Declarația de confidențialitate

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE A CANDIDAȚILOR LA UN POST

Euro Pool Group (denumită în continuare: „EPG”, „noi”, „nostru/noastră/noștri/noastre” și „nouă/ne”) a elaborat prezenta Declarație de confidențialitate, deoarece confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Această Declarație de confidențialitate explică cum colectăm și utilizăm noi datele dumneavoastră cu caracter personal și se aplică oricăror date cu caracter personal pe care le colectăm în timpul procedurii de candidatură la un post. Entitatea din divizia Euro Pool System sau din divizia La Palette Rouge care a fost în legătură cu dumneavoastră cu privire la procedura de candidatură la un post este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În unele cazuri, Euro Pool System International B.V. poate fi co-responsabil de datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de societate-mamă absolută a entității respective.

Din timp în timp, este posibil să actualizăm Declarația de confidențialitate, în caz de noi dezvoltări. EPG vă recomandă să consultați regulat Declarația de confidențialitate, astfel încât să rămâneți la curent cu orice modificare eventual implementată. Vi se va comunica orice modificare a acestei Declarații de confidențialitate, în cazul în care considerăm acest lucru relevant în legătură cu impactul posibil al unor astfel de modificări (de exemplu, dacă am dori să ne implicăm în luarea de decizii automate sau în activități de profilare). Această versiune a Declarației de confidențialitate a fost actualizată ultima dată în 15 mai 2018.

1. Tipuri de persoane vizate

Această Declarație de confidențialitate vi se aplică, deoarece ați candidat la un post la EPG.

2. Tipuri de date cu caracter personal

Este posibil să colectăm următoarele date cu caracter personal:

Date de contact. Cum ar fi numele dumneavoastră, adresa, data nașterii, adresa dumneavoastră de email și numărul de telefon.

Informații profesionale. Cum ar fi activitățile dumneavoastră profesionale (curriculum vitae), educația, funcția și performanțele.

3. Scopurile prelucrării

Vom prelucra datele dumneavoastră în scopurile următoare:

Resurse umane și gestionarea personalului: acest scop include prelucrarea necesară pentru recrutarea și selectarea candidaților potriviți.

Siguranță și securitate: acest scop se referă la activități cum ar fi cele care implică sănătatea și siguranța, protecția EPG și a angajaților și candidaților EPG, a activelor și autentificarea statutului de angajat și candidat și drepturile de acces.

Protecția intereselor vitale ale candidaților: acest scop se referă la prelucrarea care este necesară pentru a proteja interesele vitale ale unui candidat, de ex., din motive de urgență medicală.


4. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personale în măsura în care prelucrarea este necesară pentru scopurile de interes legitim pe care le urmărim. Credem că interesul nostru sau interesele noastre de a prelucra anumite date cu caracter personal depășesc interesul sau interesele persoanelor vizate, ținând cont și de natura datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm (cum este recrutarea de candidați pentru un post). În măsura în care este posibil, vom echilibra în mod regulat interesele respective. De asemenea, este posibil să prelucrăm date cu caracter personal și pentru a ne conforma unor obligații legale. În fine, în unele cazuri, este posibil să vă cerem consimțământul de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite scopuri. Aveți posibilitatea să vă retrageți în orice moment un astfel de consimțământ, deși acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării dinainte de retragerea consimțământului dumneavoastră.

5. Părțile care pot avea acces la datele dumneavoastră

Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal în circumstanțele următoare:

  • Angajații noștri pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Într-un astfel de caz, accesul se va permite doar dacă este necesar pentru scopurile descrise mai sus și doar dacă angajatul este legat printr-o obligație de confidențialitate;
  • Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți, care acționează în numele nostru. Aceste terțe părți includ furnizorii noștri de servicii (IT), furnizorii de state de plată sau alte terțe părți care au legătură cu Resursele Umane și agenții de securitate/supraveghere. În astfel de cazuri, părțile terțe respective pot utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile descrise mai sus și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre;
  • Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă acest lucru este impus prin lege sau prin ordin judecătoresc, de exemplu cu organismele însărcinate cu aplicarea legii sau alte organisme guvernamentale.

