<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Supply Chain, Transport • min leestijd 11

Vermindering van de milieueffecten van het vrachtvervoer

Estelle de Wolff gepubliceerd op 26 september 2022

De hoeveelheid broeikasgassen die door het goederentransport wordt geproduceerd, neemt al enkele decennia gestaag toe. Naar schatting zijn deze emissies sinds de jaren negentig zelfs bijna verdubbeld.

In 2019 was het goederenvervoer verantwoordelijk voor 27% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Het grootste deel van deze emissies is afkomstig van het goederenvervoer over de weg, dat goed is voor ongeveer 80% van de uitstoot van al het goederenvervoer. De meeste van deze uitstoot zijn afkomstig van dieselmotoren, die nog steeds een belangrijke oorzaak van luchtverontreiniging zijn.

Daarom moeten bedrijven die actief zijn in de supply chain stappen ondernemen om hun acties die een negatieve invloed hebben op het milieu, te evalueren en er actie tegen te ondernemen, en over te stappen op een duurzamere aanpak.

In dit artikel leest u wat u kunt doen om de milieu-impact van het transport van uw goederen te verminderen.


Snel Navigeren:

1. Verwijderen van lege kilometers 

2. Grotere containers gebruiken

3. Overschakelen op spoor

4. Gebruik multimodaal transport

5. Optimaliseer routes

6. Ladingoptimalisatie


 

1. Lege kilometers vermijden om het milieueffect van goederenvervoer te verminderen

Om de milieu-impact van goederenvervoer te verminderen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat het laadvermogen van vrachtwagens maximaal wordt benut.

Vrachtwagens zijn een centraal onderdeel van de supply chain en het is heel moeilijk om het zonder hen te doen.

Het vrachtverkeer over de weg is echter enorm vervuilend. Het is belangrijk manieren te vinden om het brandstofverbruik, en daarmee de hoeveelheid geproduceerde vervuiling, te verminderen.

Een van de manieren om dit te bereiken is door de belading van vrachtwagens te maximaliseren, zodat meer goederen kunnen worden vervoerd. Dit vermindert het aantal afgelegde ritten, en dus ook het brandstofverbruik.

Daarnaast heeft het maximaliseren van het laadvermogen van vrachtwagens ook andere voordelen die rechtstreeks van invloed zijn op het bedrijfsleven:

 • U verhoogt uw productiviteit: minder ritten betekent ook minder logistieke handelingen, een beter beschikbare wagenpark en een geoptimaliseerd personeelsverloop.

 • U bespaart geld: door het aantal ritten te verminderen, bespaart u ook op brandstofkosten, onderhoud en slijtage van uw voertuigen.

2. Gebruik een grotere container

Door grotere containers en voertuigen te kiezen, vermindert u de CO2-voetafdruk van elk product.

Uitstoot verminderen

Een grotere vrachtwagen kan vaak evenveel vervoeren als drie kleinere vrachtwagens.

Dit betekent dat er minder ritten (en voertuigen) nodig zijn om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. Op hun beurt komen er minder uitstoot in de atmosfeer.

Tussentijdse verpakking verminderen

Als u grotere containers kiest om de milieu-impact van uw goederen te verminderen, kunt u ook de hoeveelheid tussenverpakking verminderen die nodig is om uw producten te verzenden.

Zo kunt u zowel besparen op de materiaalkosten als op de arbeid die nodig is om elk artikel te verpakken. Minder verpakkingsmateriaal betekent dat uw bedrijf minder energie verbruikt en duurzamer is.

3. Overschakelen op spoor

Wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, is het spoorvervoer veel minder schadelijk dan het goederenvervoer over de weg.

Vrachtvervoer per spoor is een milieuvriendelijk alternatief voor vrachtvervoer over de weg omdat het de luchtvervuiling, geluidshinder en uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Meer vervoeren, minder betalen

Spoorwegen kunnen grotere ladingen vervoeren dan vrachtwagens, aan hogere snelheden, wat leidt tot een lager totaal energieverbruik.

Door meer goederen te vervoeren, behaalt u bovendien betere schaalvoordelen (minder logistieke kosten, minder slijtage aan uw vrachtwagens, enz.

Choose an ecologically sound transport option

Om de milieu-impact van het goederenvervoer te verminderen, is de trein in vele opzichten de ideale oplossing:

 • Hij vermindert de behoefte aan vrachtwagens en hun vervuilende uitstoot.

 • De trein rijdt (meestal) op elektriciteit, schonere energie dan diesel of benzine.

