<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Pallet Pooling, Supply Chain, Automation, Innovation • min leestijd 10

Blockchain in de toeleveringsketen: de revolutie is begonnen

Estelle de Wolff gepubliceerd op 16 november 2022

De toeleveringsketen is een sector die de afgelopen decennia veel innovatie heeft gekend. Toch zijn er nog genoeg mogelijkheden om deze te blijven verbeteren en stroomlijnen.

Blockchaintechnologie heeft al bewezen een doeltreffend instrument te zijn voor de uitgifte van monetaire transacties, vooral in sectoren als de financiële wereld waar ze zeer gangbaar zijn.

Maar tegenwoordig is de blockchain, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet langer beperkt tot cryptocurrencies. Het vindt steeds meer zijn weg naar nieuwe gebieden zoals verzekeringen, luchtvaart, gezondheid en de toeleveringsketen.

In dit artikel bespreken we hoe de blockchain de toeleveringsketen nu al verbetert en waarom deze technologie waarschijnlijk een van de grootste logistieke revoluties in de geschiedenis zal worden.


Snel Navigeren:

I. Wat is blockchain?

II. Blockchain in de toeleveringsketen 

III. De blockchainrevolutie in de toeleveringsketen 

IV. Blockchain in actie: toepassingen voor uw toeleveringsketen


I. Wat is blockchain?

1. Definitie 

Blockchain is een technologie die wordt gebruikt om gegevens op te slaan en uit te wisselen. Het is een onomkeerbaar digitaal grootboek van transacties dat kan worden geprogrammeerd om niet alleen financiële transacties, maar vrijwel alles van waarde vast te leggen.

Het is een database die kan worden gedeeld tussen verschillende entiteiten, die elk een kopie van de gegevens hebben. De blockchain is ontworpen als een open source-technologie, wat betekent dat iedereen hem onder bepaalde voorwaarden gratis kan gebruiken of wijzigen.

Blockchain wordt door velen beschouwd als een van de veiligste vormen van digitale archivering die momenteel beschikbaar zijn. Het gebruikt cryptografie om ervoor te zorgen dat alle aangebrachte wijzigingen intact en ongewijzigd blijven, en creëert onveranderlijke gegevens voor elke actie die op het netwerk wordt uitgevoerd. Dit betekent dat als er eenmaal iets op een blockchain is geschreven, het onmogelijk is om het te wissen. In feite zou daarvoor elke computer die op dat netwerk is aangesloten tegelijkertijd moeten worden gehackt - een vrijwel onmogelijke taak!

2. Hoe werkt blockchain?

De blockchain is een gedecentraliseerd grootboek dat transacties registreert.

Hij bestaat uit eenheden, blokken genaamd, die lijken op de pagina's van een grootboek en die reeksen individuele transacties bevatten.

Wanneer een nieuwe transactie plaatsvindt, wordt deze toegevoegd als een extra "blok" aan het einde van de keten. Elk blok bevat informatie over zijn eigen creatie en over alle vroegere transacties binnen de keten. De volledige geschiedenis van elke transactie blijft in zijn geheel openbaar zichtbaar op elke computer die lid is van het netwerk.

Elk blok transacties dat aan de blockchain wordt toegevoegd, wordt beveiligd door een cryptografische hashfunctie, die ervoor zorgt dat informatie niet ongemerkt kan worden gewijzigd.

De hack wordt ook gebruikt om te verwijzen naar eerdere blokken die aan de keten zijn toegevoegd, waardoor een onveranderlijk verslag ontstaat van alle voorgaande transacties. Het kan alleen worden bijgewerkt door consensus van netwerkdeelnemers, die het eens moeten worden voordat zij wijzigingen aanbrengen in hun respectieve kopieën. Hierdoor kunnen blockchainnetwerken het eens worden over de toestand van het systeem en wordt het knoeien met gegevens of ongeoorloofde uitgaven voorkomen.

3. Wat is het verschil tussen een publieke blockchain en een private blockchain?

De verschillen tussen een publieke blockchain en een private blockchain zijn:

 • Private blockchain = gedecentraliseerde database, met een unieke eigenaar: het bedrijf of de instelling die hem gebruikt.

