<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Supply Chain, Economie circulaire, Duurzaamheid • min leestijd 12

4 stappen naar een duurzamere supply chain

Estelle De Wolff gepubliceerd op 7 juli 2022

Door Green Supply Chain Management (GSCM) toe te passen, kunnen bedrijven een antwoord bieden op de klimaatcrisis en de opwarming van de aarde.

Bedrijven die actief zijn in de supply chain staan centraal in de discussies en worden vaak genoemd als een van de belangrijkste oorzaken van de vervuiling die door de verwerkende industrie en het vervoer van goederen wordt veroorzaakt.

Als gevolg daarvan moeten bedrijven hun huidige activiteiten heroverwegen.

Het "vergroenen" van het beheer van de supply chain wordt vaak eerder afgedwongen dan gekozen door bedrijven. Ze worden vaak gedreven door de noodzaak om te voldoen aan nieuwe normen en opgelegde voorschriften.

Een duurzamer en ecologischer beheer van de supply chain betekent echter een reële groeikans voor de fabrikanten.

De toepassing ervan biedt mogelijkheden om geld te besparen en tegelijk de impact op het milieu te verminderen.

Een groene supply chain is ook een geweldige manier om het imago en de groene uitstraling van een bedrijf te verbeteren.

In dit artikel leest u wat Green Supply Chain Management is, waarom het bedrijven winst oplevert en hoe u het kunt implementeren.


Snel Navigeren:

1 - Groen beheer van de supply chain: definitie

2 - Waarom overstappen op Green Supply Chain Management?

3 - Hoe kan een groene supply chain worden opgezet?


 

I - Groen beheer van de supply chain: definitie

Een ecologische en duurzame supply chain is een keten die ecologische initiatieven neemt in elke fase, inclusief maar niet beperkt tot:

 1. Levering van grondstoffen

 2. Productie van producten

 3. Opslag

 4. Transport en distributie

Volgens een studie gepubliceerd door de Universiteit van Bowling (2012), is Green Supply Chain Management betrokken bij:

 • productontwikkeling

 • productproductie

 • transport

 • verpakking

 • opslag

 • levensduur van het product

Kortom, de milieudimensie moet een onderdeel zijn van alle stadia van de levenscyclus van een product, vanaf het ontwerp tot de uiteindelijke recycling.

Dit vereist een heroverweging van de gehele supply chain om de milieueffecten ervan te verminderen.

Duurzaam beheer van de supply chain houdt in:

 • Herdefiniëring van de logistieke strategie van het bedrijf door de goedkeuring van een overkoepelend milieubeleid.

 • Concrete maatregelen invoeren om de milieu-impact van de bedrijfsactiviteiten te verminderen.

 • Toezicht op de doeltreffendheid van het bedrijf aan de hand van consistente kernprestatie-indicatoren (KPI's).

Hoewel dit proces vervelend kan lijken, kunnen bedrijven er de vruchten van plukken!

II - Waarom overstappen op Green Supply Chain Management?

Vermindering van de CO₂-uitstoot, vermindering van afval en behoud van hulpbronnen: een groene supply chain heeft ongetwijfeld een positieve impact op de planeet.

Verschillende wereldberoemde bedrijven werken al actief aan het verminderen van de milieu-impact van hun activiteit. UPS investeert zwaar in elektrische voertuigen die ook op aardgas rijden om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen.

1 - Anticiperen op toekomstige regelgeving dankzij een duurzame supply chain

In de meeste westerse landen bestaat al jaren overheidsbeleid dat sancties oplegt aan de meest vervuilende bedrijven, en dit beleid wordt steeds strenger.

Bedrijven die vandaag kiezen voor een duurzame supply chain, hoeven niet te lijden onder de gevolgen van toekomstige regelgeving en voorkomen dat ze morgen boetes moeten betalen of het doelwit van sancties worden.

Door op veranderingen vooruit te lopen, kunnen zij de overgang naar een milieuvriendelijker aanpak op een flexibele en vloeiende manier laten verlopen.

Bedrijven die nu actie ondernemen, zijn degenen die als trendsetter zullen fungeren zodat anderen kunnen volgen.

2 - Kosten verlagen en winstgevendheid verbeteren

Green Supply Chain Management maakt over de hele breedte aanzienlijke besparingen mogelijk.

Staples, leverancier van kantoorbenodigdheden, heeft zijn brandstofverbruik met 20% verlaagd door de software op zijn vrachtwagenpark aan te passen. Dat levert een besparing op van meer dan 2,5 miljoen euro per jaar!

