<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Pallet Pooling, Supply Chain, Circulaire economie • min leestijd 16

Breng uw supply chain in de circulaire economie

Estelle de Wolff gepubliceerd op 27 juni 2022

In de komende jaren zullen bedrijven overal ter wereld onder steeds grotere druk komen te staan om hun steentje bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Dit zal hen ertoe aanzetten nieuwe, meer verantwoorde productie- en consumptiewijzen te zoeken.

De supply chain is niet immuun voor deze druk, integendeel zelfs.

Hoewel er al enkele oplossingen voorhanden zijn, blijven veel bedrijven de klimaatnoodsituatie negeren ten gunste van winstgevendheid.

Een van de oplossingen is ervoor te zorgen dat uw supply chain klaar is om deel uit te maken van de circulaire economie, wat resulteert in een duurzamer, en net zo winstgevend, systeem!


Snel navigeren:

 
1 - Waarom uw supply chain betrekken bij de circulaire economie?
 

1.1. Definition of circular economy

1.2. De 7 pijlers van de circulaire economie

1.3. Redenen om uw supply chain op te nemen in de circulaire economie

 
2 - Bestaande oplossingen om uw supply chain duurzamer te maken
 

2.1. Palletpooling voor een meer circulaire supply chain

2.2. Gebruik recycleerbare verpakking

2.3. Optimaliseer uw logistieke stromen

2.4. Recycling van afval

2.5. Bevorder hernieuwbare energiebronnen voor uw supply chain


 

1. Waarom uw supply chain betrekken bij de circulaire economie?

1.1. Definitie van circulaire economie

In het Verenigd Koninkrijk werd de term circulaire economie voor het eerst gebruikt in 1988 met de publicatie van het boek "The Economics of Natural Resources" van Allen V.Kneese.

Bij LPR - La Palette Rouge, is onze palletpooling activiteit circulair geweest sinds onze oprichting in 1992.

De Europese Unie heeft haar visie op de circulaire economie echter pas in 2014 geïntroduceerd, waaruit in 2020 een "Nieuw actieplan voor de circulaire economie" is voortgekomen. Het doel ervan? De weg wijzen naar een concurrerende en duurzame economie.

Maar, wat is de circulaire economie?

De circulaire economie is een duurzaam, economisch model dat gebaseerd is op het hergebruik van hulpbronnen (in tegenstelling tot conventionele economische modellen die gebaseerd zijn op de vernietiging van hulpbronnen om rijkdom te produceren).


De circulaire economie maakt het mogelijk om over te stappen van een lineaire supply chain, waar wegwerpbaarheid de norm is, naar een supply chain die verbetert en repareert wat het produceert dankzij een circulair systeem.

Laten we de zeven fundamentele pijlers verkennen waarop de circulaire economie is gebaseerd.

1.2. De 7 pijlers van de circulaire economie

a) Duurzaam inkopen

Duurzame inkoop is de eerste pijler van een supply chain met een circulaire economie. Het concept is eenvoudig: verminder de hoeveelheid grondstoffen door de voorkeur te geven aan efficiëntere, ethischere en duurzamere methoden voor extractie en levering.

Bij LPR is 83% van het hout dat gebruikt wordt voor de productie en reparatie van onze pallets afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen.

PEFC-gecertificeerde bossen worden gecontroleerd door het Forest Certification Recognition Programme. Het gaat om duurzaam beheerde bossen in meer dan 55 landen over de hele wereld. Dit programma streeft naar een duurzaam gebruik van bossen, rekening houdend met milieu-, sociale en economische aspecten.

b) Ecodesign

Het principe van ecodesign houdt rekening met het milieu vanaf het begin van het ontwerp van een nieuw product of een nieuwe dienst. Voorbeelden zijn het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, het meer lokaal betrekken van grondstoffen, of het produceren van producten met een langere levensduur, of die gemakkelijker te repareren of te hergebruiken zijn.

Bij LPR - La Palette Rouge, maakt eco-design deel uit van ons DNA. Sinds onze oprichting in 1992 hebben we palletverhuurdiensten geleverd waarbij hergebruik van hulpbronnen prioriteit heeft boven het opnieuw aankopen ervan. Onze klanten profiteren van stevige, repareerbare en herbruikbare pallets.

c) Industriële en territoriale ecologie

Industriële en territoriale ecologie is een essentieel concept voor de integratie van uw supply chain in de circulaire economie. Het stelt bedrijven in hetzelfde gebied in staat hun hulpbronnen te bundelen om het gebruik ervan te optimaliseren.

