<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Supply Chain, Sustainability, Circular Economy • Min. czas czytania 10

4 kroki do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw

Martyna Czarniecka Data publikacji 17 maja 2022

Wdrożenie zarządzania zielonym łańcuchem dostaw (GSCM) pozwala firmom reagować na kryzys klimatyczny i globalne ocieplenie.

Przedsiębiorstwa działające w ramach łańcucha dostaw znajdują się w centrum dyskusji i są często wymieniane jako jedna z głównych przyczyn zanieczyszczeń generowanych przez przemysł wytwórczy i transport towarów.

W rezultacie firmy muszą przemyśleć swoją dotychczasową działalność.

„Zazielenianie” zarządzania łańcuchem dostaw jest często wymuszane, a nie wybierane przez firmy. Kierują się zazwyczaj koniecznością dostosowania się do nowych narzuconych norm i przepisów.

Jednakże, bardziej zrównoważone i ekologiczne zarządzanie łańcuchem dostaw stanowi realną szansę rozwoju dla producentów.

Jego wdrożenie daje możliwości zaoszczędzenia pieniędzy, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.

Zielony łańcuch dostaw to także świetny sposób na poprawę wizerunku i ekologicznych referencji firmy.

W tym artykule dowiesz się, czym jest zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw, dlaczego jest motorem rentowności dla firm i jak je wdrożyć.


Szybka nawigacja:

1 - Zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw-definicja

2 - Dlaczego warto przejść na zielone zarządzanie łańcuchem dostaw?

3 - Jak stworzyć zielony łańcuch dostaw?


 

I - Zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw-definicja

Ekologiczny i zrównoważony łańcuch dostaw to taki, który podejmuje inicjatywy ekologiczne na każdym etapie, w tym między innymi:

 1. Dostawa surowców

 2. Produkcja produktu

 3. Składowanie

 4. Transport i dystrybucja

W nawiązaniu do badania opublikowanego przez University of Bowling (2012), Zarządzanie Zielonym Łańcuchem Dostaw angażuje czynniki takie jak:

 • rozwój produktu

 • produkcja produktu

 • transport

 • pakowanie

 • sortowanie

 • cykl życia produktu

Krótko mówiąc, wymiar środowiskowy musi być elementem wszystkich etapów życia produktu, od projektu do ostatecznego recyklingu.

Wymaga to przemyślenia całego łańcucha dostaw w celu zmniejszenia jego wpływu na środowisko.

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje:

 • Redefinicja strategii logistycznej firmy poprzez przyjęcie nadrzędnej polityki środowiskowej.

 • Wdrażanie konkretnych działań w celu zmniejszenia wpływu działalności firmy na środowisko.

 • Monitorowanie efektywności firmy poprzez spójne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Chociaż ten proces może wydawać się żmudny, jego ukończenie pozwala firmom czerpać korzyści!

II - Dlaczego warto przejść na zielone zarządzanie łańcuchem dostaw?

Redukcja emisji CO₂, redukcja odpadów i ochrona zasobów: zielony łańcuch dostaw ma niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na planetę.

Kilka znanych na całym świecie firm już aktywnie pracuje nad zmniejszeniem wpływu swojej działalności na środowisko. UPS intensywnie inwestuje w pojazdy elektryczne, które są również napędzane gazem ziemnym, aby znacznie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych.

1 - Przewidywanie przyszłych regulacji dzięki zrównoważonemu łańcuchowi dostaw

Polityka publiczna sankcjonująca najbardziej zanieczyszczające firmy od lat istnieje w większości krajów zachodnich i stale się zaostrza.

Zamiast odczuwać skutki przyszłych regulacji, firmy, które już dziś decydują się na przyjęcie zrównoważonego łańcucha dostaw, unikają płacenia kar i są jutro celem sankcji.

Zapobiegając zmianom, mogą w elastyczny i płynny sposób dokonać przejścia na podejście bardziej przyjazne dla środowiska.

Firmy podejmujące teraz działania to te, które będą wyznaczać trendy dla innych.

2 - Obniż koszty i popraw rentowność

Zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw pozwala na znaczne oszczędności we wszystkich dziedzinach.

Dostawca artykułów papierniczych Staples, który zredukował zużycie paliwa o 20% poprzez modyfikację oprogramowania w swojej flocie samochodów dostawczych, zaoszczędził ponad 2,5 miliona euro rocznie!

