Inovácie v oblasti paletového poolingu a riadení dodávateľského reťazca

Nákladová efektívnosť, účinnosť a udržateľnosť sú základnými faktormi paletového poolingu. Inovácia je základným faktorom, ktorý umožňuje zlepšovať tieto tri piliere. Spoločnosť LPR, ako poskytovateľ paletového poolingu v sektore FMCG a v maloobchode, investuje a vynakladá veľké úsilie v oblasti inovácií. Nie bezdôvodne: chceme si zachovať svoje postavenie partnera so znalosťami v oblasti obehového paletového poolingu.

Inovácie v oblasti paletového poolingu a riadení dodávateľského reťazca
Inovácia a efektívnosť v logistike a dodávateľskom reťazci

Inovácie a efektívnosť v logistike a dodávateľskom reťazci

Červené drevené palety spoločnosti LPR boli zásadnou zmenou v sektore FMCG a v maloobchode. Drevené opakovane použiteľné palety sú status quo pre mnohé spoločnosti. Avšak naša snaha neustále napredovať a zvyšovať efektívnosť nás vedie k tomu, aby sme neustále inovovali. Inovácia nie je iba direktívne rozhodnutie, dá sa realizovať na mnohých úrovniach. Napríklad optimalizácia a automatizácia procesov, zlepšenie výrobkov a digitalizácia. Každý jeden zamestnanec spoločnosti môže vyjadriť svoj názor a byť súčasťou inovatívnych nápadov.

Udržateľnosť podporovaná inováciou, výskumom a vývojom

Trvalo udržateľný rozvoj založený na inováciách, výskume a vývoji

Inovácie zvyšujú výkonnosť na maximum a súčasne podporujú udržateľnosť. Paletový pooling je v zásade obehový systém, ale aj napriek tomu neustále hľadáme spôsoby ako ešte viac znižovať dopad na životné prostredie. Nižšie je uvedený náš najaktuálnejší vývoj a projekty. Neustále testujeme a analyzujeme údaje, ktoré vedú k optimalizácii procesu opravy paliet. Zaviedli sme službu, v ktorej riadime obeh s našimi zákazníkmi ‒ skombinovanie dodávok prázdnych paliet s dodávkami zákazníkov pri použití rovnakého dopravcu.