Dit concept kan worden vertaald in verschillende acties op lokaal niveau:

 • Het poolen van afvalbeheer en het delen van materialen: zo kan bijvoorbeeld al het groenafval van een industriezone worden gebruikt voor de productie van methaan, in ruil kan de methanisator de bedrijfsmagazijnen van de leverancier tegen een lagere kostprijs verwarmen.

 • Het delen van apparatuur (zoals een verwarmingsnetwerk) om het verbruik en de CO2-uitstoot te beperken.

 • Onderlinge overeenkomsten tussen bedrijven om zich lokaal te bevoorraden en de transportkosten te verminderen

d) De functionele economie

De functionele economie bevordert hergebruik in plaats van extra aankoop. Zij moedigt de huur van uitrusting aan, in plaats van aankoop, wanneer de behoefte zich voordoet.

Leasing stelt bedrijven in staat flexibel te reageren op de vraag, door hun aanbod aan te passen aan de behoefte, waardoor de productie en het gebruik van extra hulpbronnen worden beperkt.

Bij LPR - La Palette Rouge, werkt palletpooling op huurbasis. Bedrijven kunnen flexibel zijn in hun vraag naar pallets, afhankelijk van hun behoeften - en alleen die pallets bestellen die nodig zijn. Bedrijven verlagen hun kosten en hoeven niet langer ongebruikte pallets op te slaan.

Het kan niet eenvoudiger:

 • Klant stuurt zijn orderprognoses;

 • De klant bestelt pallets op het MyLPR-portaal;

 • LPR levert de bestelde pallets;

 • De klant gebruikt onze pallets om aan zijn verplichtingen te voldoen;

 • De klant informeert ons waar de pallets zijn afgeleverd;

 • Wij halen de lege pallets terug;

 • Vervolgens sorteren en repareren we ze, voordat we ze weer in omloop brengen.

e) Verantwoord verbruik

Voor een supply chain die beter verankerd is in de circulaire economie, is het nodig alle leden aan te moedigen zich in te zetten voor een milieuvriendelijkere supply chain. Dit wordt mogelijk gemaakt door hen aan te moedigen om:

 • Verleng de gebruiksduur;

 • Leveranciers kiezen die meer rekening houden met het milieu;

 • Het verbruik van niet-hernieuwbare energie te verminderen;

 • CO2-uitstoot te verminderen;

 • De voorkeur geven aan reparatie boven aankoop en hergebruik van grondstoffen.

f) Recycleren

Recycleren is essentieel als u uw supply chain onderdeel uit wilt laten maken van de circulaire economie. Door de productie van producten te bevorderen die gemakkelijk hergebruikt kunnen worden, onderneemt u concrete actie voor het milieu. Wanneer dit afval wordt gerecycled, kan het worden omgezet in nieuwe grondstoffen die opnieuw kunnen worden verkocht en gebruikt door andere partijen.

LPR - La Palette Rouge pallets worden gerepareerd tot ze niet meer gerepareerd kunnen worden, waarna ze worden gerecycled tot houtpellets voor verwarming, zodat er geen afval is.

1.3. Waarom zou u uw toeleveringsketen deel laten uitmaken van de circulaire economie?

a) Omdat ecologie ons allen aangaat

Supply chains zijn verantwoordelijk voor een groot percentage van de wereldwijde CO2-uitstoot.
In 2015 heeft het bedrijf McKinsey een rapport opgesteld waaruit blijkt dat productiebedrijven van consumentengoederen (FMCG) verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ongeveer 33 gigaton CO2 per jaar (1 gigaton = 1 miljard ton).

Om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen, moeten deze emissies tegen 2050 bijna gehalveerd zijn, tot 15 gigaton per jaar.

b) Omdat de circulaire economie goed is voor uw bedrijf

Naast het milieuaspect zijn de voordelen van een supply chain met een circulaire economie:

 • Lagere kosten, dankzij pooling.

 • Anticiperen op en voldoen aan de eisen van de wetgeving, die de komende jaren naar verwachting nog zal worden aangescherpt met het oog op de klimaatnoodsituatie.

