Pallet Pooling, Supply Chain, Supply Chain Insight • min leestijd 16

De 7 principes van supply chain optimalisatie

Estelle De Wolff gepubliceerd op 1 augustus 2022

De supply chain is het middel waarmee een product of dienst van leverancier naar klant wordt getransporteerd.

In dit artikel delen we 7 principes die bekend zijn om de supply chain te optimaliseren.

Het doel: u een beter inzicht te geven en u in staat te stellen doeltreffende veranderingen door te voeren.


Snel Navigeren:

1 - De stromen van de supply chain controleren

2 - Meesterinformatie om de supply chain te optimaliseren

3 - Verbeter het vervoer en de opslag van uw goederen

4- Optimaliseren van inkoopprocessen in de supply chain

5- Een strikt inkoopbeleid voeren om de kosten te drukken

6- Gebruik prestatie-indicatoren om uw supply chain te optimaliseren

7- Informatie delen met alle belanghebbenden in de supply chain


 

1. De stromen van de supply chain controleren

Voor we verder gaan, moet u de drie hoofdstromen van de supply chain kennen:

 • fysieke stromen;

 • informatiestromen; en

 • financiële stromen.

1.1. Fysieke stromen

Verwijst naar het goederenvervoer. Deze stromen omvatten alle stadia van opslag (voornamelijk in opslagplaatsen) en vervoer (vrachtwagens, treinen, zeevervoer, enz.). Om de supply chain te optimaliseren, is het van vitaal belang ze volledig te begrijpen.

Fysieke stromen zijn de voornaamste bron van kosten in de supply chain.

Stroomlijning van de goederenstroom kan worden bereikt door te focussen op:

 • Optimalisering van transportroutes

 • Gebruik van cross-docking

 • Overschakelen op palletpooling

 • Vermindering van de hoeveelheid verbruiksgoederen voor leveringen

1.2. Informatie stromen

Verwijst naar de logistieke informatie die wordt gebruikt om de goede werking van fysieke stromen te vergemakkelijken. Vandaag de dag worden informatiestromen steeds belangrijker vanwege de optimalisatiemogelijkheden die zij bieden.

Moderne informatiesystemen maken het mogelijk logistieke informatie te kruisen met die van de macro-omgeving om voorspellingen te doen en zo de waardeketen te optimaliseren.

Deze informatiestromen geven antwoord op de volgende vragen:

 • Vrachttraceerbaarheid: waar zijn de goederen?

 • Transportbeheer: Wat is in transit en met welke middelen?

 • Levertijden: Hoe lang duurt het voordat de goederen worden geleverd als ik voor het ene of het andere leveringsmiddel kies?

Om de supply chain te optimaliseren, moet informatie doeltreffend worden verzameld, geanalyseerd en gevisualiseerd, zodat gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen.

1.3. Financiële stromen

Dit zijn alle financiële transacties die in elk stadium van de supply chain plaatsvinden. Zij worden vaak geassocieerd met administratieve stromen die alle documenten omvatten die verband houden met financiële stromen (bestellingen, betalingen, enz.).

Voor bedrijven die in een internationale supply chain werken, omvatten deze stromen ook uitwisselingen van de ene valuta in de andere.

Ook cryptocurrencies, die steeds meer voorkomen in Europese en mondiale financiële systemen, zouden binnenkort hun intrede kunnen doen in deze sector.

Bij het streven naar optimalisering van de supply chain van een bedrijf, is het absoluut noodzakelijk:

 • Dat deze drie stromen perfect worden beheerst;

 • Dat de verschillende belanghebbenden doeltreffend worden gecoördineerd.

2. Meesterinformatie om de supply chain te optimaliseren

De beheersing van de informatie over de supply chain maakt deze ook veiliger dankzij de zichtbaarheid in real time. Vandaag maakt de technologie het mogelijk de supply chain in elke fase te optimaliseren.

Capture-2
Hier zijn 3 digitale hulpmiddelen die een nauwgezette controle van informatie bieden.

2.1. ERP (Enterprise Resource Planning)

Een ERP, ook wel Integrated Management Software genoemd, maakt het mogelijk de informatiestroom tussen de verschillende diensten van eenzelfde bedrijf te optimaliseren. Dit instrument is gebaseerd op het principe van het delen van informatie tussen deze diensten.

ERP's maken het mogelijk verschillende softwarefuncties in één ruimte onder te brengen:

 • Beheer van bestellingen;

 • Beheer van facturen;

 • Beheer van personele middelen;

 • Logistieke informatie.

