tego potwierdzeniem. W ten sposób Euro Pool Group przyczynia się do Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), które sformułowała Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Bardziej zrównoważony transport

W raporcie CSR zatytułowanym „Together towards a circular economy” (Razem w kierunku gospodarki okrężnej) Euro Pool Group określa, w jaki sposób chce osiągnąć ten cel. W pierwszej kolejności Grupa koncentruje się na zwiększaniu zrównoważonego rozwoju w dziedzinie transportu. Poprzez lepsze wykorzystywanie istniejących strumieni obniżona zostaje liczba kilometrów. Odbywa się to w ścisłej współpracy z detalistami i innymi klientami.
Oprócz tego firma Euro Pool System pracuje nad projektem cieńszych skrzynek o tej samej funkcjonalności, które również przyczynią się do wydajniejszego transportu. Również projekt pilotażowy z Cool Rail, transportem chłodniczym drogą kolejową między Hiszpanią a Północną Europą, przyczynia się do obniżenia emisji CO2.

Współpraca z partnerami

Euro Pool Group nie działa w pojedynkę na polu wzmocnienia gospodarki okrężnej. Grupa ściśle współpracuje z partnerami z łańcucha produktów świeżych, dla których zrównoważony rozwój jest również ważnym elementem działalności. Przykładem może być hiszpańska firma Ebaki, która wytwarza drewniane palety z certyfikatem PEFC na potrzeby LPR. Wspólnie z Colruyt Group, siecią sklepów w Belgii, Francji i Luksemburgu, firma Euro Pool System stara się zmniejszać liczbę kilometrów przebywanych na potrzeby transportu. Pracownicy, dostawcy i klienci w całej Europie pracują więc wspólnie nad rozwojem wydajnego, zrównoważonego i okrężnego łańcucha dostaw spożywczych.

Złoty medal

Firma LPR również przyczynia się na wiele sposobów do realizacji tych ambitnych celów. W 2010 roku LPR była pierwszą firmą pooli paletowych, która uzyskała certyfikat PEFCTM – znak jakości dla zrównoważonego zarządzania gospodarką leśną. Przedsiębiorstwo zachęca również producentów palet i tartaki do uzyskania tej certyfikacji. W 2010 roku udział ten wynosił 22%, a w 2017 roku wzrósł do 74%. Celem jest to, aby w roku 2025 używać 100% drewna z certyfikatem PEFCTM.
Firma LPR podpisała również porozumienie na ponowne zalesianie co roku piętnastu hektarów wspólnie ze stowarzyszeniem „Plantons pour l'avenir” we Francji. Już trzy lata z rzędu EcoVadis, międzynarodowa platforma zrównoważonego rozwoju, nagradza firmę LPR złotym medalem za jej starania.

Więcej na temat ambicji Euro Pool Group można przeczytać w dokumencie „Together towards a circular economy” na stronie www.lpr.eu

CSR Report 2018

Wspólne wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym

Czytaj raport o zrównoważonym rozwoju
Picture of Gaël Gonzalez

Gaël Gonzalez

SHEQ Manager Europe

Moje artykuły