Praca w LPR

LPR jest ogólnoeuropejską firmą z wieloma oddziałami w całej Europie. LPR to firma zatrudniająca wyspecjalizowaną kadrę stanowiącą zaplecze ważnej grupy kapitałowej (Euro Pool Group).

 

Zobacz ogłoszenia o pracy

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Ponieważ LPR działa w wielu krajach europejskich, mamy kontakt z różnymi lokalnymi kulturami. Nasza silna kultura organizacyjna pozwala nam łatwo koordynować działania pomiędzy różnymi krajami. LPR oferuje swoim pracownikom międzynarodowe środowisko pracy i możliwości rozwoju wewnątrz firmy.

Myśl globalnie, działaj lokalnie
Myśl globalnie, działaj lokalnie

Wartości firmy

Rozwijamy się razem
Rozwijamy się razem

Pracujemy jako jeden zespół. Wspieramy rozwój osobisty, dzięki czemu rozwijamy się razem.

Niezawodność
Niezawodność

Jesteśmy firmą usługową - satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza. Codziennie zobowiązujemy się dotrzymywać danego słowa.

Duch przedsiębiorczości
Duch przedsiębiorczości

Słuchamy naszych klientów i aktywnie szukamy najlepszych rozwiązań wspierających ich rozwój.

Siła napędowa
Siła napędowa

Naszym celem jest dostarczanie tego, co najlepsze; we wszystkim, co robimy, dążymy do doskonałości i jakości.

Szacunek
Szacunek

Nasza zrównoważona działalność biznesowa odnosi sukces dzięki szacunkowi dla naszych ludzi i naszego środowiska.

training policy LPR

LPR Academy

Rozwój indywidualnych umiejętności stanowi nadrzędny cel naszej polityki zarządzania HR. Dlatego też, oferujemy szeroki zakres szkoleń, których celem jest wspieranie naszych pracowników w pozostawaniu na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w specjalistycznych obszarach ich działalności w świecie podlegającym nieustającym transformacjom oraz w rozwijaniu ich umiejętności miękkich, lingwistycznych i przywódczych. Akademia LPR oferuje każdemu pracownikowi możliwość korzystania z modułów szkoleniowych w tym, e-learningowych, dostępnych cały czas, z dowolnego miejsca. Nasza polityka szkoleniowa opiera się na badaniu indywidualnych i zbiorowych potrzeb pozostających w zgodzie ze strategią Grupy. Staramy się patrzeć w przyszłość i uwzględniać umiejętności, które wkrótce będą niezbędne. Nieustająca uważność w połączeniu z okresową oceną wydajności stanowią pomocne sposoby rozwoju naszej organizacji i umożliwiają kompleksowe uwzględnianie indywidualnych ambicji. Zarządzanie karierą i identyfikacja indywidualnego potencjału są podstawowymi elementami naszej polityki HR.

Motywacją i zaangażowaniem służymy naszym klientom i rozwijamy LPR

Wierzymy, że inwestując w ludzi, inwestujemy w przyszłość naszej firmy. Dlatego aktywnie wspieramy rozwój osobisty wszystkich osób pracujących w LPR.