<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Pallet Pooling, Supply Chain • min leestijd 10

Hoe en waarom u huurpallets moet inleveren

Estelle de Wolff gepubliceerd op 8 november 2022

Voor de meeste bedrijven is palletverhuur vaak de meest kosteneffectieve manier om goederen bij distributeurs (of detailhandelaars) te krijgen.

Palletverhuur is circulair van aard. Pallets worden geleverd, gebruikt en vervolgens opgehaald, alvorens te worden hersteld en hergebruikt.

Vaak is de eindbestemming van de pallets de afgiftepunten van de distributeurs of detailhandelaren. Het zijn echter niet de distributeurs of detailhandelaars die de pallets huren, maar de leveranciers die ze gebruiken om de goederen naar deze locaties te vervoeren.

In het huidige klimaat is hout een steeds zeldzamer goed. Het verzamelen van huurpallets is een reëel probleem geworden waarvan alle spelers in de toeleveringsketen zich bewust moeten zijn.

In dit artikel leggen wij u uit waarom het belangrijk is huurpallets in te leveren, en hoe u dat moet doen.


Snel Navigeren:

I. Wat is palletpooling?

II. Het belang van het retourneren van huurpallets

III. Hoe retourneer ik huurpallets

IV. Wat gebeurt er met huurpallets nadat ze zijn opgehaald? 


I. Wat is palletpooling?

1. Definitie

Palletpooling (of palletverhuur) bestaat uit het uitbesteden van het beheer van uw pool van pallets. Een alternatieve oplossing voor de aankoop van pallets.

Palletpooling bestaat erin het beheer van uw voorraad pallets, van de bestelling tot de ophaling na gebruik, uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf.

Het is een eenvoudig systeem dat veel voordelen biedt.

2. Hoe werkt palletpooling?

Met palletpooling zijn pallets niet langer een product dat u koopt, maar een dienst waarvan u profiteert: de uitbesteding van uw palletpool.

Palletpooling optimaliseert de orderverwerking en vermindert de transport- en opslagkosten.  

Om op dit systeem over te stappen, moet u een partner vinden die u een betrouwbare palletpoolingservice kan bieden, zoals LPR - La Palette Rouge. Dan hoeft u alleen maar het aantal pallets te bestellen dat u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt. Zodra uw goederen zijn vervoerd en deze pallets zijn gebruikt, meldt u ons naar welke distributeurs u ze heeft gestuurd, zodat ze kunnen worden opgehaald, gerepareerd en teruggebracht in de palletpool.

Met behulp van palletpooling bent u er zeker van dat u altijd over het aantal pallets beschikt dat u nodig heeft.

Voor meer informatie over hoe palletpooling werkt, klik hier.

3. De voordelen van palletverhuur

Palletpooling (of verhuur) biedt vele voordelen. Deze omvatten:

  • Wegnemen van verborgen kosten: de opleiding van uw teams, het onderhoud van uw voorraad pallets en de reparatie van de pallets zijn allemaal tijdrovende taken die uw personeel afleiden van uw kernactiviteiten. Palletpooling neemt deze afleiding weg.

  • Besparing op opslagkosten: de pallets die u nodig hebt, worden geleverd wanneer u ze nodig hebt, dus geen onnodige opslagkosten.

  • Geen onderhoudskosten: door te kiezen voor palletverhuur neemt u de verantwoordelijkheid en de kosten weg van reparatie, vervanging of vernietiging van pallets aan het einde van hun levensduur. Met palletpooling wordt dit allemaal geregeld.

  • Milieuvriendelijker: met het palletpoolingsysteem worden beschadigde pallets gerepareerd voordat ze opnieuw worden gebruikt. Dit vermindert de productie van nieuwe pallets, waardoor minder grondstoffen worden gebruikt. Wanneer ze te beschadigd zijn om te worden gerepareerd, worden ze gerecycled. Als u LPR-La Palette Rouge kiest voor de levering van gebundelde pallets, zullen de geleverde pallets bovendien gemaakt zijn van PEFC-gecertificeerd hout, wat een duurzaam bosbeheer garandeert.

  • U optimaliseert uw supply chain: dankzij palletpooling beschikt u altijd over pallets die voldoen aan de automatiseringseisen van uw supply chain. Dit vermindert storingen, oponthoud en schade en verhoogt de efficiëntie.

4. De levenscyclus van een pallet

De levenscyclus van een huurpallet omvat de productie, het gebruik, de reparatie, het hergebruik en de recycling aan het einde van de levensduur.

Dit systeem maakt een langere levenscyclus mogelijk dan traditionele pallets omdat ze in goede staat worden beheerd en onderhouden.

II. Het belang van het retourneren van huurpallets

Palletpooling is een systeem van circulaire economie. Wil het effectief blijven, dan moeten pallets na elk gebruik kunnen worden ingezameld.

Maar distributeurs of detailhandelaars, waar de pallets meestal hun reis beëindigen, hebben geen contractuele verbintenis met palletpoolingbedrijven. Daarom is het belangrijk het bewustzijn te vergroten. Het is belangrijk dat zij de uitdagingen begrijpen die gepaard gaan met het inzamelen van pallets, niet alleen voor henzelf, maar voor de hele toeleveringsketen.

1. De voordelen van het retourneren van pallets

Het terugbrengen van huurpallets heeft 3 belangrijke gevolgen voor distributeurs of retailers.