ERP is de basis van een geoptimaliseerd supply chain management. Om het aan te vullen en de logistieke stromen verder te optimaliseren, maakt het bedrijf vaak ook gebruik van een WMS (Warehouse Management System).

2.2. WMS (Warehouse Management System)

Warehouse Management Systems worden toegepast om het beheer van de activiteiten in magazijnen en opslagruimten te optimaliseren.

Zij maken het mogelijk het beheer van de goederenstromen in de depots te optimaliseren. Deze digitale ruimte omvat de volgende functionaliteiten en biedt een aantal specifieke voordelen:

 • Magazijnbeheer: optimalisering van de traceerbaarheid, opslag, evaluatie en verplaatsing van interne voorraden.

 • Ontvangst van goederen: planning en beheer van de aankomst van goederen, nabestellingen, voorraadniveaus, enz. Dankzij de synchronisatie met het ERP kan de informatie in real time worden bijgewerkt.

 • Optimalisering van het voorraadbeheer: Vermindering van het totale voorraadvolume, optimalisering van de beschikbaarheid van goederen en van de routes van de behandelaars in het depot.

 • Ordervoorbereiding: Beslissingsondersteuning leidt u naar de optimale keuze van de ordervoorbereiding op basis van de informatie die u verstrekt (ordergrootte, tijdstip, type klant, enz.).

 • Verzending van de bestelling: Nadat de voorbereiding en de verpakking zijn geoptimaliseerd, maakt deze stap de planning, de controle en het beheer van de verzending van de goederen mogelijk.

 • Synthese en controle: Dankzij de eerder geselecteerde indicatoren beschikt u over statistische informatie die het mogelijk maakt om de voorraden en het beheer van de depots verder te optimaliseren.

WMS zijn essentiële bondgenoten voor het optimaliseren van de supply chain en voorzien u van:

 • Nauwkeurig beheer van de goederenstroom in het depot;

 • Optimalisering van de opslagmethoden en -ruimten;

 • Verbetering van het beheer van de menselijke hulpbronnen.


Meer in het algemeen maakt het WMS kostenverlaging mogelijk door de betere organisatie en zichtbaarheid die nodig zijn om stappen te elimineren die geen waarde toevoegen.

2.3. TMS (Transport Management System)

Transportation management software wordt gebruikt om de verplaatsing van producten door een distributieketen te beheren en te optimaliseren.

Er zijn 2 soorten TMS. TMS laders en TMS dragers. Hieronder verkennen we de mogelijkheden van deze twee oplossingen.

Laders TMS:

 • Bereken transportplannen,

 • Transparantie bieden: de eindklant kan het transport in real-time volgen,

 • Optimaliseer transportroutes: verladers kunnen elke zending volgen maar ook wijzigen om deze te optimaliseren.

 • Automatisch informatie naar de klant sturen: dankzij het TMS kunnen klanten op de hoogte worden gebracht van de voortgang van hun bestellingen. Tijd besparen dankzij pre-facturatie.

 • Anomalieën in verband met het vervoer van goederen signaleren en dus snel laten rechtzetten.

Dragers TMS:

 • Geoptimaliseerde communicatie tussen depots en vrachtwagenchauffeurs dankzij on-board tools;

 • Beter zicht op het onderhoud van het wegtransport;

 • Monitoring van indicatoren over verbruiksartikelen in verband met transport;

 • Geoptimaliseerde rijtijden, transport- en leveringsplannen;

 • Zendingen zijn in real time traceerbaar.

ERP, WMS en TMS zijn stuk voor stuk instrumenten die het mogelijk maken de algemene kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren dankzij de optimalisering van de logistieke operaties.

3. Verbeter het vervoer en de opslag van uw goederen

Transport en opslag zijn twee belangrijke onderdelen van de supply chain, en zijn de belangrijkste bronnen van kosten.

Naast het gebruik van de bovenvermelde instrumenten kan de verbetering van de daarmee samenhangende processen een stap zijn in de richting van een verdere optimalisering van de supply chain en van kostenbesparingen.

3.1. Herstructureer uw depots om de opslag in de supply chain te optimaliseren

Het verbeteren van de structuur van depots kan leiden tot productiviteitswinst in de hele supply chain.

