<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Práca v spoločnosti LPR

Spoločnosť LPR je európskou spoločnosťou s mnohými pobočkami v celej Európe. LPR disponuje rýchlosťou a dôvtipom menšej spoločnosti a zároveň zdrojmi dôležitej skupiny (Euro Pool Group).

 

Pozri otvorené pracovné pozície

Myslite globálne, konajte lokálne

Keďže spoločnosť LPR pôsobí v mnohých európskych krajinách, stretávame sa s rôznymi miestnymi kultúrami. Vďaka našej silnej firemnej kultúre sme schopní jednoduchšie zosúladiť činnosť v rôznych krajinách. Našim zamestnancom ponúkame medzinárodné pracovné prostredie a príležitosti rastu v rámci spoločnosti.

Myslite globálne, konajte lokálne
Myslite globálne, konajte lokálne

Spoločne kráčame k udržateľnej budúcnosti

Inteligencia
Inteligencia

Aby zložité veci vyzerali jednoducho

 

Odborná zdatnosť
Odborná zdatnosť

Každý detail svedčí o kvalite

 

Angažovanosť
Angažovanosť

Spolu to dokážeme

Iniciatíva
Iniciatíva

Svižná reaktivita a prispôsobivosť

Invenčnosť
Invenčnosť

Vždy nájsť tú lepšiu cestu

 

training policy LPR

Akadémia LPR

Ponúkame široké spektrum školení a kurzov, ktoré umožnia zamestnancom udržať krok s neustálymi zmenami, rozvíjať ich osobnostné zručnosti, jazykové znalosti a vodcovské schopnosti. Akadémiu LPR sme vyvinuli preto, aby mal každý zamestnanec kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta prístup ku školiacim modulom, vrátane e-learningu. Naša školiaca politika vychádza z individuálnych a skupinových potrieb, pričom sa neustále pozeráme dopredu a uvažujeme o zručnostiach, ktoré budú v budúcnosti potrebné. Nepretržitú starostlivosť kombinujeme s pravidelným hodnotením výkonnosti, čím vytvárame užitočný spôsob rozvoja našich zamestnancov a zároveň plne prihliadame na ich osobné ciele. Riadenie kariérneho postupu a identifikácia potenciálu každého jednotlivca tvoria základ našej politiky ľudských zdrojov.

Poskytujeme služby našim zákazníkom a rozvíjame LPR s motiváciou a odhodlaním

Veríme, že investovaním do ľudí investujeme do budúcnosti našej spoločnosti. Z tohto dôvodu aktívne podporujeme rozvoj a osobný rast každého zamestnanca spoločnosti LPR.

LPR Career page