<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Praca w LPR

LPR jest ogólnoeuropejską firmą z wieloma oddziałami w całej Europie. LPR to firma zatrudniająca wyspecjalizowaną kadrę stanowiącą zaplecze ważnej grupy kapitałowej (Euro Pool Group).

 

Zobacz ogłoszenia o pracy

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Ponieważ LPR działa w wielu krajach europejskich, mamy kontakt z różnymi lokalnymi kulturami. Nasza silna kultura organizacyjna pozwala nam łatwo koordynować działania pomiędzy różnymi krajami. LPR oferuje swoim pracownikom międzynarodowe środowisko pracy i możliwości rozwoju wewnątrz firmy.

Myśl globalnie, działaj lokalnie
Myśl globalnie, działaj lokalnie

Together we move towards a sustainable future

Smart
Smart

Sprawiamy, że złożone staje się proste

Expert
Expert

Zapewniamy jakość w każdym szczególe

Committed
Committed

Razem sprawiamy, że to działa

Agile
Agile

Działamy i płynnie się dopasowujemy

Inventive
Inventive

Zawsze znajdujemy lepsze sposoby

training policy LPR

LPR Academy

Rozwój indywidualnych umiejętności stanowi nadrzędny cel naszej polityki zarządzania HR. Dlatego też, oferujemy szeroki zakres szkoleń, których celem jest wspieranie naszych pracowników w pozostawaniu na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w specjalistycznych obszarach ich działalności w świecie podlegającym nieustającym transformacjom oraz w rozwijaniu ich umiejętności miękkich, lingwistycznych i przywódczych. Akademia LPR oferuje każdemu pracownikowi możliwość korzystania z modułów szkoleniowych w tym, e-learningowych, dostępnych cały czas, z dowolnego miejsca. Nasza polityka szkoleniowa opiera się na badaniu indywidualnych i zbiorowych potrzeb pozostających w zgodzie ze strategią Grupy. Staramy się patrzeć w przyszłość i uwzględniać umiejętności, które wkrótce będą niezbędne. Nieustająca uważność w połączeniu z okresową oceną wydajności stanowią pomocne sposoby rozwoju naszej organizacji i umożliwiają kompleksowe uwzględnianie indywidualnych ambicji. Zarządzanie karierą i identyfikacja indywidualnego potencjału są podstawowymi elementami naszej polityki HR.

Motywacją i zaangażowaniem służymy naszym klientom i rozwijamy LPR

Wierzymy, że inwestując w ludzi, inwestujemy w przyszłość naszej firmy. Dlatego aktywnie wspieramy rozwój osobisty wszystkich osób pracujących w LPR.

LPR Career page