<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Neustále zlepšovanie kvality v oblasti obehu paliet a riadenia dodávateľského reťazca

Neustále kvalitatívne zlepšovanie v oblasti zberu paliet a správy dodávateľského reťazca

Ako zaručujeme bezpečnosť a kvalitu v celom dodávateľskom reťazci

LPR – La Palette Rouge dodržiava a spĺňa všetky európske zákony a predpisy v krajinách, v ktorých pôsobí, ktoré sa týkajú bezpečnosti a zdravia pri práci, životného prostredia a kvality.

Naši zamestnanci
Naši zamestnanci

Motivovaní a zainteresovaní zamestnanci, ktorí pracujú ako tím na spoločnej vízii, sú základom nášho úspechu a rastu udržateľnej spoločnosti. Zameriavame sa na vytváranie bezpečného a stimulujúceho pracovného prostredia, kde sa zamestnanci cítia bezpečne a motivovane.

Kvalita a výskum
Kvalita a výskum

Keďže je kvalita našich služieb a výrobkov kľúčom nášho úspechu, všetky naše službu musia spĺňať príslušné testovacie a kvalitatívne kritéria v súlade s obchodnými zmluvami a vládnymi požiadavkami európskych krajín.

Neustále zlepšovanie
Neustále zlepšovanie

Pozorne počúvame našich zákazníkov a obchodných partnerov, k lepšiemu pochopeniu ich potrieb a spokojnosti. Neustále sa snažíme efektívnym spôsobom zlepšovať našu spoločnosť, procesy a služby, ktoré poskytujeme zákazníkom. S našimi dodávateľmi, ktorých považujeme za partnerov, spolupracujeme na dosiahnutí spoločného cieľa, ktorým je poskytovanie vynikajúcej kvality služieb.

ISO 9001

Spoločnosť LPR je držiteľom certifikátu ISO – 9001 vo Beneluxe, Španielsku, Portugalsku a UK. Certifikát ISO 9001 zaručuje, že spoločnosť LPR dodržiava najprísnejšie kvalitatívne normy platné pre naše výrobky a služby. Neustále zlepšujeme ich kvalitu nepretržitým vylepšovaním funkčnosti a robustnosti paliet a inovovaním a rozvíjaním nových služieb.

ISO 9001

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

Pomáhame chrániť životné prostredie komunít, v ktorých pôsobíme. Spoločnosť LPR spĺňa miestne zákony a nariadenia o ochrane životného prostredia vrátane požiadaviek týkajúcich sa recyklácie a likvidácie odpadu vo všetkých krajinách, kde pôsobí.

Pravidelne aktualizujeme naše procesy a postupy v oblasti ľudských zdrojov, tak aby sme udržali krok so zmenami zákonov a nariadení. Ako udržateľná spoločnosť, ktorá spolupracuje s externými partnermi, pravidelne každoročne kontrolujeme a sledujeme, či naši partneri spĺňajú miestne predpisy, a žiadame ich, aby vykonávali konzistentnú validáciu a taktiež im pomáhame rozvíjať bezpečné a stimulujúce pracovné prostredie.

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (ŽP/Z/B)
Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti

Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti

Okrem programových vyhlásení spoločnosti a vyhlásení našich korporátnych hodnôt sme vypracovali aj tzv. "bielu knihu", kde sú uvedené základné informácie o etických hodnotách spoločnosti a ich jednotlivcov.

Prečítajte si správu o udržateľnosti

Potrebujete viac informácií o našej sociálnej zodpovednosti podniku?

Radi vás budeme informovať o našom úsilí zaručiť kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov, služieb a pracovníkov. Stiahnite si našu bielu knihu s našimi zásadami sociálnej zodpovednosti podniku

Kontaktujte nás
contact person
contact person