<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Zaveďme spoločne obehové hospodárstvo

Cirkulácia je základom činnosti spoločnosti LPR. Poskytovaním našich opakovane použiteľných červených paliet pomáhame nielen znižovať vašu uhlíkovú stopu, ale prispievame aj k prechodu na obehové hospodárstvo.

Prečítajte si správu o udržateľnosti

Rozvíjajte obehové hospodárstvo vďaka našim udržateľným červeným paletám

Našim poslaním je vytvárať hodnotu zvyšovaním efektívnosti dodávateľského reťazca spolu s našimi dodávateľmi, zákazníkmi a partnermi. Spoločne chceme dosiahnuť cieľ, ktorým je zníženie našej uhlíkovej stopy o 20 % pri jednotlivých pohyboch do roku 2025 v porovnaní s rokom 2018.

Prepravný model

Prepravný model

Vypočítame a naplánujeme pohyby všetkých paliet, čím získame lepšiu kontrolu nad prepravnými tokmi. Tento systém nám umožňuje poskytovať optimalizované prepravné plány s minimálnym počtom pohybov a tým znížiť počet celkových najazdených kilometrov.

PFEC

PEFC certifikácia

Spoločnosť LPR je od roku 2010 držiteľom certifikátu PEFC. Zaručujeme, že všetko naše drevo, ktoré sa používa na výrobu a opravu paliet, pochádza z lesov, ktoré sú spravované environmentálne a spoločensky zodpovedným spôsobom.

PEFC logo licence No: PEFC/10-31-1869 

ECOVADIS PLATINUM LOGO 2022(1)-1

ECOVADIS

Spoločnosť LPR získala ocenenie za svoj ekologicky a spoločensky zodpovedný prístup pri každodennej podnikateľskej činnosti. Vďaka „Platina“ oceneniu spoločnosť LPR patrí medzi 1 % spoločností v oblasti spoločensky zodpovedného podniku (CSR).

Znižovanie uhlíkovej stopy

Znižovanie uhlíkovej stopy

Našim cieľom je znížiť uhlíkovú stopu o 20 % pri jednotlivých pohyboch do roku 2025. Tento cieľ chceme dosiahnuť plnou vyťaženosťou nákladných vozidiel, spoluprácou s lokálnymi dodávateľmi, používaním rovnakých prepravcov na zásobovanie aj zber paliet, používaním alternatívnej dopravy akou je napríklad železničná doprava.

Opätovné použitie

Opätovné použitie

Naše palety sa opakovane používajú a za rok sa otočia niekoľkokrát. Vrátené palety sa skontrolujú, roztriedia a pred novou expedíciou sa opravia. Životnosť našich paliet je minimálne päť rokov a monitorujeme ich až do konca životnosti. Palety, ktoré sa už nedajú opraviť, sa recyklujú na iné účely.

Simulácia zníženia vplyvu na životné prostredie

Tento nástroj odhaduje zníženie vášho vplyvu na životné prostredie pri prechode z jednorazových paliet na opakovane použiteľné palety.

Simulovať environmentálny dopad

Vplyv na skleníkový efekt

Uhlíková stopa služieb spoločnosti LPR

0 ekvivalent ton CO2

Pokles emisií skleníkových plynov (v porovnaní so systémom zameraným na výmenu paliet)

0 ekvivalent ton CO2

*Simulation based on a representative mix of pallet models

Pripravení zmeniť váš dodávateľský reťazec a zaviesť obehové hospodárstvo?

Radi vám pomôžeme a prispejeme k optimalizácii Vášho dodávateľského reťazca.

Kontaktujte nás
contact person
contact person