6. Securitatea

Noi am luat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva prelucrării accidentale sau ilegale, inclusiv să ne asigurăm ca:

  • datele dumneavoastră cu caracter personal să fie protejate împotriva accesului neautorizat;
  • confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie asigurată;
  • integritatea și disponibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie menținută;
  • personalul relevant să fie instruit cu privire la cerințele de securitate pentru informații;
  • scurgerile de date reale sau presupuse să fie raportate în conformitate cu legea aplicabilă.

În cazul furnizării de date cu caracter personal sensibile prin utilizarea poștei electronice, ne vom strădui (și le vom impune furnizorilor noștri să facă la fel) să menținem standarde de securitate de ultimă generație.

7. Locația datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor rămâne în cadrul Spațiului Economic European, atât timp cât se află în grija noastră.

8. Păstrarea datelor cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de patru săptămâni de la terminarea procedurii de recrutare, cu excepția cazului în care vă dați consimțământul pentru o perioadă mai lungă de timp. Vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal după această perioadă (cu excepția cazului în care ni se impune printr-o cerință reglementară obligatorie să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp). Aceasta înseamnă că toate datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse în termenul respectiv, după ce procedura de selecție s-a închis. În cazul în care decidem să vă angajăm, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate în dosarul dumneavoastră de personal (caz în care ne vom referi la Declarația de confidențialitate pentru angajații EPG). Vă informăm că, în scopuri de comunicare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate prin intermediul unor sisteme de poștă electronică/servere și pot (din acest motiv) să fie păstrate în continuare pentru mai mult timp.

9. Drepturile dumneavoastră în baza legii de protecție a datelor

În baza așa-numitului Regulament General de Protecție a Datelor care este aplicabil în Spațiul Economic European aveți anumite drepturi pe care puteți să cereți să le exercitați prin intermediul datelor de contact furnizate mai jos.

Dreptul de acces
Aveți dreptul la o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și la anumite detalii despre modul în care le utilizăm. Aceste informații vi se vor furniza, în principiu, prin mijloace electronice.

Dreptul la rectificare
Noi luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sunt exacte și complete. Totuși, dacă credeți că nu este așa, puteți să ne cereți să le actualizăm sau să le modificăm.

Dreptul la ștergere
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne cereți să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu când datele dumneavoastră personale pe care le-am colectat nu mai sunt necesare pentru scopul inițial sau când vă retrageți consimțământul, în cazul în care l-ați acordat. Totuși, o astfel de decizie va fi ghidată de (alte) interese implicate. De exemplu, este posibil să avem obligații legale și reglementare, care ne împiedică să ne conformăm cererii dumneavoastră.

Dreptul la restricționarea prelucrării
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne cereți să încetăm utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu când credeți că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră pot fi inexacte sau când credeți că nu mai avem nevoie de utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să cereți să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat la o altă parte terță, aleasă de dumneavoastră.

Dreptul la opoziție
Aveți dreptul să vă opuneți la activități de prelucrare bazate pe interesele noastre legitime. Dacă nu avem un motiv legitim imperios pentru prelucrare, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe această bază, dacă vă exercitați dreptul de opoziție.

Drepturi asociate luării de decizii automate și/sau profilării
Aveți dreptul să nu faceți obiectul luării de decizii automate, inclusiv profilării, care produce efecte juridice pentru dumneavoastră sau are efecte semnificative similare. În general, noi nu utilizăm luarea de decizii automate sau profilarea, însă, dacă considerați că ați făcut în vreun fel obiectul unei decizii automate și nu sunteți de acord cu rezultatul, puteți să ne contactați folosind datele de contact de mai jos și să ne cereți să revizuim decizia.

Dreptul la retragerea consimțământului
Se poate întâmpla să vă cerem consimțământul în anumite cazuri. În astfel de situații, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea în continuare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor
Aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor.

10. Date de contact

În cazul în care aveți vreo întrebare cu privire la această politică sau la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi, vă rugăm să contactați departamentul RU local. De asemenea, puteți să contactați Responsabilul de confidențialitate de la sediul nostru din Laan van Vredenoord 8, 2289 DJ Rijswijk, Țările de Jos sau să trimiteți un email la privacy.officer@europoolsystem.com.