<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Komplexný paletový pooling

Vďaka nášmu komplexnému riešeniu zaručujeme, že zákazníci vždy dostanú palety v dokonalom stave. Riadime všetky aspekty paliet v rámci vášho dodávateľského reťazca – od dodávky z nášho servisného strediska až po vyzdvihnutie z koncových miest.

Od objednávky až po vyzdvihnutie ‒ ponúkame komplexné riešenie paletového poolingu

Zákazníkom poskytujeme naše vysokokvalitné červené palety kedykoľvek a kdekoľvek ich potrebujú. Naše poolingové služby sú plne outsorcované, čo znamená, že zákazníci sa nemusia o nič starať. Za celkové riadenie paliet zodpovedá LPR.

Výrobcovia zašlú predbežné objednávky e-mailom spoločnosti LPR 1

Zaslanie predbežného odhadu forecastu

Aby sme zabezpečili potrebnú dostupnosť paliet, žiadame našich zákazníkov o zaslanie predbežného odhadu. Spoločnosť LPR spravuje palety vo svojom vlastníctve dôsledne a zaručuje dodávky v požadovanej kvalite a množstve.

Mylpr 2

Objednanie paliet prostredníctvom webového portálu MyLPR

Zákazníci si objednajú potrebný typ palety, množstvo a typ nákladného vozidla. Zároveň špecifikujú, kedy a kde sa palety majú dodať.

Spoločnosť LPR dodá objednané palety výrobcovi 3

Dodanie LPR paliet zákazníkom

Po prijatí objednávky spoločnosť LPR dodá palety zákazníkovi.

Palety sú nabalené vašimi výrobkami 4

Umiestnenie výrobkov na palety

Pred expedíciou k zákazníkovi sa skontroluje kvalita paliet, takže sú okamžite použiteľné, vo všetkých automatizovaných výrobných a vyskladňovacích systémoch.

MECALUX 5

Expedícia paliet

Po nabalení paliet výrobkami sa palety expedujú do logistických centier alebo koncovým zákazníkom.

Výrobca poskytne informácie o zbere 6

Poskytnutie informácie k vyzdvihnutiu paliet

Zákazníci poskytnú spoločnosti LPR prepravné informácie, ktoré označujú miesta vyzdvihnutia, na ktoré sa dodali palety.

Spoločnosť LPR vyzdvihne prázdne palety 7

Vyzdvihnutie prázdnych paliet

Na základe expedičných informácií spoločnosť LPR monitoruje toky svojich paliet a zbiera ich v celej Európe.

Spoločnosť LPR roztriedi palety a opraví ich na opakované použitie 8

Príprava paliet na opätovné použitie

Vrátené palety sa skontrolujú, roztriedia a pred novým vyexpedovaním opravia. Palety sa môžu používať sedem až desať rokov pred dosiahnutím konca ich životnosti.

Priame služby

Direct Service

Pre zákazníkov, ktorí chcú mať rýchlejší prístup k paletám, bez potreby využitia pre automatizácie, ponúkame priamy servis. Po vyzdvihnutí z odberného miesta dodávame palety priamo zákazníkovi bez kontrol a opráv v našich servisných strediskách.

Pripravení zmeniť váš dodávateľský reťazec a zaviesť obehové hospodárstvo?

Radi vám pomôžeme a prispejeme k optimalizácii vášho dodávateľského reťazca.

Kontaktujte nás
contact person
contact person