Termeni și condiții de utilizare

Identitate
Acest website este proprietatea exclusivă a LPR-La Palette Rouge, o societate pe acțiuni simplificată, cu capital social de 26.500.000 euro, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Toulouse sub numărul B 385 018 254 și care are sediul social în 8 rue de Vidailhan – BP 30083- 31132 Balma Cedex, Franța. 

Responsabil editorial pentru website:
Xavier Goube

Responsabil publicare:
Clarisse Chamayou

Utilizatorul website-ului www.lpr.eu recunoaște că deține know-how-ul și echipamentul necesare pentru accesarea și utilizarea site-ului. De asemenea, acesta recunoaște că a citit prezenta înștiințare și se angajează să o respecte.

Termeni de utilizare a website-ului www.lpr.eu – Clauza de declinare a responsabilității

Utilizatorul recunoaște că utilizează website-ul www.lpr.eu pe răspunderea sa exclusivă. Acesta trebuie să se asigure că echipamentul și software-ul IT pe care le utilizează pentru a accesa site-ul nu conțin viruși și sunt în perfectă stare de funcționare.

Informațiile de pe site sunt furnizate doar cu titlu indicativ. LPR-La Palette Rouge depune toate eforturile pentru a oferi utilizatorilor conținut și/sau instrumente operaționale și fiabile, însă nu garantează în niciun fel exactitatea, calitatea, disponibilitatea, actualitatea sau exhaustivitatea informațiilor furnizate.

LPR-La Palette Rouge S.A.S. își rezervă dreptul de a modifica, după cum dorește și fără înștiințare, Termenii de utilizare a website-ului, precum și produsele, serviciile și toate informațiile menționate pe site.

În niciun caz, LPR nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere, daună sau prejudiciu asociate cu utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui site, inclusiv printre altele, daunele directe sau indirecte, atât conexe, cât și incidentale, pierderile de profit sau întreruperea activității.

Website-ul este accesibil pentru utilizatori din mai multe țări și poate menționa servicii și produse LPR care nu sunt disponibile în unele țări. Acest website poate conține linkuri către sau referiri la alte website-uri gestionate de terțe părți asupra cărora LPR nu are niciun control. Astfel de linkuri sunt oferite doar cu titlu indicativ și pentru confortul utilizatorilor. LPR-La Palette Rouge S.A.S. își declină orice responsabilitate, atât cu privire la conținutul unor astfel de website-uri, cât și cu privire la orice dificultate de a le accesa.

Li se reamintește utilizatorilor că mesajele trimise prin Internet nu sunt securizate și că fiecare utilizator are responsabilitatea de a lua toate măsurile adecvate pentru a-și proteja propriile date și/sau software-ul de orice virus care ar putea circula pe Internet.

Proprietatea intelectuală
Structura generală, precum și software-ul, textele, imaginile, sunetele, know-how-ul și toate celelalte elemente care constituie site-ul sunt proprietatea exclusivă a LPR-La Palette Rouge S.A.S. și sunt protejate de drepturi de autor. Orice reproducere a acestui site, integrală sau parțială, sub orice formă și pe orice suport ar fi, inclusiv printre altele, fișierele informatice, fotocopierea sau înregistrarea, fără acordul prealabil al LPR-La Palette Rouge S.A.S., este interzisă și constituie o încălcare a dreptului de autor, care se pedepsește conform Articolului L.335-2 și următoarele din Codul francez al proprietății intelectuale.

Mărcile LPR-La Palette Rouge S.A.S. și ale partenerilor acesteia, precum și logourile companiei afișate pe site sunt mărci înregistrate. Prin urmare, orice reproducere, integrală sau parțială, a acestor mărci sau logouri, realizată pornind de la elementele găsite pe site, fără acordul prealabil al LPR-La Palette Rouge S.A.S. și al proprietarilor terți ai acestor mărci, este interzisă în conformitate cu prevederile Articolului L.713-2 al Codului francez al proprietății intelectuale.

Utilizatorii și vizitatorii acestui website nu vor implementa niciun link către acest site fără acordul prealabil și expres al LPR-La Palette Rouge S.A.S.

Conformitatea legală
În conformitate cu prevederile legii franceze din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele de date și libertatea individuală, prelucrarea automată a datelor personale colectate de pe website-ul www.lpr.eu a fost declarată la Autoritatea franceză de protecție a datelor (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL). Toate datele cu caracter personal introduse pe acest site vor îndreptăți utilizatorul să-și exercite un drept de acces și de modificare în condițiile stabilite de legea franceză nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 referitoare la prelucrarea datelor, fișierele de date și libertățile individuale.

Cookie-uri
Noi utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că oferim utilizatorilor cea mai bună experiență pe website-ul nostru Dacă continuați fără a vă modifica setările, vom presupune că acceptați toate cookie-urile pe website-ul LPR. Totuși, dacă doriți, puteți să vă modificați setările privind cookie-urile în orice moment.