Hieruit blijkt dat innovatie in de supply chain en duurzaamheid vaak hand in hand gaan.

Door over te stappen op een duurzame supply chain kan het energieverbruik van gebouwen en voertuigen worden teruggedrongen en kunnen ook de kosten voor vervoer en productie van producten worden verlaagd door middelen te bundelen of voorraden te verplaatsen.

Miljoenen kunnen worden bespaard dankzij een groenere supply chain!

3 - Meer aantrekkelijkheid

Consumenten zijn steeds gevoeliger voor milieukwesties, dus door de vermindering van afval en broeikasgasemissies kunnen bedrijven een positief, groener imago uitstralen.

De overstap naar groenere werkwijzen moet gepaard gaan met concrete acties en reële, aantoonbare resultaten. Bedrijven die hun milieuvoetafdruk compenseren met financiële voorstellen in plaats van echte veranderingen aan te brengen in hun manier van werken, kunnen worden beschuldigd van 'greenwashing'. Consumenten zijn vaak op de hoogte van dergelijke benaderingen en ze kunnen het imago van een bedrijf meer kwaad dan goed doen.

III - Hoe kan een groene supply chain worden opgezet?

LPR-Admix-Kentin-021 - Meten: de milieuvoetafdruk van de supply chain beoordelen

De eerste stap om de milieu-impact van de supply chain van een bedrijf te verminderen, is deze te begrijpen!

Een effectbeoordeling voor elke fase van de supply chain is essentieel. Hierbij moet rekening worden gehouden met de hele keten, van de inkoop van materialen tot de verkoop van het product en het uiteindelijke gebruik ervan.

Welke beoordelingsmethode ook wordt gebruikt, het doel is altijd hetzelfde: het meten van de milieueffecten van de verschillende punten in de supply chain om deze te verminderen.

In het kader van deze beoordeling zullen bedrijven in de eerste plaats proberen hun broeikasgasemissies te meten. Het is echter ook noodzakelijk andere factoren te meten, zoals:

 • het geproduceerde afval

 • toxiciteit van de gebruikte materialen

 • verspilling van grondstoffen en energie

Er kunnen verschillende methoden en normen worden gebruikt om de broeikasgasemissies van een constructie te beoordelen. De meest gebruikte en erkende zijn:

a - De norm ISO 14064-1

 Volgens ISO.org, deze norm:

"specificeert principes en vereisten, op het niveau van de organisatie, voor het kwantificeren en rapporteren van broeikasgasemissies en -verwijderingen. Het omvat eisen voor het ontwerp, de ontwikkeling, het beheer, de rapportage en verificatie van de GHG-inventaris van een organisatie."

b - CO2-voetafdruk

De CO2-voetafdruk is een diagnostisch instrument voor het analyseren van de directe broeikasgasemissies van een organisatie. Het houdt rekening met:

 • organisatorisch scope: de faciliteiten van het bedrijf.

 • operationele scope: uitstoot van broeikasgassen tijdens productie en distributie.

Het kan intern worden uitgevoerd of door een externe dienstverlener en kan in bepaalde landen door de overheid worden gesubsidieerd.

c - The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)

The Greenhouse Gas Protocol is ontwikkeld door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), een organisatie waarin grote bedrijven uit de VS zijn verenigd, en het World Resources Institute (WRI), een wereldwijde onderzoeksorganisatie.

2 - Concrete actie ondernemen voor een duurzame supply chain

De belangrijkste stap om uw supply chain duurzamer te maken is eenvoudig: onderneem actie!

Eerst moet u uw logistieke strategie heroverwegen en bereid zijn beslissingen te nemen. Er zijn veel gebieden die voor verbetering vatbaar zijn voor een ecologischer beheer van de supply chain. Deze kunnen omvatten:

 • Sourcing van grondstoffen

 • Gebruik van minder vervuilende materialen

 • Vermindering van afval en verpakkingen

 • Vermindering van het energieverbruik van gebouwen

 • Verpakking van producten

 • Het groeperen van transporten (voor leveringen en/of voor klanten)

 • De leveringscycli stroomlijnen

 • Optimalisering van de opslag van producten

 • Het gebruik van omgekeerde logistiek

 • Vermindering van het aantal kilometers dat door producten wordt afgelegd

 • Verbeterde traceerbaarheid van de voorraad voor een beter beheer

Stel na de analyse vast welke gebieden aandacht nodig hebben om de supply chain van uw bedrijf te optimaliseren en de milieu-impact te verminderen.