 • Het kan zowel tijdens de daluren als tijdens de piekuren worden gebruikt, waardoor de gevolgen van verkeersopstoppingen worden beperkt.

Als bonus gebruikt spoorweginfrastructuur veel minder land dan snelwegen, zodat de aanleg ervan minder verstorend is voor de natuurlijke omgeving en in het bijzonder voor de fauna.

view-from-railway-bridge-freight-trains-sunset

4. Gebruik maken van multimodaal vervoer om de milieueffecten van het goederenvervoer te verminderen

Vrachtvervoer over de weg verbruikt meer energie en produceert meer CO2 dan alle andere vervoerswijzen. Gemiddeld stoot het wegvervoer 30 keer meer CO2 uit per tonkilometer (meeteenheid die overeenkomt met het vervoer van één ton over een afstand van één kilometer) dan het spoor- of zeevervoer.

Andere vervoermiddelen

Door goederen met andere vervoermiddelen te verzenden, kan het totale milieueffect worden verminderd.

 • Vervoer per spoor: zoals gezegd "per trein" is snel en milieuvriendelijk. Het vervoeren van goederen gaat gemakkelijk en er kan toegang worden verkregen tot het hele grondgebied op een veilige en efficiënte manier.

 • Vervoer per boot: of het nu over zee of over rivieren gaat, het vervoer van goederen per boot maakt het mogelijk grotere volumes te verplaatsen. Hoewel een beetje traag, is het ook een praktische en economische manier (zowel in termen van energie als van geld) om uw goederen internationaal te exporteren.

chuttersnap-eqwFWHfQipg-unsplash

Vernieuwing van de wagenparken om de milieu-impact van het vervoer te verminderen

Op dit moment, worden er voor al deze alternatieve vervoersmiddelen nog steeds het gebruik van vrachtvervoer over de weg op een of ander moment gebruikt: om de goederen naar de haven of het station van vertrek te brengen, of zelfs om ze te distribueren op de plaats van bestemming.

Daarom moet u, met het oog op de uitdagingen van de klimaatverandering en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, stappen ondernemen om de CO2-voetafdruk van uw vrachtwagenpark te verkleinen:

 • Gebruik vervangende brandstoffen om de hoeveelheid koolstofdioxide te verminderen die bij verbranding of verbruik in de atmosfeer vrijkomt. Aardgas, biodiesel en elektriciteit zijn voorbeelden van andere brandstoffen die vaak in het vrachtvervoer worden gebruikt. • Gebruik motoren en banden die ontworpen zijn om de hoeveelheid brandstof die door uw voertuigen wordt verbruikt te verminderen. Een efficiëntere motor betekent bijvoorbeeld dat er minder brandstof wordt verbruikt voor elke kilometer die een vrachtwagen aflegt. Efficiëntere banden betekenen ook dat er minder energie wordt verbruikt bij het optrekken en afremmen.

 • Verminder waar mogelijk het eigen gewicht van het voertuig. Dit helpt het brandstofverbruik te verminderen, aangezien het de hoeveelheid energie vermindert die wordt gebruikt om elke kilo goederen te verplaatsen tijdens het vervoer, maar ook tijdens het laden en lossen.

5. Optimaliseer routes

De voordelen van route-optimalisatie

Route-optimalisering in het goederenvervoer heeft vele voordelen.

1. Ten eerste verbetert het de brandstofefficiëntie. Dat is belangrijk, want de brandstofprijzen stijgen voortdurend. Met route-optimalisatie kunt u het aantal kilometers dat uw vrachtwagens moeten afleggen verminderen en dus brandstof besparen.

2. Ten tweede vermindert het de CO2-uitstoot. Door het aantal kilometers dat uw vrachtwagens afleggen te verminderen, kunt u ook de hoeveelheid kooldioxide-uitstoot die zij produceren verminderen.

3. Ten slotte kan het optimaliseren van uw routes de klantentevredenheid verbeteren door de wachttijden in opslagplaatsen en verkooppunten te verkorten.

Het resultaat is dat iedereen wint. U, in termen van gerealiseerde besparingen, uw klanten die meer tevreden zijn, en ten slotte de planeet!

Om u te helpen uw routes beter te optimaliseren, kunt u gebruik maken van een TMS (Transport Management System), een optimalisatiesoftware die gespecialiseerd is in transportbeheer.

