<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ciągłe doskonalenie jakości w zarządzaniu obiegiem palet i łańcuchem dostaw

Ciągłe doskonalenie jakości w zarządzaniu obiegiem palet i łańcuchem dostaw

W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo i jakość w całym łańcuchu dostaw

Firma LPR - La Palette Rouge przestrzega i stosuje się do wszystkich europejskich przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w krajach, w których działamy, dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i jakości miejsca pracy (SHEQ).

Nasi pracownicy
Nasi pracownicy

Zmotywowani, zaangażowani pracownicy, działający jako zespół, ze wspólną wizją, są kluczowi dla naszego sukcesu i rozwoju jako firmy zrównoważonej. Koncentrujemy się na tworzeniu bezpiecznego, stymulującego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się bezpieczni i doceniani.

Jakość i Badania
Jakość i Badania

Ponieważ jakość naszych usług i produktów jest kluczowa dla naszego sukcesu, wszystkie oferowane przez nas usługi muszą spełniać odpowiednie kryteria kontroli, badań i jakości, zgodnie z wymaganiami handlowymi kontraktu i wymaganiami rządowymi danego kraju europejskiego.

Ciągłe doskonalenie
Ciągłe doskonalenie

Uważnie słuchamy naszych klientów i partnerów biznesowych, chcąc zrozumieć ich poziom zadowolenia i dostosować się do ich oczekiwań. Nieustannie dążymy do poprawy efektywności naszej organizacji, naszych procesów i usług, które dostarczamy klientom. Naszych dostawców traktujemy jak partnerów, z którymi ściśle współpracujemy dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest doskonałość obsługi.

ISO 9001

LPR posiada certyfikat ISO 9001 we krajach Beneluksu, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Certyfikat ISO 9001 jest dowodem na to, że LPR utrzymuje wysokie standardy jakości swoich produktów i usług. Zawsze podnosimy jakość naszych produktów i usług poprzez ciągłe doskonalenie funkcjonalności i wytrzymałości naszych palet oraz poprzez innowacje i rozwój nowych usług.

ISO 9001

BHP i ochrona środowiska

Pomagamy chronić środowisko naturalne w społecznościach, w których działamy. We wszystkich krajach, w których jest obecna firma LPR przestrzega lokalnych praw i przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym wymogów dotyczących recyklingu i utylizacji odpadów.

Regularnie usprawniamy nasze procesy i praktyki z zakresu HR, dostosowując je do zmieniających się przepisów regulacji prawnych. Jako zrównoważona firma, współpracująca z zewnętrznymi partnerami, co roku sprawdzamy i monitorujemy, czy nasi partnerzy również przestrzegają lokalnych przepisów, zwracając się do nich o spójną walidację i wspierając ich w tworzeniu bezpiecznego i stymulującego środowiska pracy.

BHP i ochrona środowiska
CSR

Nasze podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu

Obok naszej misji i deklaracji wartości korporacyjnych, nasza Biała Księga stanowi podstawę naszego postępowania jako organizacji i jako osób, reprezentujących firmę w każdym momencie.

Czytaj raport o zrównoważonym rozwoju

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej społecznej odpowiedzialności biznesu?

Chętnie zaprezentujemy Ci nasze starania na rzecz zapewnienia jakości i bezpieczeństwa naszych produktów, usług i ludzi. Pobierz naszą białą księgę, zawierającą naszą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu

Skontaktuj się nami
contact person
contact person