 • Een duurzame en verantwoordelijke dynamiek op gang brengen die zich vertaalt in waarden die uw medewerkers verenigen (door hen in het middelpunt te plaatsen van een project dat zinvol is en tegemoetkomt aan hun bezorgdheid om het milieu)

c) Omdat de circulaire economie werkgelegenheid creëert

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) schat dat een toename van recyclingactiviteiten het banenverlies als gevolg van een verminderde grondstoffenwinning grotendeels zou compenseren.

De organisatie schat dat een meer circulair model het aantal banen wereldwijd tegen 2030 met 0,1% zou doen toenemen. Zij schat ook dat de afvalbeheersector en de dienstensector alleen al respectievelijk 50 en 45 miljoen banen zouden kunnen creëren.

Meer informatie is te vinden door hun rapport te lezen. Op pagina 6 van het rapport staat een tabel met de sectoren die het meest worden beïnvloed door een overgang naar de circulaire economie.

d) Omdat de circulaire economie goed is voor het imago van uw bedrijf

Being a company focussed on sustainability can provide a positive benefit to your company’s image.

Volgens Eco Friendly Habits zegt 48% van de Amerikaanse consumenten dat ze bereid zijn hun consumptiegewoonten te veranderen ten gunste van een groener model. Deze zelfde consumenten gaven in 2018 $128,5 miljard uit aan duurzamere FMCG-producten, en deze trend versnelt zich.

Daarnaast betekent investeren in de circulaire economie ook investeren in je werkgeversmerk. Volgens een recent rapport van Unily is 83% van de werknemers van mening dat hun werkgever niet genoeg doet ten behoeve van het milieu. 65% van hen geeft toe liever te werken voor een bedrijf met een sterke betrokkenheid bij het milieu. Dit fenomeen wordt verklaard door het verlangen van werknemers om meer betekenis te geven aan hun baan en te werken voor een werkgever die goed voor hen en hun toekomst zal zorgen.

Vandaag investeren steeds meer private of publieke "groene" beleggingsfondsen hun geld in ecologische transitieprojecten, of in bedrijven die een gunstige invloed hebben op het milieu. Deze trend is een sterk signaal voor bedrijven in alle sectoren en zou hen moeten aanmoedigen om aanzienlijk te investeren in hun ecologische transitie.

Als bedrijf is het moeilijk om de noodzaak van een milieuvriendelijker aanpak te negeren

LPR - Supply-chain et économie circulaire 1

2. Bestaande oplossingen om uw toeleveringsketen duurzamer te maken

2.1. Palletpooling voor een meer circulaire toeleveringsketen

Palletpooling is een 100% uitbesteed palletverhuur-/beheersysteem. Omdat het een huursysteem is, betekent het minder kapitaaluitgaven voor uw bedrijf. De bestelde pallets worden geleverd, en na gebruik weer opgehaald. Daarna worden ze gerepareerd en opnieuw in omloop gebracht binnen de palletpool.

Deze oplossing heeft verschillende voordelen:

 • U hebt flexibiliteit om aan uw veranderende behoeften te voldoen. Een brouwer heeft bijvoorbeeld in december niet hetzelfde aantal pallets nodig als in augustus. Palletpooling biedt flexibiliteit om aan de vraag te voldoen.

 • Er zijn geen kosten voor opslag, reparatie, logistiek beheer en palletvernieuwing.

 • Minder administratief beheer met betrekking tot uw palletvoorraad.

 • U zet een belangrijke stap naar een duurzamere supply chain. Door gebruik te maken van palletpooling wordt u onderdeel van de circulaire economie.

Door te kiezen voor palletverhuur (in plaats van aankoop), kiest u voor een model dat uw hele supply chain optimaliseert. U betaalt om te gebruiken, niet om te bezitten, dus u verbruikt alleen wat u nodig heeft.

2.2. Gebruik recycleerbare verpakking

Choosing recyclable packaging means choosing to reduce the environmental impact of your supply chain. Kiezen voor recycleerbare verpakkingen betekent kiezen voor het verminderen van de milieu-impact van uw supply chain.

Dit is het hoofddoel van het Euro Pool System. Dankzij hun systeem van groene opvouwbare en stapelbare kratten, heeft het bedrijf zich gevestigd als een van de leiders voor de circulaire economie in Europa.

