<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Neustálé zlepšování kvality v oblasti paletového poolingu a řízení dodavatelského řetězce

Neustálé zlepšování kvality v oblasti paletového poolingu a řízení dodavatelského řetězce

Jak zaručujeme bezpečnost a kvalitu v celém dodavatelském řetězci

LPR - La Palette Rouge dodržuje a splňuje všechny evropské zákony a předpisy v zemích, kde působí, které se týkajív bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a kvality na pracovišti.

Naši zaměstnanci
Naši zaměstnanci

Motivovaní a zainteresovaní zaměstnanci, kteří pracují jako tým na společné vizi, jsou základem našeho úspěchu a růstu udržitelné společnosti. Zaměřujeme se na vytváření bezpečného a stimulujícího pracovního prostředí, kde se lidé cítí bezpeční a ocenění.

Kvalita a testování
Kvalita a testování

Protože je pro náš úspěch rozhodující kvalita našich služeb a produktů, musí všechny naše služby splňovat příslušná kritéria pro kontrolu, testování a kvalitu v souladu se smluvními komerčními a evropskými státními vládními požadavky.

Neustálé zlepšování
Neustálé zlepšování

Pozorně nasloucháme našim zákazníkům a obchodním partnerům, abychom pochopili úroveň jejich spokojenosti a přizpůsobili se jejich očekávání. Neustále se snažíme zlepšovat efektivitu naší organizace, našich procesů a služeb, které našim zákazníkům dodáváme. Naše dodavatele považujeme za partnery, se kterými úzce spolupracujeme na dosažení společného cíle dokonalosti služeb.

ISO 9001

Společnost LPR je držitelem certifikace ISO 9001 ve Beneluxu, Španělsku, Portugalsku a Velké Británii. Certifikací ISO 9001 prokazujeme, že společnost LPR udržuje vysoké standardy v kvalitě našich produktů a služeb. Ustavičně zvyšujeme kvalitu našich

produktů a služeb neustálým zlepšováním funkčnosti a robustnosti našich palet, inovací a vývojem nových služeb.

ISO 9001

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Pomáháme chránit životní prostředí komunit, ve kterých působíme. Společnost LPR splňuje místní zákony a nařízení o ochraně životního prostředí včetně požadavků týkajících se recyklace a likvidace odpadu ve všech zemích, kde působí. Pravidelně aktualizujeme naše procesy a postupy v oblasti lidských zdrojů, tak abychom udrželi krok se změnami zákonů a nařízení. Jako udržitelná společnost, která spolupracuje s externími partnery, pravidelně každoročně kontrolujeme a sledujeme, zda naši partneři splňují místní předpisy, a žádáme je, aby prováděli konzistentní validaci a také jim pomáháme rozvíjet bezpečné a stimulující pracovní prostředí.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost (z angličtiny EHS)
Náš přístup ke společenské odpovědnosti

Náš přístup ke společenské odpovědnosti

Kromě programových prohlášení společnosti a prohlášení našich korporátních hodnot jsme vypracovali i tzv. "Bílou knihu", kde jsou uvedeny základní informace o etických hodnotách společnosti a jejich jednotlivců.

Číst přehled o udržitelnosti

Chcete získat více informací o naší společenské odpovědnosti?

Rádi vás budeme informovat o našem úsilí zaručit kvalitu a bezpečnost našich výrobků, služeb a zaměstnanců. Stáhněte si tzv. "Bílou knihu" s našimi zásadami společenské odpovědnosti společnosti

Kontaktujte nás
contact person
contact person