Práca v spoločnosti LPR

Spoločnosť LPR je európskou spoločnosťou s mnohými pobočkami v celej Európe. LPR disponuje rýchlosťou a dôvtipom menšej spoločnosti a zároveň zdrojmi dôležitej skupiny (Euro Pool Group).

 

Pozri otvorené pracovné pozície

Myslite globálne, konajte lokálne

Keďže spoločnosť LPR pôsobí v mnohých európskych krajinách, stretávame sa s rôznymi miestnymi kultúrami. Vďaka našej silnej firemnej kultúre sme schopní jednoduchšie zosúladiť činnosť v rôznych krajinách. Našim zamestnancom ponúkame medzinárodné pracovné prostredie a príležitosti rastu v rámci spoločnosti.

Myslite globálne, konajte lokálne
Myslite globálne, konajte lokálne

Naše korporátne hodnoty

Spoločný rast
Spoločný rast

Pracujeme ako jeden tím. Podporujeme osobný rozvoj, vďaka ktorému môžeme spoločne rásť.

Spoľahlivosť
Spoľahlivosť

Sme servisná spoločnosť a spokojnosť našich zákazníkov je pre nás najdôležitejšia. Našíim každodenným záväzkom je plniť to čo sľubujeme.

Podnikateľský duch
Podnikateľský duch

Počúvame našich zákazníkov a proaktívne hľadáme najlepšie riešenia na podporu ich rastu.

Úsilie
Úsilie

Vynakladáme veľké úsilie na zlepšovanie; pri každej činnosti sa snažíme o dokonalosť a kvalitu.

Rešpekt
Rešpekt

Rešpektovaním našich zamestancov a životného prostredia, zaisťujeme úspešnosť nášho udržateľného podnikania.

training policy LPR

Akadémia LPR

Ponúkame široké spektrum školení a kurzov, ktoré umožnia zamestnancom udržať krok s neustálymi zmenami, rozvíjať ich osobnostné zručnosti, jazykové znalosti a vodcovské schopnosti. Akadémiu LPR sme vyvinuli preto, aby mal každý zamestnanec kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta prístup ku školiacim modulom, vrátane e-learningu. Naša školiaca politika vychádza z individuálnych a skupinových potrieb, pričom sa neustále pozeráme dopredu a uvažujeme o zručnostiach, ktoré budú v budúcnosti potrebné. Nepretržitú starostlivosť kombinujeme s pravidelným hodnotením výkonnosti, čím vytvárame užitočný spôsob rozvoja našich zamestnancov a zároveň plne prihliadame na ich osobné ciele. Riadenie kariérneho postupu a identifikácia potenciálu každého jednotlivca tvoria základ našej politiky ľudských zdrojov.

Poskytujeme služby našim zákazníkom a rozvíjame LPR s motiváciou a odhodlaním

Veríme, že investovaním do ľudí investujeme do budúcnosti našej spoločnosti. Z tohto dôvodu aktívne podporujeme rozvoj a osobný rast každého zamestnanca spoločnosti LPR.