<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Pallet Pooling, Supply Chain, Transport • min leestijd 9

Verantwoord hout inkopen is de kern van een ecologisch verantwoorde aanpak

Estelle de Wolff gepubliceerd op 10 januari 2023

Is het mogelijk om houten pallets te produceren die milieuvriendelijk zijn, ethisch geproduceerd zijn en bestand zijn tegen slijtage?

Deze uitdaging zijn we aangegaan bij LPR - La Palette Rouge.

Ontdek in dit artikel het belang van een duidelijk houtinkoopbeleid voor uw bedrijf en leer ook welke milieueffecten deze aanpak kan hebben op uw toeleveringsketen.


Menu:

1 | Houten pallets: de inkoop van hout is cruciaal 

2 | Herkomst van hout: onze 4 belangrijkste pijlers

3 | Uw toeleveringsketen integreren in een eco- verantwoorde aanpak


 

1. Houten pallets: de inkoop van hout is cruciaal

Bij LPR - La Palette Rouge, willen we samen werken aan een duurzame toekomst.

Hout, een hernieuwbaar materiaal, is het belangrijkste onderdeel van onze pallets en biedt ongekende kenmerken op het gebied van sterkte en herstelbaarheid.

We kijken echter verder dan alleen naar de technische kwaliteiten.

Bovenal is hout een essentieel materiaal voor het behoud van de biodiversiteit.

Wij denken zorgvuldig na over de herkomst van al het hout dat wij voor onze pallets gebruiken en besteden bijzondere aandacht aan het beheer van de bossen waaruit het afkomstig is.

Wij zetten ons in voor een verantwoorde en duurzame houtinkoop in onze hele toeleveringsketen.

De inkoop van hout maakt deel uit van onze missie en daarom is het essentieel om bij de keuze van materialen een duidelijk inkoopbeleid te bepalen.

Op die manier kunt u de verschillende oplossingen op de markt vergelijken en de oplossingen kiezen die het best beantwoorden aan de uitdagingen van de eco-verantwoordelijkheid en uw eigen reeds bestaande verbintenissen.

2. Herkomst van hout: onze 4 belangrijkste pijlers

2.1. De strijd tegen onaanvaardbare bevoorradingspraktijken

Onze wens om alleen hout van de beste kwaliteit en ethisch verantwoord te gebruiken gaat hand in hand met de strijd tegen onaanvaardbare leveringspraktijken.

LPR - La Palette Rouge werkt uitsluitend samen met leveranciers en importeurs die zich inzetten tegen:

 • illegale houtkap of handel in illegaal hout/bosproducten,

 • de schending van traditionele en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten

 • de vernietiging van waardevolle natuurgebieden bij bosbouwactiviteiten

 • de aanzienlijke omzetting van bossen in plantages of niet-bosgebruik

 • de introductie van genetisch gemodificeerde organismen bij bosbouwactiviteiten

 • de schending van een van de fundamentele ILO-verdragen.

Voor meer informatie zie de audit- en controleprocedure van de PEFC-certificering. 

2.2. Certificering en accreditatie die aan onze eisen voldoen

LPR is sinds 2010 PEFC Chain of Custody gecertificeerd om een duurzame toekomst te garanderen waarin logistieke activiteiten en het milieu naast elkaar kunnen bestaan.

Deze certificering biedt onafhankelijk gecontroleerde zekerheid dat de materialen die worden gebruikt in de pallets van LPR afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

Al onze klanten kunnen erop vertrouwen dat de houten pallets die zij ontvangen het milieu volledig respecteren.

Daarnaast is 100% van de houten palletfabrikanten en houtleveranciers waarmee we samenwerken voor palletreparatie ook PEFC® of FSC® gecertificeerd, of zal dat binnen de eerste 3 jaar na het begin van hun zakelijke relatie met LPR zijn.

Leveranciers moeten een percentage gecertificeerd hout leveren dat zo dicht mogelijk bij 100% ligt. Deze eis is opgenomen in de selectie- en prestatie-evaluatieprocessen van LPR.

We werken alleen samen met bedrijven die onze waarden delen, zodat onze acties worden bestendigd en we daardoor een positievere invloed op het milieu kunnen hebben.

2.3. Controle op de geografische oorsprong van hout

Bij LPR zorgen we ervoor dat 100% van het hout dat wordt gebruikt om houten pallets te produceren en te repareren binnen Europa wordt geoogst.

Bovendien is het gebruik van "conflicthout" bij de productie of reparatie van LPR-pallets verboden.

Maar wat is "conflicthout"?

Het PEFC-kader (PEFC ST 2002:2020) definieert het als "hout dat op enig moment in de handelsketen is verhandeld door gewapende groepen, hetzij rebellengroeperingen of gewone soldaten, of door een burgerbestuur in een gewapend conflict of zijn vertegenwoordigers, hetzij om het conflict te bestendigen, hetzij om voordeel te halen uit conflictsituaties voor persoonlijk gewin".

Met andere woorden, hout dat verband houdt met politieke kwesties of ideologieën die LPR niet steunt of waar het zich niet bij aansluit.

2.4. De keuze van transparantie

Bij LPR - La Palette Rouge zorgen we ervoor dat onze leveranciers transparantie bieden in hun eigen toeleveringsketen.

Directe leveranciers van LPR moeten de bewegingen van hun goederen van de bron tot aan het primaire productieniveau in kaart brengen. (bosbeheereenheid).