 • Publieke blockchain = gedecentraliseerde database die geen enkele eigenaar heeft, maar gedeeld wordt door alle deelnemers. Een typisch voorbeeld is de Bitcoin-blockchain.

II. Blockchain in de toeleveringsketen

Bevoorradingsketens zijn een complex netwerk van transacties en informatie, bestaande uit vele onderdelen: fabrikanten, distributeurs en detailhandelaars.

Blockchain zou daarom de komende jaren een game-changer kunnen zijn in supply chain management en logistiek.

1. De voordelen van blockchain in de toeleveringsketen

De laatste jaren is er een toename van het aantal bedrijven dat blockchaintechnologie gebruikt om het toeleveringsproces te beheren. Dit komt omdat het verschillende voordelen biedt ten opzichte van traditionele methoden, waaronder:

 • Geautomatiseerd volgen van goederen van het punt van oorsprong tot het punt van verkoop.

 • Vermindering van het risico op fraude of gegevensvervalsing: de blockchain garandeert de kwaliteit van producten door vervalsing of wijziging van ingrediënten of materialen die tijdens het productieproces worden gebruikt, te voorkomen.

 • Betere zichtbaarheid van de supply chain: met een snellere oplossing van problemen wanneer die zich voordoen. Het stelt bedrijven met name in staat meer zicht te hebben op de producten die zij kopen en verkopen. De mogelijkheid om gegevens te traceren helpt bedrijven de kwaliteit van hun producten te controleren, evenals de naleving van voorschriften zoals voedselveiligheid en milieunormen.

 • Verbeterde verzendingsprocessen: Blockchaintechnologie biedt snellere toegang tot real-time informatie dan traditionele methoden. E-mails of faxen gaan bijvoorbeeld vaak verloren tijdens het transport of doen er te lang over om aan te komen.

 • Kostenvermindering: door het elimineren van tussenpersonen, zoals banken, of het gebruik van vertrouwde derden, kunnen bedrijven aanzienlijk besparen op transactiekosten.

 • Meer transparantie: De blockchain voert alle partijen in een overeenkomst in om de voorwaarden te controleren, en om op de hoogte te worden gehouden wanneer er enige vorm van verandering is. Zo kunnen alle betrokken partijen gemakkelijk nagaan of ze met correcte informatie werken, en of er geen pogingen tot fraude zijn.

 • Meer veiligheid: met blockchaintechnologie worden gegevens beschermd door cryptografie, een coderingsmethode die het (bijna) onmogelijk maakt ze te wijzigen of te hacken zonder een spoor achter te laten. Dit maakt ze veiliger dan traditionele oplossingen voor gegevensopslag, zoals mailservers of traditionele cloudservers, waar iedereen bij de gegevens kan.

2. Blockchainspelers in de toeleveringsketen

Blockchain-gebruikers in de toeleveringsketen zijn talrijk. Het kunnen :

 • leveranciers van blockchaintechnologie: IBM, Oracle

 • fabrikanten

 • distributeurs

 • transporteurs

 • detailhandelaars (inclusief groothandelaars)

 • verzekeringsmaatschappijen

 • en zelfs consumenten (zoals u en ik).

III. De blockchainrevolutie in de toeleveringsketen

1. Eerste veelbelovende resultaten

De eerste resultaten van de blockchain in de toeleveringsketen zijn veelbelovend.

Blockchain is nog een nieuwe technologie en er zijn nog veel uitdagingen, maar het heeft het potentieel om het beheer van de toeleveringsketen radicaal te veranderen. Het wordt gebruikt om zendingen te volgen, de productkwaliteit te controleren en fraude te verminderen. Het helpt bedrijven ook om geld te besparen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun toeleveringsketen.

Marktleiders gebruiken blockchain al in hun toeleveringsketen. Zo heeft Walmart een particulier blockchainnetwerk opgezet om vlees van boer tot bord te volgen. Maersk, een van de logistieke reuzen, gebruikt het om containers over de hele wereld te verschepen en hun traceerbaarheid te garanderen.