Pokazuje to, że innowacyjność i zrównoważony rozwój łańcucha dostaw często pracują ramię w ramię.

Przejście na zrównoważony łańcuch dostaw może zmniejszyć zużycie energii w budynkach i pojazdach, a także umożliwić zmniejszenie kosztów transportu i wytwarzania produktów poprzez łączenie zasobów lub przemieszczanie dostaw.

Dzięki bardziej ekologicznemu łańcuchowi dostaw można zaoszczędzić miliony!

3 - Większa atrakcyjność

Konsumenci są coraz bardziej wrażliwi na kwestie środowiskowe, więc redukcja odpadów i emisji gazów cieplarnianych pozwala firmom kreować pozytywny, bardziej ekologiczny wizerunek.

Przejście na bardziej ekologiczne sposoby pracy wymaga konkretnych działań i rzeczywistych, dających się udowodnić wyników. Firmy, które równoważą swój ślad środowiskowy ofertami finansowymi, zamiast wprowadzać rzeczywiste zmiany w swoich trybach działania, mogą zostać oskarżone o „greenwashing”. Konsumenci często mądrze podchodzą do takich podejść i mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku wizerunkowi firmy.

III - Jak przejść na zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw?

LPR-Admix-Kentin-021 - Środek: ocena śladu środowiskowego łańcucha dostaw

Pierwszym krokiem do zmniejszenia wpływu łańcucha dostaw firmy na środowisko jest zrozumienie go!

Niezbędna jest ocena wpływu na każdym etapie łańcucha dostaw. Musi to uwzględniać cały łańcuch, od pozyskiwania materiałów, poprzez sprzedaż produktu i jego ostateczne wykorzystanie.

Niezależnie od zastosowanej metody oceny, cel jest zawsze ten sam: pomiar wpływu na środowisko różnych punktów łańcucha dostaw w celu jego zmniejszenia.

W ramach tej oceny firmy będą przede wszystkim mierzyć emisje gazów cieplarnianych. Jednak konieczne jest również zmierzenie innych czynników, takich jak:

 • wytwarzanie odpadów

 • toksyczność użytych materiałów

 • utrata źródeł i energii

Do oceny emisji gazów cieplarnianych z konstrukcji można zastosować kilka metod i norm. Najczęściej używane i rozpoznawane są:

a - ISO 14064-1 standard

W nawiązaniu do ISO.org, ten standard:

„określa zasady i wymagania na poziomie organizacji dotyczące ilościowego określania i raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych (GHG). Obejmuje wymagania dotyczące projektowania, rozwoju, zarządzania, raportowania i weryfikacji inwentaryzacji GHG organizacji.”

b - Ślad węglowy

Ślad węglowy to narzędzie diagnostyczne do analizy bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych organizacji. Uwzględnia:

 • zakres organizacyjny: obiekty firmy

 • zakres operacyjny: emisja gazów cieplarnianych podczas produkcji i dystrybucji.

Może być przeprowadzana wewnętrznie lub przez zewnętrznego usługodawcę i może być dotowana przez rząd w niektórych krajach.

c - Protokół dotyczący gazów cieplarnianych (GHG Protocol)

Protokół dotyczący gazów cieplarnianych został opracowany przez World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), organizacja zrzeszająca duże firmy w USA World Resources Institute (WRI), globalna organizacja badawcza.

2 - Podejmij konkretne działania na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw

Główny krok w kierunku uczynienia Twojego łańcucha dostaw bardziej zrównoważonym jest prosty: podejmij działanie!

Najpierw musisz przemyśleć swoją strategię logistyczną i chcieć podejmować decyzje. Istnieje wiele obszarów do poprawy w celu bardziej ekologicznego zarządzania łańcuchem dostaw. Mogą obejmować:

 • Pozyskiwanie surowców

 • Stosowanie mnie zanieczyszczających materiałów

 • Redukacja odpadów i opakowań

 • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach

 • Opakowanie produktów

 • Grupowanie transportu (dla dostaw i/lub dla klientów)

 • Usprawniania cykli dostaw

 • Optymalizacja przechowywania produktów

 • Korzystanie z logistyki zwrotnej

 • Zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów przez produkty

 • Ulepszona identyfikacja zapasów dla lepszego zarządzania

Po przeprowadzeniu analizy zidentyfikuj obszary, na które należy zwrócić uwagę na ptymalizację łańcucha dostaw swojej firmy i zmniejszenie ingerencji w środowisko.