  • Inzameling verzekert de continuïteit van de toeleveringsketen: wanneer huurpallets niet worden opgehaald, kan de palletpooler zijn activa niet recupereren. Het zal minder pallets in omloop hebben en dus minder pallets beschikbaar hebben om zijn klanten te bevoorraden. Daardoor wordt het voor leveranciers moeilijker om goederen naar distributiepunten te vervoeren. Dit heeft rechtstreekse gevolgen voor de distributeurs, die het risico lopen hun bestellingen niet te ontvangen.

  • Een economisch belang: om efficiënt te blijven, moeten palletpoolers hun pallets recupereren.

Wanneer het aantal pallets in omloop te laag is, zal de palletpooler nieuwe pallets moeten produceren. Deze productie kan worden vermeden als het juiste aantal pallets in omloop blijft.

Uiteindelijk zullen deze productiekosten worden doorberekend via de huurprijs van de pallets, wat gevolgen zal hebben voor de kosten van de aankoop van goederen door de distributeurs. In het huidige klimaat stijgt de prijs van grondstoffen voortdurend en sommige, waaronder hout, zijn schaars. Dit heeft rechtstreekse gevolgen voor de productiekosten van nieuwe houten pallets.

Bovendien vermijdt u opslagkosten in uw magazijn door pallets terug te brengen zodat ze verder kunnen circuleren.

De inzameling van pallets betekent een financiële winst over de hele linie.

  • Een ecologisch belang: zoals hierboven besproken, leidt het niet ophalen van pallets tot de productie van nieuwe pallets. Door overproductie van pallets is er verspilling van grondstoffen en een toename van de CO2-uitstoot. Als huurpallets bovendien te lang worden opgeslagen voordat ze worden opgehaald, kunnen ze degraderen en in een te slechte staat belanden om te worden gerepareerd. Als gevolg daarvan zijn nieuwe pallets nodig om hun verlies te compenseren. Dit kan worden vermeden als alle huurpallets tijdig worden ingeleverd.

2. Hoe herkent u een huurpallet en wat moet u ermee doen?

Als u pallets in uw magazijnen hebt, moet u er zeker van zijn dat het huurpallets zijn.

Over het algemeen geeft de kleur van de pallet het beste aan of het om huurpallets gaat.

Bij LPR - La Palette Rouge zijn onze pallets gemakkelijk te herkennen aan hun opvallende rode kleur. U ziet ook het opschrift "onvervreemdbaar eigendom van LPR". Zodra u deze twee kenmerken ziet, weet u zeker dat ze van ons zijn!

0U6A1235-min

III. Hoe kan ik huurpallets terugbrengen?

Bij LPR - La Palette Rouge is het retourneren van pallets eenvoudig!

Telkens wanneer huurpallets naar distributeurs of detailhandelaren worden gestuurd, geven fabrikanten (klanten van LPR) de hoeveelheid, eindbestemming en datum aan met behulp van de speciale MyLPR-applicatie. LPR kan dan gemakkelijk zijn activa terughalen.

Mocht de eindlocatie van de klant (meestal een detailhandelaar) besluiten om de ontvangen gevulde pallets naar andere verkooppunten te sturen, dan moeten zij LPR daarover informeren. Dat kan heel eenvoudig via het MyLPR Retail portaal, per telefoon, e-mail of door contact op te nemen met een lid van ons team.

Het is erg belangrijk om het ophalen van pallets snel en efficiënt te kunnen organiseren.

Regionale LPR-collega's gaan regelmatig het veld in om winkeliers te helpen bij de inzameling van hun pallets. Samen werken we aan het opzetten van terugkerende inzamelingen.

Eenmaal opgehaald, worden de pallets gerepareerd, klaar voor hergebruik. LPR-La Palette Rouge heeft meer dan 134 servicecentra die pallets repareren in heel Europa.

Om het inleveren van pallets te vergemakkelijken, kan LPR regelmatige, systematische inzamelingen opzetten, evenals jaarlijkse inzamelingen. Bovendien kunnen alle schakels in de toeleveringsketen 24 uur per dag ophaalverzoeken indienen:

LPR - La Palette Rouge haalt zijn pallets op bij meer dan 28.000 punten in Europa.

IV. Wat gebeurt er met huurpallets nadat ze zijn opgehaald?

 Palletverhuur creëert een langere levenscyclus voor pallets en brengt uw bedrijf in de circulaire economie.

Na inzameling heeft de palletverhuurder twee opties:

  • Reparatie van beschadigde pallets: de pallets worden gesorteerd en gerepareerd volgens kwaliteitsspecificaties. Gerepareerde pallets worden opnieuw in de palletpool gebracht om opnieuw gebruikt te worden.

  • Recycling van beschadigde pallets: pallets die te beschadigd zijn om te worden gerepareerd, worden gerecycled. Bij LPR - La Palette Rouge, bijvoorbeeld, worden niet-repareerbare pallets omgezet in pellets voor verwarming.


Coclusie

Palletverhuur is een economisch, ecologisch en logistiek voordelig systeem. Het inleveren van huurpallets draagt bij tot de circulaire economie en waarborgt de continuïteit van de toeleveringsketen door een grotere beschikbaarheid van pallets voor alle belanghebbenden.

Elke schakel in de toeleveringsketen speelt een belangrijke rol bij de inzameling van pallets. Om een inzamelverzoek voor LPR-La Palette Rouge pallets in te dienen, kunt u contact met ons opnemen:

whitepaper

Een palletinzameling nodig?

Collection request
Picture of Estelle de Wolff

Estelle de Wolff

Mijn artikelen