2. De toekomst van blockchain voor het beheer van de toeleveringsketen

Door de globalisering en de toenemende concurrentie worden toeleveringsketens steeds complexer. Om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, moeten bedrijven daarom hun producten van oorsprong tot bestemming kunnen traceren en er tegelijkertijd voor zorgen dat onderweg geen informatie verloren gaat.

Het gebruik van blockchaintechnologie blijkt de transparantie en traceerbaarheid te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Met name worden tussenpersonen, die vaak weinig waarde toevoegen en duur zijn, overbodig.

De toekomst is rooskleurig voor blockchain, aangezien het veel voordelen biedt ten opzichte van traditionele methoden voor het beheer van gegevens over de toeleveringsketen.

markus-spiske-Skf7HxARcoc-unsplash

IV. Blockchain in actie: toepassingen voor uw toeleveringsketen

Blockchaintoepassingen voor de toeleveringsketen zijn al in verschillende sectoren geïmplementeerd. Smart-contracten en VeChain zijn twee technologieën die al uitgebreid worden gebruikt om het beheer van de toeleveringsketen te verbeteren.

1. VeChain in dienst van traceerbaarheid

VeChain is een Chinees bedrijf dat blockchainoplossingen voor bedrijven aanbiedt. Er zijn verschillende oplossingen die VeChain aanbiedt:

 • Supply Chain Management Solutions - Met deze oplossing kunnen bedrijven hun producten door het productieproces volgen en controleren hoe ze zijn vervaardigd en vervolgens vervoerd. Deze oplossing kan ook worden gebruikt om de oorsprong van elk defect te traceren, waardoor de kwaliteitscontroleprocessen worden verbeterd.

 • Internet of Things (IoT)-oplossingen - IoT-apparaten worden steeds vaker gebruikt in productiebedrijven omdat ze kunnen helpen productielijnen nauwkeuriger te bewaken dan mensen. Deze oplossing maakt real-time monitoring mogelijk van producten en hoe ze door werknemers worden behandeld tijdens productieprocessen, wat ook helpt om ongelukken en verspilling door menselijke fouten of nalatigheid te verminderen.

 • Antivervalsingsoplossingen - Deze oplossing wordt gebruikt door luxemerken zoals Louis Vuitton, Gucci, Hermès enz. Deze merken verloren elk jaar miljoenen dollars door namaak, dus gingen ze in zee met VeChain omdat het de mogelijkheid biedt om de authenticiteit van producten te bewijzen bij de verkoop online of in winkels.

2. Intelligente contracten, AKA smart contracts

Het gebruik van smart contracts in supply chain management maakt effectievere communicatie tussen de bij een transactie betrokken partijen mogelijk.

De voorwaarden van een traditioneel contract kunnen nu in een smart contract worden geschreven, zodat ze automatisch worden uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Dit elimineert de noodzaak van tussenpersonen van derden en vermindert de kosten van contractonderhandelingen.

Ten slotte zorgt het er ook voor dat de contracten door geen van de partijen worden gemanipuleerd. Eenmaal geregistreerd in de blockchain, kunnen ze alleen worden gewijzigd als alle belanghebbenden ermee instemmen.


Conclusie

Kortom, de blockchain is een revolutionaire technologie voor de toeleveringsketen. Het zal bedrijven in staat stellen nieuwe bedrijfsmodellen te creëren en hun klantervaring te verbeteren.

De voordelen van het gebruik van blockchain in het beheer van de toeleveringsketen zijn aanzienlijk:

 • Betere traceerbaarheid

 • Bredere samenwerking

 • Eliminatie van tussenpersonen

 • Kostenbesparing

 • Verhoogde veiligheid

Met dit in het achterhoofd zou het niet verwonderlijk zijn dat iedereen die betrokken is bij de toeleveringsketen zich de komende jaren met de nieuwste blockchaintechnologieën gaat uitrusten.

WP Automation mock up BNL
whitepaper

Klaar om uw geautomatiseerde systeem te upgraden?

Download nu
Picture of Estelle de Wolff

Estelle de Wolff

Mijn artikelen