Po zidentyfikowaniu tych obszarów przekształć je w konkretne działania. Są one często stosunkowo proste do wdrożenia. Inne mogą wymagać głębszej przebudowy Twojego łańcucha dostaw.

Te działania mogą:

 • Outsourcing zarządzania paletami (pallet-pooling)

 • Znalezienie lokalnych dostawców

 • Eliminacja opakowań pośrednich

 • Sprzedaż hurtowa

 • Stosowanie energooszczędnych żarówek i czujników ruchu w magazynach

 • Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu do pakowania

 • Recykling odpadów

 • Kontaktowanie się z klientami Twoich dostawców w celu skorzystania z cross-dockingu

 • Przyjęcie Systemu Zarządzania Transportem

 • Przyjęcie systemu zarządzania magazynem

 • Wdrożenie systemu zwrotu produktów do naprawy, recyklingu lub sprzedaży używanych.

 • Wykorzystanie gęstszej sieci dystrybucyjnej

Transport to jeden z najważniejszych obszarów optymalizacji i jedno z kluczowych wyzwań w nadchodzących latach. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie czynniki, jak pokonywane odległości, środki transportu i wskaźnik załadunku towarów.

Puste podróże to prawdziwe wyzwanie dla klimatu. Szacuje się, że 20% wszystkich obecnych przejazdów samochodów ciężarowych jest pustych. Korzystanie z przeciwprądów i łączenia tras może pomóc w znacznym zmniejszeniu tej liczby.

Dywersyfikacja produktów transportowanych w tej samej przesyłce jest również kluczową możliwością optymalizacji, która przyniesie również oszczędności w emisji CO2. Szacuje się, że kierowcy ciężarówek mogliby zaoszczędzić od 3% do 7% zużycia paliwa. Liczba ta może osiągnąć 20% w przypadku małych przewoźników i pojazdów użytkowych.

To tylko kilka przykładów, ale jasne jest, że optymalizacja transportu jest jednym z głównych wyzwań stojących przed budowaniem bardziej odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Dobre wieści? To jest dokładnie to, co LPR - La Palette Rouge robi. Pracujemy nad zmniejszeniem pustych mil transportowych, transportem zbiorczym i optymalizacją przepływów palet.

3 - Monitoruj skuteczność swoich działań za pomocą  KPIs

ORDER-3Aby zrozumieć skuteczność swojej polityki zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw, musisz zdefiniować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Przede wszystkim wskaźniki te muszą być:

 • zgodnie z prowadzonymi działaniami: nie ma potrzeby mierzenia stężenia mikrozanieczyszczeń w wodzie, aby ustalić skuteczność decyzji o wspólnym transporcie w celu zmniejszenia pustych kilometrów.

 • operacyjne: musisz być w stanie zbierać dane, aby mierzyć skuteczność swoich działań.

Norma ISO 14031 jest dobrą podstawą do ich ustanowienia.

Przede wszystkim wskaźniki te muszą obejmować:

 • Wskaźniki efektywności zarządzania (MPI): do mierzenia skuteczności wyznaczonych celów, czyli efektywności ekonomicznej podejmowanych działań. • Wskaźniki wydajności operacyjnej (OPI): zmierz efektywność środowiskową swoich decyzji, np. ilość odpadów wytworzonych na produkt.

 • Wskaźniki stanu środowiska (ECI): pozwalają ocenić wpływ Twojej firmy na środowisko jako całość.

4 - Komunikowanie wyników zarządzania zielonym łańcuchem dostaw

Czy Twoja firma osiąga pozytywne wyniki? Więc daj znać!

Korzystaj z komunikacji wewnętrznej, angażuj swoich pracowników w poprawę wpływu swoich działań na środowisko. Wyróżnij strony, które aktywnie pomagają Ci osiągnąć te cele (badania i rozwój, obsługa, logistyka, administracja itp.).

Zmniejszenie śladu ekologicznego może być również świetnym narzędziem sprzedaży.

Uważaj jednak, aby nie popaść w greenwashing: zawsze dołączaj do swoich słów konkretne działania i wyjaśniaj konsumentom swoje inicjatywy.


Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie swoim łańcuchem dostaw, skontaktuj się z ekspertami z LPR - La Palette Rouge! Jesteśmy po to, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

WP Reliable supplier mockup
Biała księga

Jak wybrać wiarygodnego dostawcę?

Pobierz przewodnik    

Martyna Czarniecka

Moje artykuły