Zodra deze gebieden zijn geïdentificeerd, zet u ze om in concrete acties. Deze zijn vaak relatief eenvoudig uit te voeren. Andere kunnen een grondige wijziging van uw supply chain vereisen.

Deze acties kunnen zijn:

 • Uitbesteding van het beheer van uw pallets (pallet-pooling)

 • Lokale leveranciers vinden

 • Elimineren van tussenverpakkingen

 • Verkoop in bulk

 • Het gebruik van spaarlampen en bewegingsdetectoren in warehouses

 • Gebruik van gerecycleerde materialen voor verpakking

 • Recycling van afval

 • Het contacteren van de klanten van uw leveranciers om cross-docking te gebruiken

 • De invoering van een transportbeheersysteem

 • Het invoeren van een Warehouse Management Systeem

 • De invoering van een productretoursysteem om te repareren, te recycleren of tweedehands te verkopen

 • Het gebruik van een dichter distributienetwerk

Transport is een van de belangrijkste gebieden voor optimalisatie en een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Het is belangrijk rekening te houden met factoren zoals de af te leggen afstanden, de vervoermiddelen en de beladingsgraad van de goederen.

Lege ritten zijn een echte uitdaging voor het klimaat. Naar schatting 20% van alle huidige ritten van vrachtwagens zijn leeg. Door het gebruik van tegenstromen en het bundelen van de routes zou dit aantal aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen.

Diversifiëring van de producten die in dezelfde lading worden vervoerd, is eveneens een belangrijke optimalisatiemogelijkheid die ook besparingen op de CO2-uitstoot zal opleveren. Geschat wordt dat vrachtwagenchauffeurs tussen 3% en 7% op hun brandstofverbruik zouden kunnen besparen. Dit cijfer kan oplopen tot 20% voor kleine vervoerders en bedrijfsvoertuigen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar het is duidelijk dat de optimalisering van transport een van de belangrijkste uitdagingen is voor de ontwikkeling van een meer verantwoorde supply chain.

Het goede nieuws? Het is precies wat LPR - La Palette Rouge al doet. Wij werken aan het verminderen van lege transportkilometers, het poolen van transport en het optimaliseren van palletstromen.

3 - Controleer de doeltreffendheid van uw acties met behulp van KPI's

ORDER-3Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van uw beleid voor het beheer van een duurzame supply chain, moet u uw belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) definiëren.

Deze indicatoren moeten vooral:

 • consistent met de uitgevoerde acties: het is niet nodig de concentratie van microverontreinigende stoffen in het water te meten om de doeltreffendheid vast te stellen van een besluit om het vervoer te bundelen en zo het aantal lege kilometers te verminderen.

 • operationeel: u moet gegevens kunnen verzamelen om de doeltreffendheid van uw acties te meten.

De ISO 14031-norm is een goede basis voor de vaststelling ervan.

Deze indicatoren moeten vooral omvatten:

 • Managementprestatie-indicatoren (MPI): om de doeltreffendheid van de gestelde doelen te meten, of de economische prestaties van de ondernomen acties. • Operationele prestatie-indicatoren (OPI): meten de milieuprestaties van uw beslissingen, zoals de hoeveelheid afval die per product wordt geproduceerd.

 • Ecologische conditie-indicatoren (ECI): stellen u in staat de impact van uw bedrijf op het milieu in zijn geheel te beoordelen.

4 - De resultaten van uw groene supply chain-management communiceren

Behaalt uw bedrijf positieve resultaten? Laat het de mensen dan weten!

Gebruik uw interne communicatie, betrek uw werknemers bij het verbeteren van de milieu-impact van uw activiteiten. Benadruk de partijen die u actief helpen deze doelen te bereiken (R&D, handling, logistiek, administratie, enz.).

Het verkleinen van uw ecologische voetafdruk kan ook een geweldig verkoopsargument zijn.

Maar pas op dat u niet in greenwashing vervalt: voeg altijd concrete acties toe aan uw woorden en leg uw initiatieven uit aan de consument.


Als u het beheer van uw supply chain wilt verbeteren, neem dan contact op met de experts van LPR - La Palette Rouge! Wij zijn er om u te helpen de perfecte oplossing te vinden die aan uw behoeften voldoet.

WP Reliable partner mock up BNL
whitepaper

Hoe kies je een betrouwbare leverancier?

Download nu
Picture of Estelle De Wolff

Estelle De Wolff

Mijn artikelen