LPR rozszerza swoją działalność na obszarze środkowo-wschodniej Europy