Om dit gebruik te controleren, aanvaarden de leveranciers de tussenkomst van een derde partij om ervoor te zorgen dat hun praktijken binnen het kader vallen dat door de PEFC-certificering is opgezet.

Documentatie met betrekking tot de herkomst van alle houtmaterialen die worden gebruikt om LPR-houtpallets te vervaardigen en om ze tijdens hun levensduur te repareren, moet op verzoek beschikbaar worden gesteld en door LPR-leveranciers ten minste 5 jaar worden bewaard.

3. Uw toeleveringsketen integreren in een eco- verantwoorde aanpak 

Le bois des palettes LPR

3.1. Hout: een zeer herstelbaar materiaal

Het verminderen van de hoeveelheid afval in de toeleveringsketen is een uitdaging voor alle fabrikanten.

De keuze van een recycleerbaar materiaal is de eerste stap naar het minimaliseren van de afvalproductie en het behoud van niet-hernieuwbare hulpbronnen.

Daarom is hout, een materiaal dat kan worden hersteld en vaak kan worden hergebruikt, een geweldige oplossing voor het probleem.

Gebruikte houten pallets kunnen worden opgeknapt of gerecycled als dat niet mogelijk is.

3.2. Kiezen voor een PEFC-gecertificeerd houten pallet: een eco-verantwoordelijke verbintenis

Zoals hierboven uiteengezet, is de PEFC-certificering een authenticatie die bijdraagt tot duurzaam bosbeheer en een verantwoorde houtbevoorrading.

Het doel? Een goed evenwicht verzekeren tussen oogst en beplanting, alsook tussen de behoeften van de leveranciers en het bredere ecosysteem, zaken zoals:

 • de bescherming van waterscheidingen,

 • het voorkomen van bodemerosie,

 • beperking van de klimaatverandering (bossen zijn de tweede grootste CO2-absorberende factor).

Dankzij de PEFC-certificering kunnen bedrijven hun toeleveringsketen onderdeel maken van een meer ecologisch verantwoorde aanpak.

Een PEFC-gecertificeerd houten pallet kiezen: de voordelen.

Naast het ethisch verantwoord handelen van houders van een PEFC-certificaat zijn er nog andere voordelen voor bedrijven:

 1. Economische voordelen: Het PEFC-certificaat is een verkoopargument op zich. Dankzij deze certificering kunnen bedrijven een beroep doen op consumenten die milieuoverwegingen centraal stellen bij hun aankoopbeslissingen.

 2. Sociale voordelen: PEFC-certificering bevordert de lokale economie, met een netwerk van lokale leveranciers die helpen te voldoen aan de groeiende vraag naar meer verantwoorde consumptiegewoonten.

  Daarnaast zorgt duurzaam bosbeheer ook voor nieuwe banen en een ethische werkomgeving voor de werknemers.

 3. Concurrentievoordeel: de herbruikbaarheid van hout maakt het mogelijk de materialen die nodig zijn om de toeleveringsketen draaiende te houden, opnieuw te gebruiken.

  Houten pallets kunnen vele malen worden hergebruikt en verschillende rotaties ondergaan.

  Dit voorkomt onnodige productie van extra pallets en spaart middelen.

  Zo blijft de toeleveringsketen productief en worden de kosten voor de opslag van pallets en de aankoop van nieuwe pallets beperkt.

Hoewel PEFC-hout 3% duurder is dan zijn niet-gecertificeerde tegenhanger, maken de technische en milieuvoordelen het tot een essentiële grondstof voor fabrikanten.

3.3. Voortdurende verbetering: LPR werkt aan het verduurzamen van toeleveringsketens

Bij LPR zetten we ons in om de efficiëntie van circulaire toeleveringsketens te verbeteren.

Wij geloven dat we alleen duurzame groei kunnen bereiken door samen met onze partners de beste oplossingen te vinden.

Het produceren van pallets van de hoogste kwaliteit is niet voldoende, als bij de productie geen rekening wordt gehouden met de huidige uitdagingen van de industrie en de logistieke sector:

 • onnodige verspilling verminderen in een Lean Management aanpak, en de carbon footprint van toeleveringsketens verkleinen,

 • zorgen voor een snelle bevoorrading om zo goed mogelijk in te spelen op de onvoorspelbaarheid van de toeleveringsketen.

Met dit in gedachten werken onze teams voortdurend aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die onze klanten de beste ervaring bieden.

____________

Zoals hierboven besproken, moet de keuze van de grondstoffen en componenten die voor de vervaardiging van uw producten worden gebruikt, de nodige aandacht krijgen.

U moet rekening houden met de levensduur van de materialen en hun levenscyclus, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden gerecycleerd, hergebruikt of verwijderd.

Ten slotte is het, meer dan de grondstof zelf, van vitaal belang om een inkoopbeleid voor uw materialen te bepalen, in overeenstemming met uw eigen milieuverplichtingen.

Bij LPR hebben we ervoor gekozen om eco-verantwoordelijkheid centraal te stellen en daarom controleren we dagelijks de herkomst van het hout in onze pallets.

Wilt u samen met ons meebouwen aan een duurzame toekomst?

Kies dan voor de houten pallets van LPR om uw goederen te vervoeren, een goede werking van uw toeleveringsketen te garanderen en duurzaamheid centraal te stellen.

WP Reliable partner mock up BNL
whitepaper

Klaar om een betrouwbare partner te kiezen?

Download nu
Picture of Estelle de Wolff

Estelle de Wolff

Mijn artikelen