Het concept? Voedselfabrikanten voorzien van recycleerbare en herbruikbare kratten om het gebruik van niet-recycleerbare plastic verpakkingen en het gebruik van kartonnen verpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen, terwijl de vervoerde goederen beter worden beschermd.

Eenmaal gebruikt, gewassen en hersteld, kunnen deze kratten worden gevouwen en gestapeld om grotere transportvolumes mogelijk te maken, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verminderd.

2.3. Optimaliseer uw logistieke stromen

Met behulp van transportstroomoptimalisatie kunt u uw duurzame supply chain-doelstellingen bereiken. U kunt:

1. Minimaliseer lege kilometers, optimaliseer distributiekanalen van klanten, richt depots in.

2. Kies vervoerders met een groener wagenpark en die zich concreet inzetten voor het milieu. U moet bijvoorbeeld controleren of ze geaccrediteerd zijn met:

 • Ademe and Fret 21 charters (in Frankrijk)

 • The FTA charter (UK)

 • The ISO14000 standaard (Europe)

 • of deelnemen aan Lean & Green programma

Multimodaal vervoer kan worden gebruikt voor een meer ecologische aanpak. Multimodaal vervoer bevordert schonere vervoersopties, bijvoorbeeld het spoor.


Ten slotte zou u een beroep kunnen doen op een bedrijf dat gespecialiseerd is in de traceerbaarheid van transporten, zoalsFinally, you could use a business which specialising in transport traceability, such as Shippeo. Deze bedrijven optimaliseren de routes, traceren ze en selecteren de meest verantwoorde transportmethoden.

2.4. Recycling van afval

Alle bedrijven die consumptiegoederen produceren, produceren ook afval. Een van de belangrijkste uitdagingen van de circulaire economie is het terugdringen van de CO2-uitstoot die verband houdt met afvalbeheer. Er bestaan verschillende oplossingen:

 • Consolidatie van de afvalinzameling door degenen die in de toeleveringsketen werken, om het aantal lege kilometers en dus de CO2-uitstoot te verminderen.

 • De omzetting van uw afval in een nieuwe grondstof (bijvoorbeeld de omzetting van groenafval in compost).

 • Gebruik persen om de ruimte die afval inneemt te verkleinen en uw transportbehoeften te verminderen.

2.5. Bevorder hernieuwbare energiebronnen voor uw toeleveringsketen

Om nog verder te gaan in de circulaire economie, is het mogelijk om uw supply chain groener te maken, dankzij een aantal zeer eenvoudige stappen:

Het gebruik van zonnepanelen op uw gebouwen kan u helpen te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van uw bedrijf. Naast de productie van groenere en hernieuwbare energie, kan alle extra elektriciteit worden doorverkocht.

U kunt ook een groendak installeren, dat een groene ruimte biedt voor uw werknemers en waarmee u uw gebouwen in de winter en de zomer beter kunt isoleren. Deze oplossing kan uw verwarmings- of aircofacturen verlagen, en de planten zullen ook CO2 absorberen.

Installeer oplossingen voor het opvangen van regenwater. Euro Pool System gebruikt deze oplossing om zijn herbruikbare bakken te wassen. Ook dit systeem kan een aanzienlijke waterbesparing opleveren voor uw portemonnee!

Zelfs de kleinste gebaren kunnen leiden tot grote energiebesparingen. Door uw lichten 's avonds uit te doen of uw traditionele gloeilampen te vervangen door spaarlampen, bent u goed bezig voor de planeet.


Hoewel de klimaat- en milieuproblematiek een echte uitdaging is voor bedrijven over de hele wereld, valt er nog heel wat vooruitgang te boeken.

Gelukkig bestaan er al oplossingen om bedrijven te helpen meer circulaire supply chains te exploiteren en toe te werken naar een supply chain die efficiënt, zuinig en verantwoord is.

IAls u uw logistieke kwesties met onze bedrijfsexperts wilt bespreken, kunt u hier contact met hen opnemen. U kunt ook onze andere blogartikelen bekijken om meer te weten te komen over supply chain en palletpooling.

www.lpr.euhs-fshubfsEPS-iPad Mockup Sustainability Report 2020 transp
whitepaper

Ontdek onze circulaire initiatieven in het EPG Duurzaamheidsverslag

Lees ons CSR- rapport  
Picture of Estelle de Wolff

Estelle de Wolff

Mijn artikelen