Een TMS gebruiken om de milieu-impact van vrachtvervoer te verminderen

TMS is software die talrijke voordelen biedt voor elke supply chain. Naast het puur logistieke en economische belang, is het ook een waardevol hulpmiddel bij het verminderen van de milieu-impact van het vervoer van uw goederen:

 • Het optimaliseert de routes van uw voertuigen:

Uw wagenpark maakt kortere ritten, waardoor de spitsuren (en dus de files) vermeden worden. Of optimaliseer de inhoud van uw lading om ervoor te zorgen dat uw vrachtwagens niet leeg rijden.

 • Plan de bewegingen van uw voertuigen op voorhand:

Zo vermijdt u herhaalde verplaatsingen die te gevarieerd zijn en kunt u de leveringen aan uw klanten efficiënt plannen. Zo hebben zij ook een beter zicht op hun voorraad en worden zij aangemoedigd om efficiënter bestellingen te plaatsen, in grotere hoeveelheden.

Een TMS is een waardevolle bron bij het verminderen van de milieu-impact van het transport van uw goederen.

6. Ladingoptimalisatie om het milieueffect van vrachtvervoer te verminderen

Zoals we al eerder hebben gezien, is het belangrijk om de beladingsgraad van uw vrachtwagens te maximaliseren om meer te vervoeren en tegelijkertijd minder te verbruiken. Dit heeft verschillende voordelen:

 • Het is milieuvriendelijk

 • Het is economisch

 • Het verhoogt uw productiviteit

Manieren om het laden te optimaliseren

Hoe optimaliseert u de laadcapaciteit en vermindert u uw verbruik?

De eerste stap is het gebruik van voertuigen die geschikt zijn voor gestandaardiseerde pallets. Het systeem van palletpooling is niet alleen veiliger voor uw producten (en vermijdt dus het verlies van goederen tijdens het transport), maar maakt het ook mogelijk om het laden perfect te optimaliseren.

Ten tweede moet het gewicht gelijkmatig over uw voertuigen worden verdeeld. U moet ervoor zorgen dat de lading gelijkmatig over uw pallets wordt verdeeld. Ook dit laat u toe uw brandstofverbruik te verminderen en zorg te dragen voor uw wagenpark.

Andere manieren om uw verbruik te optimaliseren

Optimaliseer het rijgedrag van uw chauffeurs! Met de software die nu beschikbaar is, kan het rijden van vrachtwagens worden geanalyseerd om het milieuvriendelijker te maken. De software spoort de slechte gewoonten van de chauffeurs op en stelt gedetailleerde rapporten ter beschikking van het bedrijf om de chauffeurs te helpen hun rijgedrag te verbeteren. Dankzij deze oplossing schat Staples, een Amerikaans distributiebedrijf voor kantoorbenodigdheden, dat het zijn brandstofverbruik met 20% heeft verminderd.

Tot slot is het belangrijk om uw wagenpark regelmatig te onderhouden. Vrachtwagens die goed worden onderhouden zijn schoner. Zorg er dus voor dat uw bedrijf regelmatig onderhoud uitvoert.


Conclusie

Laten we de essentiële punten nog eens samenvatten:

 • Verminder het leegrijden van uw vrachtwagens: zo kunt u het aantal ritten verminderen en dus ook uw verbruik.

 • Gebruik waar mogelijk grotere containers: meer ruimte betekent meer goederen vervoeren in één rit, en dus minder retourritten tussen opslagplaatsen en distributiecentra.

 • Overweeg het spoor: overweeg de mogelijkheid om goederen waar mogelijk per trein te vervoeren. Het is weinig vervuilend en blijft een praktisch en snel transportmiddel. Als dat niet mogelijk is, vraag dan naar vervoer per boot.

 • Vernieuw uw wagenpark: ga voor elektrisch, rust uw vrachtwagens uit met weinig vervuilende toestellen... kies voor een vrachtwagenpark dat het milieu respecteert.

 • Optimaliseer uw routes: dankzij de TMS-software kunt u de afgelegde afstanden beperken en minder energie verbruiken.

Wilt u dieper graven? Lees ons artikel speciaal gewijd aan Green Supply Chain Management.

Als u uw logistieke kwesties met onze experts wilt bespreken, kunt u hier contact met hen opnemen. U kunt ook onze andere blogartikelen bekijken om meer te weten te komen over de supply chain en palletpooling.

WP Reduce costs mock up BNL
whitepaper

Klaar om uw supply chain-kosten te verlagen?

Download nu
Picture of Estelle de Wolff

Estelle de Wolff

Mijn artikelen