<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=644738670137638&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Transport, Circulaire economie, Duurzaamheid, Innovatie • min leestijd 2

Zo versterkt Euro Pool Group stap voor stap de circulaire economie

Gaël Gonzalez gepubliceerd op 4 februari 2019

Twintig procent minder CO2-uitstoot per rotatie in 2025. Dit doel heeft Euro Pool Group, Europa’s grootste logistiek dienstverlener, zich gesteld. Het past in de traditie van de pooling organisatie die met zijn meermalige verpakkingen al 25 jaar bijdraagt aan het versterken van de circulaire economie.Deze circulaire economie biedt een oplossing voor mondiale uitdagingen zoals schaarste van hulpbronnen en klimaatverandering. De producten en diensten van Euro Pool Group, waar Euro Pool System en LPR deel van uitmaken, spelen daar direct op in. Herbruikbare kratten en pallets zorgen namelijk voor een lagere CO2-uitstoot in de versketen, gaan jaren mee en worden 100% gerecycled.
Toch houdt het hier voor Euro Pool Group niet op. De ambitieuze doelstelling van twintig procent minder CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 2017 getuigt daarvan. Hiermee draagt Euro Pool Group bij aan de SDGs (Sustainable Development Goals), die de Verenigde Naties heeft geformuleerd.

Duurzamer transport 

In het duurzaamheidsrapport ‘Together towards a circular economy’ geeft Euro Pool Group aan hoe zij deze doelstelling wil halen. Op de eerste plaats zet de groep in op het verduurzamen van het transport. Door bestaande stromen beter te benutten wordt het aantal transportkilometers verlaagd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met retailers en klanten.
Op de tweede plaats werkt Euro Pool System aan het ontwerp van dunnere kratten met dezelfde functionaliteit, die eveneens gaan bijdragen aan efficiënter transport. Ook een proef met Cool Rail, het gekoeld transport per spoor tussen Spanje en Noord-Europa, draagt bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot.

Samen met partners

Het versterken van de circulaire economie doet Euro Pool Group niet alleen. Ze werkt nauw samen met partners in de keten, bij wie duurzaamheid eveneens hoog op de agenda staat. Een voorbeeld is het Spaanse bedrijf Ebaki, dat PEFC-gecertificeerde houten pallets maakt voor LPR.

Met Colruyt Group, de retailketen in België, Frankrijk en Luxemburg trekt Euro Pool System samen op om het aantal transportkilometers te reduceren. Medewerkers, toeleveranciers én klanten in heel Europa werken zo samen aan een efficiënte, duurzame en circulaire voedselketen.

Gouden medaille

Ook dochterorganisatie LPR draagt op vele manieren bij aan de ambitieuze doelstellingen. In 2010 was LPR de eerste palletpoolingorganisatie die gecertificeerd was voor PEFCTM, hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer. De onderneming stimuleert palletfabrikanten en houtzagerijen zich eveneens te certificeren. In 2010 was dat percentage 22%, in 2017 ligt dat op 74%. De ambitie is om in 2025 100% PEFCTM-gecertificeerd hout te produceren.
Ook heeft LPR een overeenkomst getekend voor de herbebossing van vijftien hectare per jaar samen met de vereniging 'Plantons pour l'avenir' in Frankrijk. Al drie jaar op rij bekroonde EcoVadis, het internationale platform voor duurzaamheid, LPR met een gouden medaille voor deze inspanningen.

Lees meer over de ambities van Euro Pool Group In ‘Together towards a circular economy’ op www.lpr.eu

CSR Report 2018

Naar een circulaire economie - samen

Lees ons duurzaamheidsrapport
Picture of Gaël Gonzalez

Gaël Gonzalez

SHEQ Manager Europe

Mijn artikelen