Neustálé zlepšování kvality v oblasti paletového poolingu a řízení dodavatelského řetězce

Neustálé zlepšování kvality v oblasti paletového poolingu a řízení dodavatelského řetězce

Jak zaručujeme bezpečnost a kvalitu v rámci celého dodavatelského řetězce

LPR - La Palette Rouge dodržuje a je v souladu se všemi evropskými zákony a předpisy jurisdikcí, ve kterých působíme, v oblasti bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a kvality na pracovišti.

Naši lidé
Naši lidé

Pro náš úspěch a růst coby udržitelné společnosti je nezbytná motivovaná a angažovaná pracovní síla, která spolupracuje jako tým se společnou vizí. Zaměřujeme se na vytváření bezpečného, podnětného pracovního prostředí, ve kterém se lidé cítí bezpeční a ocenění.

Kvalita a testování
Kvalita a testování

Protože je pro náš úspěch rozhodující kvalita našich služeb a produktů, musí všechny naše služby splňovat příslušná kritéria pro kontrolu, testování a kvalitu v souladu se smluvními komerčními a evropskými státními vládními požadavky.

Neustálé zlepšování
Neustálé zlepšování

Pozorně nasloucháme našim zákazníkům a obchodním partnerům, abychom pochopili úroveň jejich spokojenosti a přizpůsobili se jejich očekávání. Neustále se snažíme zlepšovat efektivitu naší organizace, našich procesů a služeb, které našim zákazníkům dodáváme. Naše dodavatele považujeme za partnery, se kterými úzce spolupracujeme na dosažení společného cíle dokonalosti služeb.

ISO 9001

Společnost LPR je držitelem certifikace ISO 9001 ve Francii, Beneluxu, Španělsku, Portugalsku a Velké Británii. Certifikací ISO 9001 prokazujeme, že společnost LPR udržuje vysoké standardy v kvalitě našich produktů a služeb. Ustavičně zvyšujeme kvalitu našich

produktů a služeb neustálým zlepšováním funkčnosti a robustnosti našich palet, inovací a vývojem nových služeb.

ISO 9001

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost (z angličtiny EHS)

Pomáháme chránit prostředí komunit, ve kterých působíme. Společnost LPR dodržuje místní zákony a předpisy na ochranu životního prostředí, včetně požadavků na recyklaci a likvidaci odpadu, ve všech zemích, ve kterých podnikáme. 


Pravidelně aktualizujeme své personální procesy a postupy tak, aby vyhovovaly měnícím se zákonům a předpisům. Coby udržitelná společnost spolupracující s externími partnery každoročně kontrolujeme a sledujeme, zda naši partneři rovněž dodržují místní předpisy, tím, že je dále žádáme o důsledné potvrzování a pomáháme jim rozvíjet bezpečné a podnětné pracovní prostředí.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost (z angličtiny EHS)
Náš přístup společenské odpovědnosti firmy

Náš přístup společenské odpovědnosti firmy

Kromě našeho prohlášení o poslání a prohlášení o hodnotách společnosti představuje naše Bílá kniha základy pro to, jak se za všech okolností chováme coby organizace a coby jednotlivci zastupující společnost.

Číst přehled o udržitelnosti

Chcete získat více informací o naší společenské odpovědnosti?

Rádi vás informujeme o našem úsilí zajistit kvalitu a bezpečnost pro naše výrobky, služby a lidi. Stáhněte si naši bílou knihu obsahující naše zásady společenské odpovědnosti

Kontaktujte nás
contact person
contact person