LPR 2016 - Mecalux Warehouse-1
Hier zijn enkele aanbevelingen van LPR - La Palette Rouge, om uw opslagruimte te optimaliseren. U kunt:

 • Creëer ruimte voor het ontvangen van orders;

 • Heb een aparte ruimte voor de opslag van uw goederen;

 • Een ruimte voor de voorbereiding van orders;

 • Een ruimte voor de opslag van producten die klaar zijn voor verzending,

 • Reserveer brede rijbanen voor de verplaatsing van ladingen en afhandelingsvoertuigen.

U moet een structuur hebben die kan evolueren naargelang uw activiteit.

3.2. Kies voor cross-docking om de opslag te optimaliseren

Cross-docking is een organisatiemodel dat de levering van een product aan een consument mogelijk maakt zonder de opslagfase te passeren (van het losdock tot het verschepingsdock). Deze methode is van toepassing op alle soorten goederen.

Cross-docking maakt het mogelijk:

 • Verdere vermindering van de opslagkosten;

 • Een vereenvoudiging van de leveringsfasen, dankzij pooling;

 • een kortere leveringstermijnen.

In feite maakt cross-docking het mogelijk om stromen en de kosten daarvan tussen verschillende klanten te bundelen. Enkele voordelen:

 • Gebruik van een enkel distributiecentrum;

 • Meerdere klanten voor de ontvangst van goederen van dezelfde leverancier;

 • Meerdere leveranciers voor de levering aan een enkele klant;

Cross-docking wordt vaak gekoppeld aan een WMS om continue planning en ordervoorbereiding te automatiseren (24/7).

3.3. Omarm Supply Chain Management (SCM)

Supply chain management brengt alle processen en software samen die worden gebruikt om uw supply chain te optimaliseren. Dit is de strategie om te implementeren:

 • Identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn binnen uw supply chain;

 • Detailleer het gebied dat baat zou hebben bij verbetering;

 • Maak een schema om een lijst van corrigerende maatregelen op te stellen;

 • Plan ze in de tijd;

 • Maak een lijst van belangrijke prestatie-indicatoren aan de hand waarvan u de prestaties kunt meten.

Make a list of key performance indicators against which you can measure performance.

 • Verhoog uw marges;

 • Beperk overschotten en voorraadtekorten;

 • Optimaliseer uw transportmiddelen;

 • Visualiseer uw voorraden in real-time;

 • Anticiperen op bevoorrading; en

 • Verminder de risico's van de verschillende fasen van uw productieketen.

Bedrijven maken ook steeds meer gebruik van Green Supply Chain Management. Door de milieu-impact van de supply chain in aanmerking te nemen, kunt u in elke fase aanzienlijke besparingen realiseren.

Door er nu voor te kiezen uw productieketen te verduurzamen, kunt u ook anticiperen op toekomstig overheidsbeleid.

Tot slot verbetert Green Supply Chain Management het imago van uw bedrijf!

4. Optimaliseren van inkoopprocessen in de supply chain

Hier zijn 3 tips om de inkoopprocessen van uw supply chain te optimaliseren.

4.1. Investeer in software voor supply management om de supply chain van uw bedrijf te optimaliseren

Het beheersen van informatiestromen maakt een voorspellend beheer van uw distributieketen mogelijk. Investeren in software is dus een belangrijke stap in de optimalisering van de supply chain.

Vergeet niet dat er steeds meer beheersoftware beschikbaar is (ERP, TMS, WMS, enz.) om te helpen bij deze bedrijfstransformatie. Hier zijn de drie belangrijkste voordelen:

 • Een volledige en permanente zichtbaarheid op de voorraad die nodig is om te anticiperen op eventuele onderbrekingen;

 • Een aanzienlijke vermindering van menselijke fouten;

 • Anticipatie op vereiste onvoorziene gebeurtenissen voor een betere respons in elke fase van de supply chain.

4.2. Gebruik verbonden objecten voor een betere traceerbaarheid

Aangesloten objecten worden steeds meer gebruikt in de supply chain en zijn een aanwinst voor het beheer van de goederenstroom. Ze zijn vaak verbonden met softwarepakketten voor informatiebeheer.

Naast procesautomatisering bieden ze traceerbaarheid van goederen, zowel tijdens het vervoer als in het depot.

4.3. Gebruik dashboards

Dashboards geven een overzicht van uw voorraad en voorraden. Ze geven u een realtime beeld van uw voorraad, uw voorraden, uw leveringen en uw distributies.

Een dashboard biedt heel wat voordelen voor het optimaliseren van de supply chain:

 • Het kan worden geconfigureerd om aan uw behoeften te voldoen.

 • Het vergemakkelijkt de besluitvorming door alle informatie en alle indicatoren te centraliseren.

 • Het maakt de invoering van een waarschuwingssysteem mogelijk, wat bijzonder nuttig is in geval van problemen in de supply chain.

 • Het maakt het mogelijk beter te anticiperen op vertragingen of voorraadtekorten - zodat u er sneller op kunt reageren.

 • Betere methoden voor het beheer van voorraden en leveringen, die van onschatbare waarde zijn om te reageren op eventuele problemen in uw bedrijf.

5. Een strikt inkoopbeleid voeren om de kosten te drukken

Voorheen was de keuze van leveranciers in inkoopafdelingen gebaseerd op één enkel principe: de kosten.

Om de supply chain op duurzame wijze te optimaliseren, moeten aankopen tegenwoordig worden geanalyseerd aan de hand van drie criteria: Kwaliteit, Kosten, Deadlines.

Trage levertijden of lage productkwaliteit kunnen een bedrijf zwaar op kosten jagen en zullen niet noodzakelijk worden gedekt door besparingen wanneer eenvoudigweg wordt overgeschakeld op een goedkopere leverancier. In sommige gevallen :

 • Een klant kan schadevergoeding eisen na een vertraging in de levering;

 • De service na levering van een product van slechte kwaliteit kan duur uitvallen;

 • Juridische geschillen met externe partijen kunnen kostbaar blijken;

Ons advies: stel voor uw bedrijf een aankoopbeleid op dat gebaseerd is op de keuze van serieuze en ontvankelijke leveranciers.

Dankzij het prisma Kosten / Termijnen / Kwaliteit kunt u de opwaartse lijn van uw productieketen voortzetten en robuuste langetermijnrelaties met leveranciers aangaan die tijd besparen die aan onderzoek wordt besteed.

6. Gebruik prestatie-indicatoren om uw supply chain te optimaliseren

Bij supply chain-optimalisering gaat het erom weloverwogen beslissingen te nemen. Met verschillende KPI's (Key Performance Indicators), of prestatie-indicatoren, kunt u dit doen.

Hier zijn 3 suggesties voor KPI's om de supply chain te optimaliseren:

1. Evenwichtige KPI's maken het mogelijk beslissingen te nemen in geval van een negatieve indicatie met betrekking tot de volgende vragen:

 • Zijn de doelstellingen bereikt?

 • Wordt aan de verwachtingen van de klant voldaan?

 • Moeten we bepaalde acties heroverwegen?

 • Moeten er nieuwe acties worden ondernomen?

2. Met waarschuwings-KPI's kunt u abnormale situaties in de supply chain signaleren. Beslissers kunnen acties ondernemen om deze situaties snel te verhelpen (vertragingen bij leveringen, productiestops of voorraadtekorten, enz.)

3. Anticipatie-KPI's houden rekening met vroegere en huidige situaties om een ongewenste gebeurtenis van tevoren te voorzien.

Door uw ERP-software en transport- of opslagsoftwarepakketten aan elkaar te koppelen, kan uw bedrijf meldingen automatiseren: beperkte of uitverkochte voorraad, triggering van bevoorrading, leveringen, DLC- en DLUO-sluiting, enz.

7. Informatie delen met alle belanghebbenden in de supply chain

Het toegankelijk maken van dashboards voor alle belanghebbenden in de hele supply chain kan een positieve impact hebben.

Uw teams kunnen dan problemen bespreken met zowel partners, leveranciers als klanten. Dit biedt de volgende voordelen:

1. Elke belanghebbende bij de supply chain kan deelnemen aan beslissingen die worden genomen om de keten te verbeteren;

2. Er kunnen vergelijkende analyses worden uitgevoerd:

 • Tussen vervoerders om eventuele kostenoverschrijdingen te beoordelen;

 • tussen depots om productiviteitsdalingen vast te stellen;

 • Om de precieze oorzaak van een anomalie te achterhalen.

3. U kunt uw leveranciers uitdagen.

Als u uw logistieke vraagstukken met onze experts wilt bespreken, kunt u hier contact met hen opnemen. U kunt ook onze andere blogartikelen bekijken om meer te weten te komen over palletpooling.

WP Reduce costs mock up BNL
whitepaper

Klaar om uw supply chain-kosten te verlagen?

Download nu
Picture of Estelle De Wolff

Estelle De Wolff

Mijn artikelen